Groby wymagające przedłużeniaDysponentów poniższych grobów prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.
Tel. 52 398 42 20

Nazwi­sko i imię
Data ur.
Data śm.
Miej­sce
 
*27/09/1930
†29/11/1930
L‑XI-11 (nr miej­sca L11-12)
 Teresa
P‑XIII-29 (nr miej­sca P1-33)
Alec­cy 
H‑II‑5 (nr miej­sca H2‑6 – 7)
Andre­ar­czyk Anastazja
*10/08/1899
†28/03/1972
R‑VII-23 (nr miej­sca R11-28)
Andre­ar­czyk Jan
C‑II-18 (nr miej­sca C2-19)
Andres Józef
*18/12/1921
†16/10/1979
M‑II‑6 (nr miej­sca M2‑6)
Andres Jan
*12/03/1874
†27/12/1944
M‑II‑6 (nr miej­sca M2‑6)
Andres Joan­na
*02/07/1886
†20/04/1963
D‑V-6 (nr miej­sca D5-37)
Araucz Marian­na
*04/06/1911
†19/02/2003
B NC-VII‑2 (nr miej­sca NC B7-20)
Aszyk Łucja
*22/03/1894
†05/05/1981
D‑I-29 (nr miej­sca D1‑2)
Ćwi­kliń­ska Felicja
*26/04/1916
†30/10/1997
J‑VII-21 (nr miej­sca J7-25)
Bąk Hen­ryk
*17/02/1952
†08/10/2004
C NC-I‑9 (nr miej­sca NC C1-12)
Babiń­ska Bernarda
*07/10/1915
†02/12/1998
H‑XIV-10 (nr miej­sca H14-16)
Babiń­ska Gizela
*26/05/1945
†25/09/1984
A NC-IV-13 (nr miej­sca NC A4-15)
Babiń­ska Stefania
*18/08/1917
†28/07/1995
K‑V-13 (nr miej­sca K5-22)
Babiń­ska Waleria
*27/11/1913
†08/03/1981
A NC-I‑7 (nr miej­sca NC A1‑7)
Babiń­ski Alojzy
*11/10/1943
†09/02/2003
A NC-IV-13 (nr miej­sca NC A4-15)
Babiń­ski Bernard
*19/08/1909
†23/01/1991
H‑XIV-10 (nr miej­sca H14-16)
Babiń­ski Bernard
*24/05/1922
†28/03/1986
A NC-I‑7 (nr miej­sca NC A1‑7)
Babiń­ski Bernard
*27/05/1913
†29/10/2004
K‑V-13 (nr miej­sca K5-22)
Babiń­ski Walenty
*13/04/1886
†07/04/1966
P‑XIII-22 (nr miej­sca P1-24)
Babin­ska Helena
*18/08/1909
†14/10/1993
K‑V-16 (nr miej­sca K5-27)
Babin­ski Leon
*11/06/1899
†14/05/1987
K‑V-16 (nr miej­sca K5-27)
Badziąg Roza­lia
*28/01/1902
†24/09/1961
P‑IV‑8 (nr miej­sca P10-11 – 12)
Badziąg Sta­ni­sław
*22/07/1907
†17/04/1984
P‑IV‑8 (nr miej­sca P10-11 – 12)
Bajer­lajn Joanna
*09/04/1984
†09/04/1984
Dzie­ci-13 – 35 (nr miej­sca 13 – 35)
Banach Jan
*12/11/1889
†20/05/1970
P‑X-23 (nr miej­sca P4-28)
Banach Maria
*17/07/1927
†24/03/1994
P‑XI-13 (nr miej­sca P3-16)
Ban­nach Gertruda
* – / – /1906
† – / – /1969
R‑II‑8 (nr miej­sca R16-12)
Ban­nach Józef
R‑VIII‑3 (nr miej­sca R10‑4)
Barec­ka Marianna
*24/03/1886
†04/06/1939
R‑XIV-21 (nr miej­sca R4-30)
Barec­ka Stefania
*16/04/1920
†07/04/1992
D‑III-13 (nr miej­sca D3-24)
Barec­ki Anastazy
*24/07/1886
†02/11/1967
R‑XIV-21 (nr miej­sca R4-30)
Barec­ki Juliusz
*16/08/1912
†25/01/1995
D‑III-13 (nr miej­sca D3-24)
Bart­kow­ski Adam
*08/11/1988
†08/11/1988
B NC-VIII‑1 (nr miej­sca NC B8-21)
Bart­kow­ski Andrzej
*03/11/1955
†04/04/2003
B NC-VIII‑1 (nr miej­sca NC B8-21)
Bart­nik Zdzisław
*14/04/1961
†06/11/1988
T‑IV‑4 (nr miej­sca T2‑4)
Bar­tosz Agnieszka
*15/03/1988
†15/03/1988
Dzie­ci-XIII-22 (nr miej­sca 1 – 10)
Bar­tosz Andrzej
*07/05/1949
†07/05/1949
M‑X-14 (nr miej­sca M10-14)
Bar­tosz Bernard
*13/01/1922
†18/07/2004
A NC-VIII-23 (nr miej­sca NC A8-23)
Bar­tosz Zofia
*23/02/1925
†21/11/1991
A NC-VIII-23 (nr miej­sca NC A8-23)
Basza­now­scy 
E‑VIII‑5 (nr miej­sca E8‑6 – 7)
Basza­now­ska Anna
*30/12/1928
†31/10/2002
A NC-IV-36 (nr miej­sca NC A4-40)
Basza­now­ska Damaza
*08/12/1882
†28/11/1930
E‑III‑5 (nr miej­sca E4‑8)
Basza­now­ska Helena
* – / – /1920
† – / – /1998
S‑XVI‑3 (nr miej­sca S17‑3 – 5)
Basza­now­ska Janina
P‑VII‑3 (nr miej­sca P7‑3 – 4)
Basza­now­ska Leokadia
*26/12/1900
†03/05/1995
O‑I-2 (nr miej­sca O1‑3)
Basza­now­ska Marta
P‑VII‑3 (nr miej­sca P7‑3 – 4)
Basza­now­ski Józef
P‑VII‑3 (nr miej­sca P7‑3 – 4)
Basza­now­ski Jerzy
*18/03/1954
†26/02/1985
A NC-IV-36 (nr miej­sca NC A4-40)
Basza­now­ski Maksymilian
P‑VII‑3 (nr miej­sca P7‑3 – 4)
Bazar­nik Marianna
*16/04/1924
†08/05/1994
D‑II‑7 (nr miej­sca D2-21 – 22)
Bazar­nik Roman
*09/08/1889
†11/10/1964
D‑II‑7 (nr miej­sca D2-21 – 22)
Bazar­nik Waleria
*15/05/1889
†01/02/1968
D‑II‑7 (nr miej­sca D2-21 – 22)
Beger Mak­sy­mi­lian
*19/01/1899
†24/02/1945
K‑VI-12 (nr miej­sca K6-18)
Behe­rendt Barbara
*20/09/1901
†22/02/1983
E‑VI‑5 (nr miej­sca E6-10 – 12)
Behe­rendt Wacław
*15/09/1899
†26/04/1960
E‑VI‑5 (nr miej­sca E6-10 – 12)
Beh­ling Henryk
*02/09/1933
†23/05/1969
P‑IX-23 (nr miej­sca P5-31)
Beh­ling Jan
*09/08/1929
†16/07/1963
D‑V-23 (nr miej­sca D5-14)
Beh­ling Witold
*18/11/1935
†18/11/1967
D‑IV-24 (nr miej­sca D4-13)
Beh­rendt Ignacy
E‑VI‑5 (nr miej­sca E6-10 – 12)
Beh­rendt Maria
E‑VI‑5 (nr miej­sca E6-10 – 12)
Bełch Tade­usz
R‑V-8 (nr miej­sca R13-10 – 11)
Bełch Tere­sa
R‑V-8 (nr miej­sca R13-10 – 11)
Beling Augu­sty­na
R‑III-26 (nr miej­sca R15-35 – 36)
Beling Bro­ni­sław
*22/11/1914
†18/11/1998
R‑III-26 (nr miej­sca R15-35 – 36)
Beling Emma
*31/07/1910
†24/10/2003
R‑III-26 (nr miej­sca R15-35 – 36)
Beling Hil­de­gar­da
R‑III-26 (nr miej­sca R15-35 – 36)
Beling Igna­cy
*13/11/1897
†28/07/1987
B‑III-20 (nr miej­sca B3-16)
Beling Mar­ta
*20/06/1899
†26/05/1986
B‑III-20 (nr miej­sca B3-16)
Bene­sie­wicz Szczepan
*05/01/1942
†25/07/1970
G‑I-26 (nr miej­sca G1-33)
Berg Alek­san­der
P‑X-18 (nr miej­sca P4-21 – 22)
Berg Ber­ta
P‑X-18 (nr miej­sca P4-21 – 22)
Berg Kami­la
*29/10/1969
†15/12/1969
Dzie­ci-XII­‑7 (nr miej­sca 2 – 25)
Bia­nek J.
