Koło Przyjaciół Radia Maryja

25 osób — ducho­wo i mate­rial­nie wspie­ra­ją Radio Mary­ja i Tele­wi­zją TRWAM, zaj­mu­ją się kol­por­ta­żem ksią­żek i pra­sy katolickiej,