Odszukaj gróbProszę wpisać conajmniej nazwisko

Nazwi­sko:
Imię:

Rocznice na najbliższych 14 dni.

śp.
Ilo­na Leszczyńska
†25/07/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Jaworeński
†25/07/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Bło­ciń­ski
†25/07/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Jasnach
†25/07/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Dom­mach
†25/07/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Mokwa
†25/07/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Balcerzak
†25/07/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Szcze­pan Benesiewicz
†25/07/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tomasz Kowa­lew­ski
†25/07/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fer­dy­nand Plata
†25/07/1944
80 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Wie­cze­rzyc­ki
†25/07/1961
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Ziel­ke
†25/07/1961
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Augu­sty­na Leńska
†25/07/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Tylicki
†25/07/1960
64 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Holc
†25/07/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Czer­niak
†25/07/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Kape­ja
†25/07/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Albin Gra­dow­ski
†25/07/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Glaner
†25/07/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edy­ta Łangowska
†25/07/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Dola­ciak
†25/07/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian Zim­noch
†25/07/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Pacek
†26/07/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Czapiewski
†26/07/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Łoń­ski
†26/07/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Kamer
†26/07/1959
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Szmagliński
†26/07/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Knitter
†26/07/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Gwizdała
†26/07/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Fojuth
†26/07/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Żak
†26/07/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Elak
†26/07/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Turzyński
†26/07/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Danu­ta Ortmann
†26/07/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wie­sław Troka
†26/07/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Grze­gorz Czuba
†27/07/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Szon­szor
†27/07/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roza­lia Krenska
†27/07/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Babińska
†27/07/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Grad
†27/07/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Thie­de
†27/07/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Połom
†27/07/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Kwaśniewska
†27/07/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zefi­ry­na Kitowska
†27/07/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Breszka
†27/07/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian Rol­biec­ki
†27/07/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Wawrzyniak
†27/07/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Jaro­siń­ska
†27/07/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kami­la Kosiak
†27/07/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Grzywacz
†27/07/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Pela­gia Gulgowska
†27/07/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kaszu­bow­ski
†28/07/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Beling
†28/07/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Janusz Szlach­ci­kow­ski
†28/07/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Kosecki
†28/07/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Wotrych
†28/07/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Śledź
†28/07/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Bloch
†28/07/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Wru­cza
†28/07/1944
80 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Leper
†28/07/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Babińska
†28/07/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Mokwa
†28/07/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Nierzwicki
†28/07/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Cisewska
†28/07/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Minikowska
†28/07/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni­na Krawczyk
†28/07/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Stoltmann
†28/07/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Gin­ter
†28/07/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adolf Saba­tow­ski
†28/07/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Augu­styn Glaza
†29/07/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Win­czak
†29/07/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wero­ni­ka Żywicka
†29/07/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Kar­czew­ska
†29/07/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Laskow­ski
†29/07/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Rafał Tro­ka
†29/07/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Bru­ski
†29/07/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Zup­pa
†29/07/1941
83 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Szulc
†29/07/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Szarmach
†29/07/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Ostrowska
†29/07/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Ważyń­ski
†29/07/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Krenska
†30/07/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Kopiszka
†30/07/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Miętki
†30/07/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Lonska
†30/07/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Staszyn
†30/07/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fan Sieracki
†30/07/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Zie­liń­ski
†30/07/1962
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Sikor­ska
†30/07/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Babiński
†30/07/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Drewek
†30/07/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mate­usz Guse
†30/07/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jakub Plisz­ka
†30/07/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Zakrzewska
†30/07/1969
55 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Morzuch
†30/07/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roza­lia Narloch
†30/07/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Lorek
†31/07/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Stoppa
†31/07/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mariusz Kry­ger
†31/07/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wal­de­mar Gołuński
†31/07/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Brzezińska
†31/07/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Pozorska
†31/07/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Joan­na Mączkowska
†31/07/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Narloch
†31/07/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Gromowski
†31/07/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Łangowska
†31/07/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Sękowski
†31/07/1971
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Wey­mann
†31/07/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Kasprzak
†31/07/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Pruski
†31/07/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Ossow­ski
†31/07/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Walen­ty­na Redmann
†31/07/1972
52 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Szulc
†31/07/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Bloch
†31/07/1972
52 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sła­wa Donajkowska
†31/07/1923
101 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Lubiń­ski
†31/07/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zenon Gla­ner
†31/07/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Wójcicka
†01/08/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Czar­now­ski
†01/08/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Pakowski
†01/08/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Pron­dzin­ski
†01/08/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Grzonka
†01/08/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Osow­ska
†01/08/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Bie­sek
†01/08/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Reszczyński
†01/08/1981
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nar­da Zieman
†01/08/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Brzezińska
†01/08/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Janusz Suszek
†01/08/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Stoppa
†01/08/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Fierek