R‑I-5 (nr miej­sca R17‑9)
Bia­nek Roman
*25/11/1968
†30/12/2002
N‑XII-16 (nr miej­sca N12-19)
Bie­lec­ka Maria
*17/01/1889
†18/02/1961
D‑III-29 (nr miej­sca D3‑2 – 3)
Bie­liń­ska Agnieszka
* – / – /1922
† – / – /1992
S‑XVI‑3 (nr miej­sca S17‑3 – 5)
Bie­liń­ska Anna
*13/03/1926
†08/10/2003
C‑V-19 (nr miej­sca C5-15)
Bie­liń­ska Joanna
* – / – /1889
† – / – /1962
S‑XVI‑3 (nr miej­sca S17‑3 – 5)
Bie­liń­ska Marta
*16/06/1901
†22/11/1992
P‑II‑9 (nr miej­sca P12-13)
Bie­liń­ski Alojzy
*08/09/1924
†31/12/1963
C‑V-19 (nr miej­sca C5-15)
Bie­liń­ski Augustyn
* – / – /1891
† – / – /1975
S‑XVI‑3 (nr miej­sca S17‑3 – 5)
Bier­wald Irena
*25/10/1923
†05/09/2001
D‑IV‑7 (nr miej­sca D4-33)
Bier­wald Maksymilian
*04/06/1887
†14/07/1939
E‑VIII‑6 (nr miej­sca E8‑8 – 9)
Bier­wald Waleria
*07/07/1893
†08/09/1987
E‑VIII‑6 (nr miej­sca E8‑8 – 9)
Bie­sek Anastazy
*17/04/1886
†13/06/1955
M‑I-11 (nr miej­sca M1-18 – 19)
Bie­sek Józef
*14/08/1901
†15/01/1973
R‑IV-26 (nr miej­sca R14-34)
Bie­sek Jan
*10/07/1917
†07/02/1950
M‑I-10 (nr miej­sca M1-16 – 17)
Bie­sek Jan
*23/11/1910
†14/05/1999
T‑X-2 (nr miej­sca T8‑2)
Bie­sek Karolina
*24/12/1907
†24/07/1993
T‑X-2 (nr miej­sca T8‑2)
Bie­sek Katarzyna
*01/01/1886
†16/10/1967
M‑I-11 (nr miej­sca M1-18 – 19)
Bie­sek Marta
*13/11/1894
†19/07/1970
R‑VI‑4 (nr miej­sca R12‑5)
Bie­sek Wanda
*23/04/1910
†22/03/1986
R‑IV-27 (nr miej­sca R14-35)
Bła­nek Andrzej
*10/01/1966
†12/01/1966
Dzie­ci-XI-12 (nr miej­sca 3 – 19)
Bła­nek Józefa
P‑I-17 (nr miej­sca P13-22)
Bła­wat Klemens
*25/11/1925
†06/10/2004
N‑I-12 (nr miej­sca N1-17)
Bła­wat Władysława
*17/06/1929
†23/01/1999
N‑I-12 (nr miej­sca N1-17)
Bloch Alek­san­der
D‑I-20 (nr miej­sca D1-12 – 13)
Bloch Alek­san­der
*23/02/1895
†17/03/1981
A NC-I‑9 (nr miej­sca NC A1‑9)
Bloch Anna
*03/06/1931
†16/11/2003
R‑XIV-26 (nr miej­sca R4-37)
Bloch Anto­ni­na
*30/11/189-
†31/01/1989
A NC-I‑9 (nr miej­sca NC A1‑9)
Bloch Fran­cisz­ka
D‑I-20 (nr miej­sca D1-12 – 13)
Bloch Fran­cisz­ka
*09/03/1909
†15/03/1998
D‑I-20 (nr miej­sca D1-12 – 13)
Bloch Jan
*03/08/1903
†03/10/1988
D‑I-17 (nr miej­sca D1-18)
Bloch Jan
*22/08/1909
†14/07/1963
D‑V-15 (nr miej­sca D5-24)
Bloch Leon
*17/04/1919
†09/10/1977
H‑II‑7 (nr miej­sca H2‑9)
Bloch Mak­sy­mi­lian
*09/11/1910
†31/07/1972
R‑XII-12 (nr miej­sca R6-17)
Bloch Mar­ta
*17/01/1907
†22/10/1993
D‑V-15 (nr miej­sca D5-24)
Bloch Mar­ta
*04/04/1897
†25/10/1982
C‑III-28 (nr miej­sca C3‑1 – 2?)
Bloch Wacław
*31/07/1928
†24/06/1960
C‑II-13 (nr miej­sca C2-24)
Bło­cho­wiak Marianna
*04/07/1904
†04/02/1894
G‑I-2 (nr miej­sca G1‑2 – 3)
Bło­cho­wiak Władysław
*13/11/1900
†27/06/1981
G‑I-2 (nr miej­sca G1‑2 – 3)
Bło­ciń­scy 
† – / – /1968
O‑V-6 (nr miej­sca O5‑7)
Bło­ciń­ska Franciszka
*20/07/1904
†19/05/1899
J‑IX-24 (nr miej­sca J9-26)
Bło­ciń­ska Marta
*06/01/1903
†19/10/1993
J‑VII-13 (nr miej­sca J7-17)
Bło­ciń­ska Waleria
*26/11/1903
†19/10/1978
C‑V-28 (nr miej­sca C5‑2)
Bło­ciń­ska S. Jukundina
*16/02/1871
†14/02/1944
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Bło­ciń­ski Józef
*20/04/1889
†11/05/1958
N‑VIII-22 (nr miej­sca N8-26)
Bło­ciń­ski Józef
*25/11/1897
†24/12/1962
C‑V-28 (nr miej­sca C5‑2)
Bło­ciń­ski Jan
*01/01/ — -
O‑V-10 (nr miej­sca O5-12)
Bło­ciń­ski Jan
*08/02/1942
†04/06/1986
G‑X-10 (nr miej­sca G10-14)
Bło­ciń­ski Leon
*13/12/1901
†18/02/1965
J‑VII-13 (nr miej­sca J7-17)
Bło­ciń­ski Maksymilian
*09/08/1911
†04/08/1987
G‑X-11 (nr miej­sca G10-15)
Bło­ciń­ski Piotr
*08/11/1987
†15/07/1939
J‑IX-24 (nr miej­sca J9-26)
Błuś Roza­lia
*02/02/1887
†01/04/1966
D‑III-29 (nr miej­sca D3‑2 – 3)
Blu­mow­ski Paweł
*07/06/1912
†05/05/1981
A NC-I-14 (nr miej­sca NC A1-14)
Bober Alfons
*03/12/1905
†08/03/1948
K‑VI‑1 (nr miej­sca K6‑1)
Bober Anna
*04/07/1905
†21/06/1984
K‑VI‑1 (nr miej­sca K6‑1)
Bodus Cecy­lia
*08/07/1936
†21/10/2001
B‑II-14 (nr miej­sca B2-22)
Bom­ba Dorota
*25/07/1979
†07/05/1984
L‑XI-17 (nr miej­sca L11-19)
Bom­ba Gertruda
*06/12/1920
†16/01/2003
M‑VI-15 (nr miej­sca M6-23)
Bom­ba Władysław
*01/04/1910
†08/12/1998
M‑VI-16 (nr miej­sca M6-24)
Bona 
P‑XII-27 (nr miej­sca P2-36)
Bona Bar­ba­ra
*11/08/1946
†23/06/2002
P‑XI-23 (nr miej­sca P3-33 – 34)
Bona Fran­ci­szek
*20/10/1905
†31/10/1978
P‑XI-23 (nr miej­sca P3-33 – 34)
Bona Hele­na
*05/02/1908
†13/08/1988
P‑XI-23 (nr miej­sca P3-33 – 34)
Bona Hen­riet­ta
* – / – /1944
† – / – /1986
P‑X-25 (nr miej­sca P4-30)
Bona Marian­na
*09/09/1908
†20/09/1999
B NC-I‑2 (nr miej­sca NC B1-16)
Borau Kon­rad
*26/07/1930
†15/03/2004
J‑V-13 (nr miej­sca J5-15)
Bor­chardt Michalina
*08/08/18–
†17/12/19–
D‑III‑1 (nr miej­sca D3-40)
Bor­kow­ski Jan
*19/01/1935
†08/12/1993
C‑II‑6 (nr miej­sca C2-33)
Boro­wiak Sebastian
*03/09/1980
†07/09/1980
Dzie­ci-VI-10 (nr miej­sca 8 – 26)
Boro­wiec Bogumiła
*18/05/1938
†11/08/1970
J‑V-22 (nr miej­sca J5-26)
Borow­ska Zofia
*07/02/1927
†29/01/1989
T‑IV-16 (nr miej­sca T2-16)
Borow­ski Fabian
*24/02/1921
†01/12/1990
T‑IV-16 (nr miej­sca T2-16)
Bor­r­mann Rozalia
*22/02/1900
†04/08/1978
H‑IX‑2 (nr miej­sca H9‑2 – 3)
Bor­r­mann Wincenty
*21/07/1900
†25/12/1980
H‑IX‑2 (nr miej­sca H9‑2 – 3)
Boruch Kla­ra
* – / – /1891
† – / – /1954
H‑XII‑7 (nr miej­sca H12-10 – 11)
Bory­siuk Maciej
*02/07/2000
†06/07/2000
Dzie­ci-XI-15 (nr miej­sca 3 – 17)
Borzysz­kow­ska Elżbieta
*05/04/1937
†03/09/1984
A NC-IV‑8 (nr miej­sca NC A4-10)
Borzysz­kow­ska Helena
*28/05/1936
†10/04/2003
H‑VII‑5 (nr miej­sca H7-5a)
Borzysz­kow­ska Marianna
*21/11/1880
†08/04/1958
G‑V-10 (nr miej­sca G5-13)
Borzysz­kow­ska Stefania
*18/07/1927
†22/08/2002
N‑VII‑9 (nr miej­sca N7-12)
Borzysz­kow­ski Feliks
*29/06/1927
†18/03/1997
N‑VII‑9 (nr miej­sca N7-12)
Borzysz­kow­ski Franciszek
*13/08/1932
†21/04/1998
H‑VII‑5 (nr miej­sca H7-5a)
Borzysz­kow­ski Jerzy
*02/07/1964
†02/08/2003
B NC-VII-11 (nr miej­sca NC B7-11)
Bosac­ka 
R‑XV-33 (nr miej­sca R3-43)
Bosac­ki 
R‑XV-33 (nr miej­sca R3-43)
Brań­ka Anna
*19/07/1900
†17/05/1991
S‑XXX‑3 (nr miej­sca S2‑4 – 5)
Brań­ka Franciszek
*13/04/1904
†18/10/1979
S‑XXX‑3 (nr miej­sca S2‑4 – 5)
Bra­mor­ska Jadwiga
*25/12/1915
†12/07/1987
E‑IX‑9 (nr miej­sca E9-10)
Bra­mor­ski Zygmunt
*28/02/1903
†26/05/1967
E‑XI‑7 (nr miej­sca E11-12)
Brau­er Ewelina
*20/12/1990
†26/12/1990
Dzie­ci-XIII­‑2 (nr miej­sca 1 – 30)
Bresz­ka Waleria
*18/12/1913
†13/03/1982
L‑II‑6 (nr miej­sca L2‑6)
Bro­żek Alojzy
* – / – /1904
† – / – /1926
O‑V-14 (nr miej­sca O5-16 – 18)
Bro­żek Antonina
* – / – /1883
† – / – /1926
O‑V-14 (nr miej­sca O5-16 – 18)
Bro­żek Piotr
* – / – /1878
† – / – /1968
O‑V-14 (nr miej­sca O5-16 – 18)
Bru­czyń­ska Izabela
*04/09/1976
†04/09/1976
Dzie­ci-VII­‑1 (nr miej­sca 7 – 37)
Brun­ke Jarosław
*13/08/1953
†12/02/1980
R‑XVI‑1 (nr miej­sca R2‑3)
Bru­ska Franciszka
*29/01/1912
†03/02/1981
L‑VI-15 (nr miej­sca L6-19 – 20)
Bru­ska Stefania
*24/04/1923
†19/11/2003
P‑IV-13 (nr miej­sca P10-19 – 20)
Bru­ski Bolesław
*29/10/1916
†25/12/1987
A NC-VIII-10 (nr miej­sca NC A8-10)
Bru­ski Franciszek
*20/07/1907
†28/01/1981
L‑VI-15 (nr miej­sca L6-19 – 20)
Bru­ski Marian
*05/07/1913
†02/10/2002
P‑IV-13 (nr miej­sca P10-19 – 20)
Brze­ska Anna
*27/01/1903
†18/08/1989
R‑XIV-33 (nr miej­sca R4-43 – 44)
Brze­ska Hubert
*01/11/1902
†11/06/1961
A‑VI‑5 (nr miej­sca A6‑6)
Brze­ska Marianna
*24/10/1887
†19/01/1975
A‑VI‑5 (nr miej­sca A6‑6)
Brze­ska Paweł
*25/01/1903
†29/12/1964
R‑XIV-33 (nr miej­sca R4-43 – 44)
Brze­skow­ski Mieczysław
*18/03/1941
†17/08/2004
T‑II-21 (nr miej­sca T11-21)
Brze­ziń­scy 
O‑XVII-12 (nr miej­sca O16-17 – 19)
Brze­ziń­ska Anna
*07/11/1907
†03/01/1984
A NC-III-19 (nr miej­sca NC A3-20)
Brze­ziń­ska Cecylia
* – / – /1866
† – / – /1955
S‑V-1 (nr miej­sca S28‑1 – 2)
Brze­ziń­ska Franciszka
* – / – /1894
† – / – /1975
S‑V-1 (nr miej­sca S28‑1 – 2)
Brze­ziń­ska Helena
* – / – /1907
† – / – /1996
S‑V-1 (nr miej­sca S28‑1 – 2)
Brze­ziń­ska Salomea
*18/ – /0403
†10/11/1967
H‑V-13 (nr miej­sca H5-16 – 17)
Brze­ziń­ski Alfons
*01/10/1917
†20/11/1974
H‑V-13 (nr miej­sca H5-16 – 17)
Brze­ziń­ski Andrzej
*19/11/1951
†13/07/1996
C‑V-19 (nr miej­sca C5-15)
Brze­ziń­ski Dominik
*01/02/1909
†27/12/1982
A NC-II-28 (nr miej­sca NC A2-28)
Brze­ziń­ski Grzegorz
*20/09/1983
†20/09/1983
Dzie­ci-VII-29 (nr miej­sca 7 – 3)
Brze­ziń­ski Leszek
*15/01/1967
†15/01/1967
Dzie­ci-VII-30 (nr miej­sca 7 – 2)
Brze­ziń­ski Stanisław
*03/05/1923
†03/05/1978
R‑XVII-11 (nr miej­sca R1-15)
Brze­ziń­ski Stanisław
*01/12/1878
†21/02/1944
H‑V-13 (nr miej­sca H5-16 – 17)
Brze­ziń­ski Stephan
* – / – /1864
† – / – /1932
S‑V-1 (nr miej­sca S28‑1 – 2)
Brzu­zy Antonina
*16/06/1907
†25/01/2003
B NC-VI‑5 (nr miej­sca NC B6-17)
Buć­ko Andrzej
*17/01/1964
†10/09/2004
C NC-I-11 (nr miej­sca NC C1-10)
Bucholc Anto­ni
*23/01/1908
†05/06/1989
S‑XVIII‑2 (nr miej­sca S15‑2)
Bucholz Sta­ni­sła­wa
*26/11/1905
†08/06/1967
D‑III-22 (nr miej­sca D3-12 – 13)
Butow­ska Wanda
*16/05/1913
†09/03/1994
N‑VII‑1 (nr miej­sca N7‑1 – 2)
Butow­ski Leonard
*30/09/1913
†12/09/1989
N‑VII‑1 (nr miej­sca N7‑1 – 2)
Buza Józef
*19/03/1952
†07/01/2004
B NC-VII-17 (nr miej­sca NC B7‑5)
Buza Mar­ta
*10/10/1906
†25/05/1984
R‑XIV-25 (nr miej­sca R4-36)
Bystroń Ryszard
*30/04/1943
†04/02/1993
G‑VI-10 (nr miej­sca G6-14)
Cegiel­ska Władysława
*19/06/1895
†18/12/1984
J‑III-24 (nr miej­sca J3-32 – 34)
Cegiel­ski Franciszek
*09/11/1920
†10/02/1974
R‑XVI‑4 (nr miej­sca R2‑6)
Cegiel­ski Franciszek
*11/12/1892
†18/08/1978
J‑III-24 (nr miej­sca J3-32 – 34)
Cegiel­ski Kazimierz
*30/08/1955
†26/10/1955
Dzie­ci-V-15 (nr miej­sca 9 – 18)
Cha­bow­ska Erna
*26/08/1905
†23/04/1990
G‑VIII‑5 (nr miej­sca G8‑7)
Cha­bow­ska Mariola
*15/05/1966
†02/10/1970
Dzie­ci-IX-25 (nr miej­sca 5 – 10)
Cha­bow­ska Marta
R‑X-7 (nr miej­sca R8)
Cha­bow­ska Stefania
*26/12/1945
†22/10/2003
B‑I-17 (nr miej­sca B1-14)
Cha­bow­ska Zofia
B‑I-17 (nr miej­sca B1-14)
Cha­bow­ski Anastazy
*28/02/1891
†11/07/1948
G‑VIII‑5 (nr miej­sca G8‑7)
Cha­bow­ski Henryk
R‑X-7 (nr miej­sca R8)
Cha­bow­ski Władysław
R‑X-7 (nr miej­sca R8)
Che­rek Anna
*15/05/1902
†31/10/1991
N‑V-21 (nr miej­sca N5-27)
Che­rek Dorota
*03/04/1882
†20/02/1975
R‑XI-24 (nr miej­sca R7-31)
Che­rek Konrad
*26/11/1908
†22/03/1963
D‑VI-16 (nr miej­sca D6-17)
Che­rek Leon
*14/03/1913
†26/12/2004
D‑VI-19 (nr miej­sca D6-13)
Che­rek Waleria
*01/07/1906
†04/11/1994
D‑VI-16 (nr miej­sca D6-17)
Che­rek Wanda
*18/01/1924
†18/04/1963
D‑VI-19 (nr miej­sca D6-13)
Chi­rek Klara
*23/09/1912
†01/06/1938
R‑X-27 (nr miej­sca R8-36)
Chi­rek Krystyna
*28/10/1951
†13/08/2004
J‑III-10 (nr miej­sca J3-13)
Chma­ra Rozalia
*25/03/1907
†28/09/1985
H‑II‑8 (nr miej­sca H2-10)
Cho­le­wiń­scy 
A‑XVI‑3 (nr miej­sca A16‑3)
Chy­rek Jan
* – / – /1907
† – / – /1981
L‑IV‑2 (nr miej­sca L4‑1 – 2)
Chy­rek Maria
* – / – /1910
† – / – /1994
L‑IV‑2 (nr miej­sca L4‑1 – 2)
Chy­rek Stefan
*26/12/1950
†10/10/2003
L‑IV‑2 (nr miej­sca L4‑1 – 2)
Cichar­ski Kazimierz
*20/03/1938
†28/04/1993
T‑IX-20 (nr miej­sca T7-20)
Cichosz Maria
*16/08/1889
†18/07/1973
N‑XI‑1 (nr miej­sca N11‑1)
Cie­min­ska Pelagia
*17/01/1877
†26/05/1940
R‑XVI-24 (nr miej­sca R2-30)
Ciew­ska Antonina
L‑IX-10 (nr miej­sca L9-16)
Cisew­ska Genowefa
*05/08/1929
†05/12/1989
C‑V-1 (nr miej­sca C5-40)
Cisew­ska Helena
*17/07/1923
†28/07/1998
O‑XI-14 (nr miej­sca O11-21)
Cisew­ska Jadwiga
*05/07/1911
†14/12/1998
C‑IV‑1 (nr miej­sca C4-37 – 38)
Cisew­ska Marta
*18/12/1891
†29/10/1974
C‑IV‑1 (nr miej­sca C4-37 – 38)
Cisew­ska Salomea
*11/11/1881
†04/07/1974
R‑II-20 (nr miej­sca R16-27)
Cisew­ska Zofia
*17/06/1958
†20/04/1967
C‑V-1 (nr miej­sca C5-40)
Cisew­ski Aleksander
*09/01/1877
†04/04/1961
C‑IV‑1 (nr miej­sca C4-37 – 38)
Cisew­ski Czesław
*25/06/1958
†06/11/1959
Dzie­ci-VIII-13 (nr miej­sca 6 – 23)
Cisew­ski Franciszek
*21/08/1881
†05/05/1934
R‑II-20 (nr miej­sca R16-27)
Cisew­ski Franciszek
*18/02/1916
†23/09/1988
O‑XI-14 (nr miej­sca O11-21)
Cisew­ski Henryk
*13/07/1930
†18/10/1999
C‑V-1 (nr miej­sca C5-40)
Cisew­ski Marianna
*06/12/1913
†08/01/1994
L‑IX-10 (nr miej­sca L9-16)
Cisew­ski Stanisław
*18/12/1937
†23/07/1973
H‑XII-14 (nr miej­sca H12-21)
Cyma­now­ska Aleksandra
*27/04/1924
†27/02/1994
S‑XII‑2 (nr miej­sca S21‑2)
Cyma­now­ski Bolesław
*21/11/1921
†09/03/1967
S‑XII‑2 (nr miej­sca S21‑2)
Cza­piew­ska Anastazja
*19/09/1908
†21/12/1975
R‑II-21 (nr miej­sca R16-28)
Cza­piew­ska Anna
*08/10/1910
†09/01/2003
R‑XIV-23 (nr miej­sca R4-32 – 33)
Cza­piew­ska Anna
*21/11/1933
†28/05/1966
J‑IX‑7 (nr miej­sca J9‑7)
Cza­piew­ska Gertruda
*15/12/1921
†12/02/2002
D‑III-27 (nr miej­sca D3‑5)
Cza­piew­ska Klara
C‑IV-25 (nr miej­sca C4‑4)
Cza­piew­ska Klara
*20/12/1905
†20/06/1984
J‑VIII‑2 (nr miej­sca J8‑3 – 4)
Cza­piew­ska Marianna
*15/07/1887
†25/02/1964
C‑V-4 (nr miej­sca C5-37)
Cza­piew­ska Marta
*24/02/1901
†21/11/1996
J‑IX‑2 (nr miej­sca J9‑2 – 3?)
Cza­piew­ska Rozalia
*20/09/1869
†01/05/1931
P‑III-12 (nr miej­sca P11-16)
Cza­piew­ska Władysława
*27/09/1931
†08/08/1990
H‑I-10 (nr miej­sca H1-14, 16)
Cza­piew­ski Bernard
*19/09/1919
†03/03/2002
E‑IX‑5 (nr miej­sca E9‑6)
Cza­piew­ski Bronisław
*26/02/1921
†11/04/1996
H‑I-10 (nr miej­sca H1-14, 16)
Cza­piew­ski Edmund
*05/09/1953
†16/03/1980
R‑XIV-23 (nr miej­sca R4-32 – 33)
Cza­piew­ski Henryk
*03/06/1925
†16/11/1983
O‑XIV‑3 (nr miej­sca O13‑3)
Cza­piew­ski Józef
*09/11/1899
†22/10/1983
J‑VIII‑2 (nr miej­sca J8‑3 – 4)
Cza­piew­ski Jan
C‑IV-25 (nr miej­sca C4‑4)
Cza­piew­ski Jan
*18/06/1901
†19/06/1986
J‑IX‑2 (nr miej­sca J9‑2 – 3?)
Cza­piew­ski Łukasz
*30/05/1988
†30/03/1991
Dzie­ci-XIII­‑1 (nr miej­sca 1 – 31)
Cza­piew­ski Wincenty
*20/01/1870
†23/02/1967
P‑III-12 (nr miej­sca P11-16)
Cza­piew­ski Zbigniew
*08/05/1933
†14/07/1952
J‑IX‑3 (nr miej­sca J9‑4)
Cza­piew­ski Zenon
*06/05/1965
†11/09/1990
T‑V-25 (nr miej­sca T3-25)
Cza­plew­ska Anna
* – / – /1918
† – / – /1968
N‑VIII-17 (nr miej­sca N8-19 – 20)
Cza­plew­ski Jan
*06/11/1888
†13/04/1944
H‑IX-11 (nr miej­sca H9-16)
Cza­plew­ski Ryszard
*03/02/1945
†01/03/1997
N‑VIII-17 (nr miej­sca N8-19 – 20)
Czar­now­scy 
E‑VIII‑3 (nr miej­sca E8‑3 – 4)
Czar­now­ska Marianna
N‑II-12 (nr miej­sca N2-18)
Czar­now­ska Marta
J‑VIII-19 (nr miej­sca J8-23)
Czar­now­ski Aleksander
*11/01/1850
†06/04/1902
G‑VII-21 (nr miej­sca G7-29)
Czar­now­ski Augustyn
J‑VIII-19 (nr miej­sca J8-23)
Czar­now­ski Jan
N‑II-12 (nr miej­sca N2-18)
Czar­tow­ska Pelagia
*31/05/1911
†24/01/1984
A NC-III-20 (nr miej­sca NC A3-21)
Czar­tow­ski Józef
*23/07/1911
†02/05/1984
A NC-III-20 (nr miej­sca NC A3-21)
Cze­chow­ska Anna
N‑IX-16 (nr miej­sca N9-18)
Czer­nic­ka Małgorzata
*08/11/1915
†07/02/2001
E‑II‑1 (nr miej­sca E2-1-)
Czer­nic­ki Piotr
*28/06/1910
†03/03/1985
E‑II‑1 (nr miej­sca E2-1-)
Czu­ba Grażyna
*02/01/1953
†19/08/1990
A‑XIX‑5 (nr miej­sca A19‑5)
Czu­ba Grzegorz
*13/12/1950
†27/07/1974
A‑XIX‑5 (nr miej­sca A19‑5)
Czu­ba Jerzy
*19/07/1942
†06/02/1972
D‑V-30 (nr miej­sca D5‑5)
Czu­pa Cecylia
*30/03/1904
†21/06/1982
D‑VI‑2 (nr miej­sca D6-37)
Czu­pa Kazimierz
*09/09/1932
†03/08/1998
J‑VII-25 (nr miej­sca J7-30)
Czy­żew­ski Jerzy
*09/09/1950
†24/08/1997
Dzie­ci-III-31 (nr miej­sca T13-14)
Dahl­ke Anna
*03/03/1883
†06/02/1973
R‑XVII‑8 (nr miej­sca R1-10)
Dahl­ke Anna
*04/03/1920
†12/08/1940
R‑XVII‑8 (nr miej­sca R1-10)
Dahl­ke Dariusz
*08/06/1974
†20/12/1974
Dzie­ci-VI‑4 (nr miej­sca 8 – 32)
Dahl­ke Franciszek
* – / – /1899
† – / – /1947
P‑VIII-10 (nr miej­sca P6-13)
Dahl­ke Władysława
* – / – /1904
† – / – /1997
P‑VIII-10 (nr miej­sca P6-13)
Daj­ski Wacław
*22/08/1931
†12/10/2020
H‑XII-10 (nr miej­sca H12-16 – 17)
Dam­rat Teofil
*14/01/1903
†30/04/1971
J‑V-17 (nr miej­sca J5-19 – 20)
Dam­rat Wanda
*29/11/1913
†02/03/1985
J‑V-17 (nr miej­sca J5-19 – 20)
Dam­rat Wojciech
*15/02/1967
†13/06/1967
L‑XI‑9 (nr miej­sca L11‑9)
Daszek Fran­cisz­ka
*05/08/1896
†11/03/1983
G‑IV‑2 (nr miej­sca G4‑2)
Daszek Sta­ni­sław
*06/01/1888
†19/03/1949
G‑IV‑2 (nr miej­sca G4‑2)
Dasz­kow­ski Arkadiusz
*06/04/1977
†06/11/1991
T‑VIII‑4 (nr miej­sca T6‑4)
Dasz­kow­ski Henryk
*08/07/1955
†02/11/1999
N‑VI-23 (nr miej­sca N6-28)
Data Anna
*19/06/1912
†27/03/1995
C‑IV-10
Dat­ta Anna
* – / – /1891
† – / – /1940
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Dat­ta Bronisława
*21/09/1917
†16/12/1989
T‑V-8 (nr miej­sca T3‑8)
Dat­ta Franciszek
* – / – /1892
† – / – /1972
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Dat­ta Jan
*22/10/1914
†24/04/1991
T‑V-8 (nr miej­sca T3‑8)
Dat­ta Jerzy
* – / – /1927
† – / – /1952
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Dat­ta Maksymilian
*01/11/1903
†23/03/1953
N‑VI‑7 (nr miej­sca N6‑9)
Dat­ta Maria
* – / – /1922
† – / – /1982
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Delik Tade­usz
*13/08/1902
†27/09/1946
H‑XIV‑9 (nr miej­sca H14-15)
Delik Wale­ria
*18/02/1907
†27/06/1989
H‑XIV‑9 (nr miej­sca H14-15)
Del­klok Józef
*18/09/1908
†09/04/1979
H‑I-7 (nr miej­sca H1-11)
Dem­bow­ski Ryszard
*10/06/1948
†08/09/2001
B NC-IV-15 (nr miej­sca NC B4‑5)
Dem­bow­ski Waldemar
*22/09/1976
†07/06/1977
Dzie­ci-XII-18 (nr miej­sca 2 – 13)
Der­da Michalina
*27/04/1884
†13/05/1942
H‑VII-10 (nr miej­sca H7-12 – 13)
Der­da Mikołaj
*03/12/1876
†23/12/1942
H‑VII-10 (nr miej­sca H7-12 – 13)
Der­wich Zbigniew
*13/12/1930
†27/03/2004
B NC-VIII-16 (nr miej­sca NC B8‑5)
Diwan Anto­ni
*21/08/1919
†15/01/1992
T‑IV-18 (nr miej­sca T2-18)
Diwan Wła­dy­sła­wa
*09/12/1925
†17/02/1989
T‑IV-18 (nr miej­sca T2-18)
Dobrosz Józef
*16/02/1913
†06/10/2003
P‑XI‑9 (nr miej­sca P3-10)
Dobrosz Mar­ta
*16/10/1916
†25/09/1967
P‑XI‑9 (nr miej­sca P3-10)
Dobro­wol­ska Katarzyna
*30/05/1974
†02/06/1974
Dzie­ci-XII-15 (nr miej­sca 2 – 16)
Dobrzań­ska Marta
*04/12/1919
†25/01/2003
T‑VI-17 (nr miej­sca T4-17)
Dobrzań­ski Gabriel
*22/06/1901
†07/01/1991
T‑VI-17 (nr miej­sca T4-17)
Dogna Ana­sta­zja
A‑V-3 (nr miej­sca A5‑4)
Doma­chow­ska Marta
* – / – /1921
† – / – /1994
B‑I-25 (nr miej­sca B1‑6)
Dom­mach Antoni
*02/01/1869
†20/01/1921
E‑II‑1 (nr miej­sca E2-1-)
Dom­mach Cecylia
*06/01/1874
†26/01/1939
E‑II‑1 (nr miej­sca E2-1-)
Dom­mach Maksymilian
*25/07/1901
†29/01/1923
E‑II‑1 (nr miej­sca E2-1-)
Donaj­kow­ska Bolesława
*12/08/1918
†31/07/1923
S‑XXIII‑1 (nr miej­sca S9‑1)
Donaj­kow­ski Józef
*31/07/1923
†04/05/1987
S‑XXIII‑1 (nr miej­sca S9‑1)
Doro­ciak Weronika
* – / – /1916
† – / – /1987
N‑XII-11 (nr miej­sca N12-14)
Doro­ciak Władysław
* – / – /1921
† – / – /1999
N‑XII-11 (nr miej­sca N12-14)
Dorsz Anna
*26/08/1906
†19/02/1981
A NC-I‑5 (nr miej­sca NC A1‑5)
Dorsz Jani­na
*17/01/1938
†13/02/1998
H‑III-10 (nr miej­sca H3-11 – 12)
Dorsz Kazi­mierz
*22/09/1934
†19/09/1975
H‑X-3 (nr miej­sca H10‑4)
Dro­sel Anna
*11/06/1904
†30/11/1995
P‑II-29 (nr miej­sca P12-42)
Dry­wa Anna
*31/07/1907
†15/02/1992
P‑VI-10 (nr miej­sca P8-14 – 15)
Dry­wa Jan
*15/08/1895
†11/04/1964
P‑VI-10 (nr miej­sca P8-14 – 15)
Dry­wa Walerian
K‑III‑6 (nr miej­sca K3‑6)
Dudek Marian­na
*25/07/1919
†14/06/1999
Dzie­ci-II-21 (nr miej­sca T14-15)
Dudek Ste­fan
*28/01/1913
†29/03/1999
Dzie­ci-II-21 (nr miej­sca T14-15)
Dud­kow­ski Andrzej
* – / – /1948
† – / – /1952
M‑X-6 (nr miej­sca M11‑2)
Dul­lek Łukasz
*14/01/1984
†17/10/2012
A NC-IV‑1 (nr miej­sca NC A4‑1)
Dunaj­ska Janina
*28/03/1933
†04/01/1987
A NC-VII-14 (nr miej­sca NC A7-16)
Dunaj­ski Franciszek
*29/09/1927
†01/05/1993
A NC-VII-14 (nr miej­sca NC A7-16)
Duraj Fran­ci­szek
*26/01/1919
†12/01/1979
K‑IX-17 (nr miej­sca K9-20)
Duraj Wan­da
*29/04/1920
†20/02/1982
K‑IX-17 (nr miej­sca K9-20)
Duszyń­ska Agnieszka
*17/12/1931
†13/01/2003
R‑I-5 (nr miej­sca R17‑9)
Duszyń­ski Johannes
*26/01/1906
†29/09/1911
M‑X-1
Dut­kow­scy 
R‑IV-10 (nr miej­sca R14-13 – 14)
Dut­kow­ski Alfons
*03/01/1920
†15/01/1974
R‑XV‑3 (nr miej­sca R3‑3)
Eber­tow­scy 
E‑IV‑1 (nr miej­sca E4‑1 – 3)
Eber­tow­ska Stefania
*02/06/1921
†25/11/1936
J‑III‑3 (nr miej­sca J3‑4)
Eber­tow­ski Bernard
*25/05/1920
†14/05/1987
J‑III‑3 (nr miej­sca J3‑4)
Eber­tow­ski Franciszek
* – / – /1896
† – / – /1966
E‑IV‑2 (nr miej­sca E1‑4)
Eber­tow­ski Stefan
*26/12/1890
†05/03/1955
L‑VIII-16 (nr miej­sca L8-22)
Eber­tow­ski Zygmunt
* – / – /1900
† – / – /1970
E‑IV‑2 (nr miej­sca E1‑4)
Elak Cecy­lia
*07/08/1914
†23/12/1986
H‑VII-12 (nr miej­sca H7-15)
Elak Fran­ci­szek
*02/02/1906
†13/03/1977
R‑XII‑4 (nr miej­sca R6‑4 – 5)
Elak Józef
*23/11/1930
†10/08/2004
H‑XI-14 (nr miej­sca H11-16)
Elak Mar­ta
*31/08/1907
†04/01/1994
R‑XII‑4 (nr miej­sca R6‑4 – 5)
Elak Paweł
*02/02/1916
†31/03/1993
H‑VII-12 (nr miej­sca H7-15)
Elż­bie­ta 
Dzie­ci-III-34
Engel­hart Ryszard
*29/03/1940
†26/12/1997
G‑III‑8 (nr miej­sca G3-10 – 11)
Epreng Wol­fgan­ga
*01/10/1889
†14/07/1919
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Fal­gow­ska Pelagia
*30/05/1898
†10/07/1933
S‑XVII‑2 (nr miej­sca S16‑2)
Fal­kow­ska Franciszka
E‑XII‑7 (nr miej­sca E12-11)
Fal­kow­ska Zofia
*05/02/1922
†13/08/1996
O‑XVII‑5 (nr miej­sca O16‑6)
Fal­kow­ski Kazimierz
*11/10/1909
†14/10/1994
O‑XVII‑5 (nr miej­sca O16‑6)
Fel­ska Helena
*20/02/1922
†21/06/2000
T‑XII-12 (nr miej­sca T10-12)
Fel­ski Bolesław
*24/03/1923
†03/04/1995
T‑XII-12 (nr miej­sca T10-12)
Fie­rek Agnieszka
*06/07/1932
†24/06/1994
P‑X-4 (nr miej­sca P4‑4)
Fie­rek Anastazja
* – / – /1901
† – / – /1979
G‑III-22 (nr miej­sca G3-32)
Fie­rek Apolonia
*30/01/1919
†27/04/2000
B‑IV‑5 (nr miej­sca B4-35)
Fie­rek Beata
*15/08/1974
†02/08/1999
B NC-I-12 (nr miej­sca NC B1‑6)
Fie­rek Cecylia
*06/12/1922
†19/04/1994
D‑III-17 (nr miej­sca D3-18)
Fie­rek Elżbieta
*17/07/1955
†16/08/1955
E‑VI‑3 (nr miej­sca E6‑6 – 8)
Fie­rek Franciszek
* – / – /1899
† – / – /1946
G‑III-22 (nr miej­sca G3-32)
Fie­rek Józef
*07/04/1881
†05/04/1961
C‑III‑5 (nr miej­sca C3-33)
Fie­rek Jan
*08/06/1877
†18/04/1955
O‑X-7 (nr miej­sca O10-11 – 12)
Fie­rek Kamila
*08/08/2002
†25/08/2002
Dzie­ci-VIII-17 (nr miej­sca 6 – 18)
Fie­rek Katarzyna
* – / – /1904
† – / – /1956
O‑III‑9 (nr miej­sca O3-12)
Fie­rek Kazimierz
*26/03/1948
†20/01/1998
D‑III-18 (nr miej­sca D3-17)
Fie­rek Kazimierz
*12/09/1919
†30/03/1997
O‑X-7 (nr miej­sca O10-11 – 12)
Fie­rek Leokadia
*01/09/1919
†16/05/1997
M‑VIII-11
Fie­rek Leokadia
*05/10/1905
†24/09/1960
C‑VI‑3 (nr miej­sca C6-38)
Fie­rek Leonard
* – / – /1905
† – / – /1981
O‑III‑9 (nr miej­sca O3-12)
Fie­rek Medard
*07/07/1928
†17/11/1965
P‑X-4 (nr miej­sca P4‑4)
Fie­rek Roman
*17/08/1957
†27/12/1999
B NC-II-11 (nr miej­sca NC B2‑9)
Fie­rek Rozalia
* – / – /1908
† – / – /1980
O‑III‑9 (nr miej­sca O3-12)
Fie­rek Tadeusz
*30/04/1937
†14/07/2001
G‑III-22 (nr miej­sca G3-32)
Fie­rek Teresa
*07/08/1930
†17/10/2004
O‑X-7 (nr miej­sca O10-11 – 12)
Fie­rek Weronka
*26/12/1892
†22/11/1964
O‑X-7 (nr miej­sca O10-11 – 12)
Fie­rek Władysław
*19/11/1907
†04/09/1975
G‑X-1 (nr miej­sca G10‑1)
Fie­rek Władysław
*01/01/1906
†16/07/1958
N‑XII-22 (nr miej­sca N12-29)
Fie­rek Zygmunt
*23/08/1940
†22/05/1973
G‑VI-16 (nr miej­sca G6-23)
Fle­ming Bronisław
*13/10/1914
†04/10/1980
K‑VIII‑8 (nr miej­sca K8-11)
Flor­czak Lidia
*11/08/1935
†26/08/2002
L‑IV-12 (nr miej­sca L4-15)
Flor­czak Władysław
*25/05/1924
†07/02/1999
L‑IV-12 (nr miej­sca L4-15)
Fota Kle­mens
*24/02/1942
†22/05/1998
L‑X-7 (nr miej­sca L10)
Fotrych Cze­sła­wa
*16/04/1923
†18/08/1967
E‑XIV‑8 (nr miej­sca E14‑9)
Fotrych Józef
*20/05/1923
†25/10/1954
E‑XIV‑8 (nr miej­sca E14‑9)
Fot­ta Henryk
L‑X-7 (nr miej­sca L10)
Fre­itag Agnieszka
N‑VIII-14 (nr miej­sca N8-16)
Fre­itag Franciszek
N‑VIII-14 (nr miej­sca N8-16)
Fre­itag Gerard
*02/12/1959
†16/01/2004
L‑X-6 (nr miej­sca L10)
Fre­itag Jan
*22/01/1930
†20/10/1991
B‑III‑5 (nr miej­sca B3-34)
Frie­del Ks. Jan
*18/11/1927
†06/03/1984
E‑VII‑5 (nr miej­sca E7-13)
Fry­ca 
K‑IV‑6 (nr miej­sca K4‑6)
Fry­ca Franciszka
D‑V-11 (nr miej­sca D5-30)
Fry­ca Józefa
*23/01/1913
†27/06/1997
D‑V-11 (nr miej­sca D5-30)
Fry­ca Jan
*12/06/1914
†02/05/1991
D‑V-11 (nr miej­sca D5-30)
Fry­mark Józef
*06/03/1950
†01/03/2004
B NC-VII-20 (nr miej­sca NC B7‑2)
Gąsec­ka Gertruda
*21/07/1921
†23/04/1998
N‑VII-15 (nr miej­sca N7-18)
Gąsec­ki Bolesław
*18/04/1918
†05/09/1993
N‑VII-15 (nr miej­sca N7-18)
Gac­kow­ska Janina
*21/04/1915
†05/10/1994
S‑VIII‑3 (nr miej­sca S25‑3)
Gac­kow­ski B.
S‑VIII‑3 (nr miej­sca S25‑3)
Gac­kow­ski Brunon
*19/05/1906
†16/02/1980
S‑VIII‑3 (nr miej­sca S25‑3)
Gacyk Wan­da
*08/07/1914
†29/08/2003
O‑VIII‑3 (nr miej­sca O8‑4)
Gadzi­kow­ska Anna
*01/02/1909
†19/10/1973
O‑II-11 (nr miej­sca O2-13)
Gadzi­kow­ska Rozalia
*01/02/1918
†30/11/1921
A NC-I-27 (nr miej­sca NC A1-28)
Gaj­duś Łukasz
*10/04/1989
†21/12/1989
Dzie­ci-XIII­‑4 (nr miej­sca 1 – 28)
Gaj­dus Franciszek
*16/02/1923
†08/02/2004
A NC-VI-32 (nr miej­sca NC A6-33)
Gaj­dus Jadwiga
*08/01/1923
†14/08/1986
A NC-VI-32 (nr miej­sca NC A6-33)
Gali­kow­scy 
T‑VIII-12 (nr miej­sca T6-12)
Gali­kow­ska Helena
*03/06/1902
R‑XVI-18 (nr miej­sca R2-24)
Gali­kow­ska Zofia
*31/07/1931
†22/02/1991
T‑VI-23 (nr miej­sca T4-23)
Gali­kow­ski Edmund
*29/09/1931
†07/03/1998
G‑IV‑7 (nr miej­sca G4‑9 – 10)
Gali­kow­ski Józef
*10/08/1886
†15/02/1965
R‑XVI-19 (nr miej­sca R2-25)
Gali­kow­ski Józef
*08/04/1947
†28/09/1991
T‑VII-19 (nr miej­sca T5-19)
Gali­kow­ski Jan
*18/02/1894
†19/02/1938
R‑XI-17 (nr miej­sca R7-24)
Gali­kow­ski Jan
*17/11/1920
†19/08/2000
T‑VI-23 (nr miej­sca T4-23)
Gali­kow­ski Janusz
*02/02/1953
†30/10/2004
T‑II-22 (nr miej­sca T11-22)
Gali­kow­ski Walerian
* – / – /1931
† – / – /2002
E‑III‑3 (nr miej­sca E3‑7)
Gali­kow­ski Zygmunt
*27/12/1949
†17/12/2004
M‑IV-21 (nr miej­sca M4-24)
Gór­ka Szymon
*02/01/2001
†10/01/2001
Dzie­ci-VI-19 (nr miej­sca 8 – 16)
Gór­no­wicz Bożena
*22/09/1955
†28/11/1960
M‑VIII-16 (nr miej­sca M8-21)
Gór­no­wicz Bronisław
*04/04/1945
†13/04/2004
K‑I-8 (nr miej­sca K1‑8)
Gór­no­wicz Elżbieta
*24/06/1917
†18/01/1997
Dzie­ci-III-24 (nr miej­sca T13‑8)
Gór­no­wicz Zygmunt
*27/06/1932
†18/08/1995
P‑XIII-35 (nr miej­sca P1-40 – 41)
Gasz­kow­ska Emilia
*15/03/1860
†09/03/1926
E‑III‑6 (nr miej­sca E4‑9 – 10)
Gasz­kow­ski Józef
*11/12/1859
†30/03/1939
E‑III‑6 (nr miej­sca E4‑9 – 10)
Gaw­rych Roman
* – / – /1893
† – / – /1962
O‑XVII-10 (nr miej­sca O16-15)
Gaw­rych Wanda
* – / – /1895
† – / – /1991
O‑XVII-10 (nr miej­sca O16-15)
Giecz Jadwi­ga
*21/03/1930
†10/10/1997
D‑VI‑2 (nr miej­sca D6-37)
Giersz Ste­fa­nia
*31/01/1926
†24/02/1945
K‑X-21 (nr miej­sca K10-28)
Gier­szew­ska Marianna
*23/07/1917
†10/12/2002
N‑IV‑7 (nr miej­sca N4‑9)
Gier­szew­ska Zofia
*14/05/1922
†24/09/1948
J‑IV-20 (nr miej­sca J4-30?)
Gier­szew­ska S. Leonezja
*20/03/1875
†23/01/1943
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Gier­szew­ski Józef
*21/03/1903
†12/10/1971
R‑V-10 (nr miej­sca R13-13)
Gił­ka Bronisława
*10/05/1906
†05/01/1993
R‑VI‑6 (nr miej­sca R12‑7)
Gił­ka Gertruda
*01/03/1926
†12/06/1999
R‑VI‑5 (nr miej­sca R12‑6)
Gił­ka Jan
*09/02/1899
†28/03/1973
R‑VI‑5 (nr miej­sca R12‑6)
Gin­ter Łucja
* – / – /1903
† – / – /1974
S‑V-1 (nr miej­sca S28‑1 – 2)
Gin­ter Łucja
*02/01/1903
†29/08/1974
O‑XVI‑4 (nr miej­sca O15‑6)
Glak Rafał
*14/04/1987
†14/04/1987
M‑X-5 (nr miej­sca M10‑5)
Głów­czew­ska Cecylia
*05/02/1920
†16/12/2004
R‑XIII‑8 (nr miej­sca R5-13)
Głów­czew­ska Marta
*21/11/1890
†16/10/1975
R‑XIII‑8 (nr miej­sca R5-13)
Głów­czew­ski Jan
*30/08/1889
†02/02/1972
R‑XIII‑8 (nr miej­sca R5-13)
Gla­ner Anastazy
*05/07/1904
†08/01/1955
L‑VII‑8 (nr miej­sca L7-11)
Gla­ner Antoni
*14/02/1927
†30/08/2000
A‑XII‑1 (nr miej­sca A12-1i2)
Gla­ner Jadwiga
*04/05/1927
†21/01/1998
A‑XII‑1 (nr miej­sca A12-1i2)
Gla­ner Jan
A‑XII‑1 (nr miej­sca A12-1i2)
Gla­ner Jan
*04/12/1914
†04/02/1995
T‑XII‑8 (nr miej­sca T10‑8)
Gla­ner Klara
*09/01/1924
†25/07/1995
T‑XII‑8 (nr miej­sca T10‑8)
Gla­ner Prakseda
A‑XII‑1 (nr miej­sca A12-1i2)
Gla­ner Wanda
*31/03/1911
†06/10/1988
L‑VII‑8 (nr miej­sca L7-11)
Gla­zer Atanazy
*20/02/1894
†15/08/1945
K‑IX‑6 (nr miej­sca K9‑7)
Gla­zer Bogusława
*22/06/1956
†05/11/1956
L‑XI-21 (nr miej­sca L11-22)
Gla­zer Franciszka
A‑XVI‑2 (nr miej­sca A16‑2)
Gla­zer Leokadia
A‑XVI‑2 (nr miej­sca A16‑2)
Gla­zer Marta
*22/04/1898
†12/08/1989
K‑IX‑6 (nr miej­sca K9‑7)
Gli­niec­ki Czesław
*29/08/1930
†03/09/1955
L‑X-13 (nr miej­sca L10-17)
Gli­niec­ki Franciszek
*28/07/1898
†07/02/1970
M‑IV-16 (nr miej­sca M4-19)
Gli­niec­ki Wawrzyniec
* – / – /1915
R‑XIII-27 (nr miej­sca R5-37)
Glin­ska Antonina
*07/06/1906
†11/07/1989
L‑VI-18
Gna­cin­ska Elżbieta
*05/01/1911
†18/11/2001
L‑X-21 (nr miej­sca L10-26)
Gna­cin­ski Alojzy
*18/06/1905
†17/11/1955
L‑X-21 (nr miej­sca L10-26)
Gna­czyń­ska Franciszka
*14/09/1885
†13/12/1976
O‑IV‑9 (nr miej­sca O4-15)
Goń­cza Józef
*14/07/1923
†08/10/1998
B‑III‑8 (nr miej­sca B3-31)
Goń­cza Zofia
*18/05/1927
†06/06/1999
B‑III‑8 (nr miej­sca B3-31)
Gol­lus Helena
*24/06/1914
†27/08/2004
A‑V-5 (nr miej­sca A5‑6)
Gołuń­ska Agnieszka
*30/11/1898
†25/12/1966
E‑VIII‑4 (nr miej­sca E8‑5)
Gołuń­ska Gertruda
*09/05/1910
†16/01/1987
M‑III-16 (nr miej­sca M3-22)
Gołuń­ska Józefa
*21/09/1933
†17/04/2014
B‑III-17 (nr miej­sca B3-19)
Gołuń­ski Jan
*23/10/1889
†15/06/1953
E‑VIII‑4 (nr miej­sca E8‑5)
Gołuń­ski Jan
*25/01/1869
†17/06/1952
N‑XII‑1 (nr miej­sca N12‑1)
Gor­no­wicz Benedykt
*19/01/1934
†19/03/2001
P‑XI-16 (nr miej­sca P3-22)
Gor­no­wicz Mariusz
*20/01/1963
†29/06/2000
O‑X-9 (nr miej­sca O10-15)
Gost­kow­ska Anna
*22/07/1894
†25/01/1955
C‑VI‑6 (nr miej­sca C6-33 – 34)
Gost­kow­ski Józef
*24/10/1882
†23/04/1966
C‑VI‑6 (nr miej­sca C6-33 – 34)
Gostom­ski Michał
*20/09/1919
†08/02/1984
A NC-III-23 (nr miej­sca NC A3-24)
Gra­bań­scy 
J‑IV-19 (nr miej­sca J4-27 – 29)
Gra­blow­ska Maria
*12/03/1955
†12/03/1955
L‑XI‑7 (nr miej­sca L11‑7)
Gra­bow­ska Apolonia
* – / – /1911
† – / – /1996
E‑X-3 (nr miej­sca E10‑6 – 7)
Gra­bow­ska Lidia
*22/01/1944
†16/03/1945
M‑XI‑5 (nr miej­sca M13‑1)
Gra­bow­ska Marta
* – / – /1878
† – / – /1964
E‑X-3 (nr miej­sca E10‑6 – 7)
Gra­bow­ski Bolesław
* – / – /1914
† – / – /1949
E‑X-3 (nr miej­sca E10‑6 – 7)
Gra­bow­ski Józef
* – / – /1920
† – / – /1989
E‑X-3 (nr miej­sca E10‑6 – 7)
Grab­ski Józef
*17/04/1927
†29/11/2000
B NC-III‑8 (nr miej­sca NC B3-13)
Gra­czyk Adam
*27/04/1955
†27/04/1955
Dzie­ci-VI‑6 (nr miej­sca 8 – 30)
Gra­czyń­ska Bolesława
*17/07/1925
