Koło Misyjne

15 osób — dzie­ci, któ­re spo­ty­ka­ją się co tydzień w pią­tek; pro­wa­dzą kore­spon­den­cję z Misjo­na­rza­mi, pra­cu­ją na rzecz krze­wie­nia Misji,