†01/08/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Mali­now­ska
†01/08/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Cza­piew­ski
†01/08/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Kukliń­ska
†01/08/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Pazda
†02/08/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Beata Fie­rek
†02/08/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Borzysz­kow­ski
†02/08/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Pepliński
†02/08/1962
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ry­ka Marcinkowska
†02/08/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Jonak
†02/08/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kurt War­siń­ski
†02/08/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Gor­no­wicz
†02/08/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maciej Pest­ka
†02/08/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Janu­szew­ski
†02/08/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Jakubowski
†02/08/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Reszczyński
†02/08/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Narloch
†02/08/1968
56 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Stasiszyn
†02/08/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Szopińska
†02/08/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Dat­ta
†02/08/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wacław Zawadz­ki
†02/08/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Kru­pa
†02/08/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Jopek
†02/08/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sław Brzeska
†03/08/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Sumionka
†03/08/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Łanow­ski
†03/08/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Czapiewska
†03/08/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Jakubowska
†03/08/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gra­ży­na Grzywacz
†03/08/1965
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Łobocki
†03/08/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Czupa
†03/08/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Hat­ta
†03/08/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Pick
†03/08/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Zyg­mań­ska
†03/08/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Troka
†03/08/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Schu­ma­cher
†03/08/1971
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wal­de­mar Siepura
†03/08/1935
89 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Reszczyński
†03/08/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Jezier­na
†03/08/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Orze­chow­ski
†04/08/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Drew­czyń­ski
†04/08/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Jechorek
†04/08/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Kulas
†04/08/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Brauer
†04/08/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Waj­dzik
†04/08/1963
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łukasz Narloch
†04/08/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roza­lia Borrmann
†04/08/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Krzysz­tof Woźniak
†04/08/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Krzo­ska
†04/08/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
†04/08/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Błociński
†04/08/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Wry­cza — Lizakowska
†04/08/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kle­mens Cherek
†04/08/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Eufe­mia Miętka
†04/08/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sła­wa Szymański
†04/08/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Nakiel­ski
†04/08/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­fryd Nowicki
†04/08/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Ossow­ski
†04/08/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Zabrocka
†04/08/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Kiedrowska
†05/08/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Gornowicz
†05/08/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Krzysz­tof Hatta
†05/08/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zdzi­sła­wa Stoppa
†05/08/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Jasnoch
†05/08/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Ossowski
†05/08/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ry­ka Światowa
†05/08/1954
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zenon Sło­miń­ski
†05/08/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Orłow­ska
†05/08/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Lewiński
†05/08/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Weilandt
†05/08/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Elż­bie­ta Gwizdała
†05/08/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Boże­na Krzoska
†05/08/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Brzeziński
†05/08/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Rostan­kow­ski
†05/08/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Karol Thiel
†05/08/1939
85 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Grzel­la
†05/08/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Szews
†05/08/1959
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Błanek
†05/08/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Suchom­ski
†05/08/1950
74 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Sprenga
†05/08/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Grzywacz
†05/08/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Bło­ciń­ska
†05/08/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Jop­pek
†05/08/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Landowska
†05/08/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tomasz Wał­doch
†05/08/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Dobrosz
†05/08/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Bona
†05/08/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Narloch
†05/08/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Teo­dor Kosiedowski
†06/08/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Pla­ta
†06/08/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Basza­now­ski
†06/08/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zdzi­sław Kitowski
†06/08/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Klun­der
†06/08/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Radomski
†06/08/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Wielewicki
†06/08/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Szews
†06/08/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Megger
†06/08/1953
71 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Jasnoch
†06/08/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Krenska
†06/08/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ana­sta­zja Strzelka
†06/08/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Cieślińska
†06/08/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Wen­ta — Rekowski
†07/08/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Kolasa
†07/08/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Sawic­ki
†07/08/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Pozor­ska
†07/08/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Spy­czak von Brzeziński
†07/08/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bole­sław Karcz
†07/08/1969
55 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Wyrsz
†07/08/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kono­no­wicz
†07/08/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wie­sła­wa Zygmuntowicz
†07/08/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Grze­ca
†07/08/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Łan­gow­ska
†07/08/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Suszek
†07/08/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Kiedrowski
†07/08/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Maty­le­wicz
†07/08/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sła­wa Leli­wa Pruszak
†07/08/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Osowski
†08/08/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Sikorska
†08/08/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Bart­czak
†08/08/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sła­wa Halidów
†08/08/1959
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Czapiewska
†08/08/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Ostrowska
†08/08/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julian­na Rogala
†08/08/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Rumiń­ska
†08/08/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Bło­ciń­ski
†08/08/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Kałdowska
†08/08/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Łangowski
†08/08/1954
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sław Czapiewski
†08/08/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fan Szablewski
†08/08/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­sty­na Lubińska
†08/08/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE