Wspólnota “Margaretka”

Ok. 80 osób, któ­re pod­ję­ły codzien­ną modli­twę za kapłanów.