†26/08/2004
L‑X-1 (nr miej­sca L10‑1)
Gra­czyń­ski Wincenty
*07/03/1910
†30/11/1970
L‑X-1 (nr miej­sca L10‑1)
Grad Kazi­mierz
*07/07/1927
†24/11/2004
C NC-II-18 (nr miej­sca NC C2‑3)
Grad Tade­usz
*27/07/1999
†27/07/1994
L‑II‑8 (nr miej­sca L2‑8)
Gra­da Patrycja
* – / – /1978
† – / – /1978
Dzie­ci-XII-25 (nr miej­sca 2 – 5)
Gra­dow­ska Agnieszka
K‑VII-19 (nr miej­sca K7-21)
Gra­dow­ska Helena
*12/03/1920
†07/02/1989
O‑X-5 (nr miej­sca O10‑9)
Gra­dow­ska Helena
*31/07/1902
†22/02/1985
A NC-V‑4 (nr miej­sca NC A5‑4)
Gra­dow­ska Marta
* – / – /1898
† – / – /1983
A‑VII‑1 (nr miej­sca A7‑1)
Gra­dow­ska Patrycja
*09/04/1994
†09/04/1994
R‑XII-20 (nr miej­sca R6-26)
Gra­dow­ska Teofila
*01/05/1907
†19/02/1994
T‑X-21 (nr miej­sca T8-20)
Gra­dow­ska Weronika
*08/02/1996
†08/02/1996
Dzie­ci-X-35 (nr miej­sca 4 – 1)
Gra­dow­ski Albin
*25/03/1940
†25/07/1994
T‑XI-15 (nr miej­sca T9-15)
Gra­dow­ski Dariusz
*07/04/1968
†12/12/1991
R‑XII-20 (nr miej­sca R6-26)
Gra­dow­ski Edward
*30/09/1939
†10/10/1998
A‑VII‑2 (nr miej­sca A7‑2)
Gra­dow­ski Józef
* – / – /1934
† – / – /1976
A‑VI‑1 (nr miej­sca A6‑1)
Gra­dow­ski Leon
*29/08/1912
†22/07/1980
O‑X-5 (nr miej­sca O10‑9)
Gra­dow­ski Robert
*19/01/1978
†08/10/1979
Dzie­ci-XII-28 (nr miej­sca 2 – 3)
Gra­dow­ski Roman
*01/10/1955
†13/05/1989
N‑XII‑9 (nr miej­sca N12-11)
Gra­du­szew­ska Anna
*20/07/1889
†22/08/1965
A‑XXIII‑1 (nr miej­sca A23‑1)
Gref­ka Irena
*28/05/1925
†07/02/1997
C‑VI-15 (nr miej­sca C6-18)
Gref­ka Mateusz
C‑VI-15 (nr miej­sca C6-18)
Gref­ka Rozalia
C‑VI-15 (nr miej­sca C6-18)
Gro­mow­ski Bartłomiej
*23/08/1988
†27/05/1989
Dzie­ci-XIII-13 (nr miej­sca 1 – 19)
Gro­mow­ski Zygmunt
*08/05/1929
†31/07/1998
Dzie­ci-I-17 (nr miej­sca T15-15)
Gru­bich Antoni
*15/12/1905
†05/06/2003
B‑II-24 (nr miej­sca B2‑9)
Gryz Mar­cin
*05/10/1985
†05/10/1985
Dzie­ci-XIII-30 (nr miej­sca 1 – 2)
Grze­bin Anna
*12/01/1903
†27/08/1976
L‑I-13
Grze­ca Anna
*28/06/1886
†14/09/1967
O‑XI-13 (nr miej­sca O11-19)
Grze­ca Antoni
*19/11/1904
†02/09/1960
D‑I-26 (nr miej­sca D1‑5)
Grze­ca Elza
*23/09/1916
†04/03/1991
T‑VII‑3 (nr miej­sca T5‑3)
Grze­ca Maria
*03/05/1910
†22/04/1997
Dzie­ci-III-29 (nr miej­sca T13-13)
Grze­ca Zofia
*06/07/1915
†21/06/1995
D‑I-26 (nr miej­sca D1‑5)
Grze­lak Jolanta
*23/01/1982
†23/01/1982
Dzie­ci-12 – 26 (nr miej­sca 12 – 26)
Grzen­dzic­ka Cecylia
*20/07/1906
†02/10/1988
T‑III-22 (nr miej­sca T1-25)
Grzon­ka Antoni
*08/07/1914
†20/10/2002
E‑VII‑2 (nr miej­sca E7‑4 – 5)
Grzon­ka Halina
*27/01/1920
†02/04/1995
P‑III-17 (nr miej­sca P11-23)
Grzon­ka Jadwiga
*08/08/1915
†10/04/1984
N‑XII-17 (nr miej­sca N12-20 – 21)
Grzon­ka Jadwiga
*05/02/1918
†24/07/1974
P‑III-17 (nr miej­sca P11-23)
Grzon­ka Józef
*11/03/1911
†06/09/1978
N‑XII-17 (nr miej­sca N12-20 – 21)
Grzon­ka Łucja
*06/07/1925
†13/01/1973
E‑VII‑2 (nr miej­sca E7‑4 – 5)
Grzon­ka Marta
*29/07/1914
†19/01/2000
P‑III-18 (nr miej­sca P11-24)
Grzy­wacz 
H‑V-6 (nr miej­sca H5‑7 – 8)
Grzy­wacz Anastazja
N‑XII-17 (nr miej­sca N12-20 – 21)
Grzy­wacz Jan
N‑XII-17 (nr miej­sca N12-20 – 21)
Grzy­wacz Julianna
O‑VIII-12 (nr miej­sca O8-16)
Grzy­wacz Leon
*26/06/1872
†12/11/1935
R‑VI-14 (nr miej­sca R12)
Grzy­wa­czo­wie 
S‑XIV‑1 (nr miej­sca S19‑1 – 3)
Gul­gow­ska Zofia
N‑VI‑4 (nr miej­sca N6‑5)
Gul­gow­ski Alfons
N‑VI‑4 (nr miej­sca N6‑5)
Gumin­ska Stanisława
* – / – /1918
† – / – /1989
N‑X-4 (nr miej­sca N10‑5 – 6)
Gumin­ski Jan
* – / – /1908
† – / – /1975
N‑X-4 (nr miej­sca N10‑5 – 6)
Gumin­ski Mieczysław
* – / – /1951
† – / – /1997
N‑X-4 (nr miej­sca N10‑5 – 6)
Gun­ter Agnieszka
*02/11/1915
†13/03/2004
B‑V-13 (nr miej­sca B5-24)
Gun­ter J.
B‑V-13 (nr miej­sca B5-24)
Gur­ta­tow­ski Andrzej
*13/07/1955
†15/07/1955
Dzieci‑9 – 26 (nr miej­sca 9 – 26)
Gus Mar­ta
*30/08/1918
†11/11/1994
A NC-VIII-10 (nr miej­sca NC A8-10)
Guth Bene­dykt
*24/05/1928
†14/05/1992
T‑VIII-20 (nr miej­sca T6-20)
Guziń­ska S. Merola
*05/08/1887
†07/06/1973
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Gwiaz­dow­ska Grażyna
*12/10/1922
†21/07/1976
K‑VII-22 (nr miej­sca K7-25)
Gwiz­da­ła Helena
*06/07/1913
†26/04/1988
B‑III-31 (nr miej­sca B3‑3)
Gwiz­da­ła Józef
*15/03/1908
†21/10/1978
B‑III-31 (nr miej­sca B3‑3)
Gwiz­da­ła S. Maria Concepta
*23/04/1891
†13/12/1967
O‑II‑1 (nr miej­sca O2‑1)
Haft­ka Mieczysław
*06/06/1953
†14/07/1989
R‑III‑5 (nr miej­sca R15‑6)
Hali­dów Adam
*02/04/1960
†08/04/1960
Dzie­ci-VIII­‑7 (nr miej­sca 6 – 29)
Hali­dów Mirosława
*06/06/1959
†08/08/1959
Dzie­ci-VIII­‑7 (nr miej­sca 6 – 29)
Hap­ka Anna
*21/01/1895
†14/12/1979
S‑XXVII‑1 (nr miej­sca S5‑1)
Hat­ta Jan
L‑VI-10 (nr miej­sca L6-12)
Hat­ta Krzysztof
† – / – /2001
B NC-IV-11 (nr miej­sca NC B4-11)
Hat­ta Leon
*14/07/1941
†03/08/2001
L‑VI-10 (nr miej­sca L6-12)
Hat­ta Robert
*18/03/1997
†28/03/1997
Dzie­ci-15 – 34 (nr miej­sca 15 – 34)
Hebel Jani­na
*16/07/1927
†30/05/1989
T‑IV-20 (nr miej­sca T2-20)
Hebel Sta­ni­sław
*28/02/1935
†07/12/1994
T‑IV-20 (nr miej­sca T2-20)
Hel­l­wig Maksymilian
*23/12/1942
†12/03/1992
O‑XVII‑1 (nr miej­sca O16‑1)
Hil­de­brandt 
H‑IX-15 (nr miej­sca H9-20)
Hinc Fran­ci­szek
*29/12/1937
†26/04/1994
J‑I-4 (nr miej­sca J1‑7)
Hinc Fran­cisz­ka
*04/07/1907
†25/01/1987
A NC-VII-11 (nr miej­sca NC A7-13)
Hin­ka Marianna
A‑XII‑1 (nr miej­sca A12-1i2)
Hof­f­man Edmund
*04/12/1943
†25/09/1999
B NC-II-18 (nr miej­sca NC B2‑1)
Hof­f­man Jerzy
*19/01/1965
†19/01/1965
Dzie­ci-XI‑4 (nr miej­sca 3 – 27)
Hof­f­man Rafał
*16/07/1974
†15/05/1976
Dzie­ci-X-30 (nr miej­sca 4 – 6)
Homa Win­cen­ty
*25/03/1874
†24/01/1947
H‑XVI‑1 (nr miej­sca H16‑1)
Hop­pe Franciszek
*08/10/1929
†03/10/2003
T‑VIII-14 (nr miej­sca T6-14)
Hop­pe Franciszek
*23/09/1901
†10/04/1968
P‑V-12 (nr miej­sca P9-17)
Hop­pe Genowefa
*14/02/1930
†27/02/1992
T‑VIII-14 (nr miej­sca T6-14)
Hop­pe Henryk
*24/10/1934
†26/01/1988
A NC-VIII‑5 (nr miej­sca NC A8‑5)
Hop­pe Irena
*10/12/1935
†11/10/2001
A NC-VIII‑5 (nr miej­sca NC A8‑5)
Hop­pe Julianna
*07/12/1905
†10/07/1991
P‑V-12 (nr miej­sca P9-17)
Hop­pe Leon
*23/09/1939
†25/09/1995
T‑II‑8 (nr miej­sca T11‑8)
Hub­ner Józefa
*01/11/1894
†06/01/1971
R‑X-29 (nr miej­sca R8-38)
Jadach Fran­ci­szek
*23/04/1924
†07/06/1982
B‑II-19 (nr miej­sca B2-15)
Jędrze­jew­ski Władysław
*26/06/1899
†27/04/1933
P‑VIII-21 (nr miej­sca P6-28)
Jagal­ska Zofia
* – / – /1886
† – / – /1974
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Jagal­ska Zofia
*20/10/1923
†21/12/1996
G‑X-13 (nr miej­sca G10-17)
Jagal­ski Czesław
*12/12/1924
†06/02/1996
G‑X-13 (nr miej­sca G10-17)
Jagal­ski Roman
* – / – /1926
† – / – /1997
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Jagiel­ska Maria
*14/09/1889
†07/02/1965
P‑VI‑2 (nr miej­sca P8‑2)
Jagiel­ska Renata
*04/02/1953
†13/06/1954
Dzieci‑9 – 34 (nr miej­sca 9 – 34)
Jaku­bek Adam
*19/08/1988
†25/06/1994
Dzie­ci-XIII-25 (nr miej­sca 1 – 7)
Jaku­bek — Bracia 
Dzie­ci-XIII-25 (nr miej­sca 1 – 7)
Jaku­bow­ski Roman
*23/09/1972
†05/06/1973
Dzie­ci-IX-28 (nr miej­sca 5 – 7)
Jaż­dżew­ska Pelagia
*20/12/1897
†20/05/1982
A NC-II‑8 (nr miej­sca NC A2‑8)
Jaż­dżew­ski Hubert
*24/09/1942
†04/02/1983
S‑XXIV‑3 (nr miej­sca S8‑3)
Jaż­dżew­ski Jan
*30/12/1892
†20/07/1983
A NC-II‑8 (nr miej­sca NC A2‑8)
Jane­czek Władysława
*08/02/1928
†08/10/2001
B NC-IV-18 (nr miej­sca NC B4‑2)
Jani­kow­ska Anna
* – / – /1913
† – / – /1934
P‑III-20 (nr miej­sca P11-27)
Jani­kow­ska Joanna
*14/12/1882
†02/02/1959
B‑III‑3 (nr miej­sca B3-37)
Jani­kow­ska Leokadia
*17/04/1914
†07/03/2003
H‑XV-19 (nr miej­sca H15-18)
Jani­kow­ska Marta
*05/08/1905
†16/01/2001
B NC-III‑9 (nr miej­sca NC B3-12)
Jani­kow­ska Teodora
* – / – /1900
† – / – /1986
P‑III-20 (nr miej­sca P11-27)
Jani­kow­ska Zofia
*19/06/1924
†22/10/1989
A NC-VI-18 (nr miej­sca NC A6-19)
Jani­kow­ski Augustyn
*07/10/1920
†10/03/1985
A NC-VI-18 (nr miej­sca NC A6-19)
Jani­kow­ski Jan
*08/06/1912
†12/03/1993
H‑XV-19 (nr miej­sca H15-18)
Jani­kow­ski Leon
*18/07/1916
†01/06/1986
B‑III‑3 (nr miej­sca B3-37)
Jani­kow­ski Roman
*15/10/1952
†21/11/1984
A NC-IV-25 (nr miej­sca NC A4-27)
Jan­kow­ska Franciszka
*25/09/1897
†13/12/1961
C‑VI-12 (nr miej­sca C6-24)
Janow­ski Sylwester
*26/11/1982
†29/05/1984
Dzie­ci-X-33 (nr miej­sca 4 – 3)
Janu­szew­ska Joanna
* – / – /1858
† – / – /1939
R‑XIII-22 (nr miej­sca R5)
Janu­szew­ska Stefania
*31/08/1894
†04/05/1963
E‑VI‑3 (nr miej­sca E6‑6 – 8)
Janu­szew­ski Leonezja
*06/03/1889
†29/03/1957
E‑VI‑3 (nr miej­sca E6‑6 – 8)
Jarzą­bek Bronisław
*01/03/1950
†12/06/1992
T‑IV-25 (nr miej­sca T2-26)
Jarzęc­ka Agnieszka
*15/01/1911
†11/02/2004
J‑VI-16 (nr miej­sca J6-21)
Jasnach Bog­dan
*13/07/1973
†25/07/1974
Dzie­ci-XII-16 (nr miej­sca 2 – 15)
Jasnoch A.
J‑VI-16 (nr miej­sca J6-21)
Jasnoch Alfons
*11/07/1927
†10/02/1995
T‑II‑1 (nr miej­sca T11‑1)
Jasnoch Edward
*11/11/1925
†05/08/1980
C‑IV‑5 (nr miej­sca C4-31 – 32)
Jasnoch Euge­niusz
*26/05/1960
†15/12/1996
M‑II‑8 (nr miej­sca M2)
Jasnoch Fran­ci­szek
*28/03/1909
†27/05/1992
J‑IV‑1 (nr miej­sca J4‑1)
Jasnoch Hele­na
*25/09/1914
†15/06/1987
J‑IV‑1 (nr miej­sca J4‑1)
Jasnoch Józef
J‑IV-14 (nr miej­sca J4-21)
Jasnoch Mar­ta
R‑XV-28 (nr miej­sca R3-35)
Jasnoch Mar­ta
*06/04/1891
†18/10/1974
P‑XII-26 (nr miej­sca P2-35)
Jasnoch Mar­ta
*02/09/1920
†29/09/2004
C‑IV‑5 (nr miej­sca C4-31 – 32)
Jastak Iza­be­la
*04/01/1975
†25/10/1975
Dzie­ci-VII-26 (nr miej­sca 7 – 6)
Jastak Tomasz
*28/12/1982
†14/08/1983
Dzie­ci-VI-30 (nr miej­sca 8 – 3)
Jaster Ama­lia
*19/05/1904
†25/03/1991
N‑II‑5 (nr miej­sca N2‑7)
Jasz­czy­szyn Michał
*30/09/1985
†30/09/1985
Dzie­ci-IX‑8 (nr miej­sca 5 – 27)
Jaszew­ska Anna
*16/04/1896
†30/03/1972
R‑III-18 (nr miej­sca R15-22)
Jaszew­ski Jan
*19/03/1879
†12/06/1934
R‑III-18 (nr miej­sca R15-22)
Jaszew­ski Stanisław
*24/09/1910
†22/12/1988
T‑IV-14 (nr miej­sca T2-14)
Jecho­rek Bronisław
*24/08/1927
†05/04/1994
T‑X-23 (nr miej­sca T8-22)
Jecho­rek Stefania
*03/08/1921
†04/08/1982
B‑I-3 (nr miej­sca B1-33)
Jed­no­ral­ska Antonina
*31/03/1914
†21/06/2002
E‑VII‑1 (nr miej­sca E7‑1 – 3)
Jed­no­ral­ska Marta
* – / – /1875
† – / – /1956
E‑VII‑1 (nr miej­sca E7‑1 – 3)
Jed­no­ral­ski Bolesław
*26/11/1908
†14/02/1982
E‑VII‑1 (nr miej­sca E7‑1 – 3)
Jed­no­ral­ski Teofil
* – / – /1869
† – / – /1952
E‑VII‑1 (nr miej­sca E7‑1 – 3)
Jeżew­ska Anna
*07/08/1892
†03/07/1949
M‑IV-19 (nr miej­sca M4-22)
Jeżew­ski Władysław
*25/02/1926
†22/01/1996
M‑IV-20 (nr miej­sca M4-23)
Jerzyk Anna
*17/10/1907
†10/10/1987
G‑IV‑3 (nr miej­sca G4‑3)
Jerzyk Hele­na
*14/02/1914
†10/03/1948
G‑IV‑3 (nr miej­sca G4‑3)
Jerzyk Józef
*17/02/1907
†02/10/1982
G‑IV‑3 (nr miej­sca G4‑3)
Jul­kow­ska Władysława
*13/12/1913
†20/11/1995
G‑VIII‑8 (nr miej­sca G8-10)
Jul­kow­ski Józef
*27/10/1926
†28/05/1993
G‑IX‑7
Jul­kow­ski Jan
*17/09/1899
†05/06/1987
H‑XVI‑4 (nr miej­sca H16‑5)
Jur­kow­ska Ewa
*11/02/1992
†11/02/1992
Dzie­ci-XI-27 (nr miej­sca 3 – 2)
Kac­ka Łucja
*03/08/1924
†09/08/2000
K‑X-2 (nr miej­sca K10‑2)
Kac­ki Bronisław
*01/11/1920
†20/12/1991
K‑X-2 (nr miej­sca K10‑2)
Kał­duń­ski Bolesław
*13/06/1923
†02/12/1998
Dzie­ci-I-10 (nr miej­sca T15‑8)
Kał­duń­ski Bronisław
*25/11/1957
†09/10/1961
Dzie­ci-X‑8 (nr miej­sca 4 – 28)
Kał­duń­ski Kazimierz
*08/04/1940
†06/07/2002
N‑III-13 (nr miej­sca N3-18)
Kali­now­ska Helena
* – / – /1892
† – / – /1978
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kali­now­ska Teodozja
* – / – /1884
† – / – /1920
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kali­now­ski Aleksander
* – / – /1884
† – / – /1969
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kali­now­ski Edmund
*24/03/1915
†01/09/1939
G‑I-21 (nr miej­sca G1-27)
Kali­now­ski Rosalie
*19/05/1860
†08/12/1941
S‑XXVI‑2 (nr miej­sca S6‑2 – 3)
Kału­ska Marika
*26/11/1989
†04/01/1990
Dzie­ci-XII-27 (nr miej­sca 2 – 4)
Kamin­ska Władysława
*24/02/1910
†16/12/1950
N‑VIII-20 (nr miej­sca N8-24)
Kapisz­ka Władysław
*03/05/1917
†24/05/1983
A NC-III‑2 (nr miej­sca NC A3‑3)
Karcz Anto­ni
*13/06/1934
†03/05/1992
T‑VIII-19 (nr miej­sca T6-19)
Kar­czyń­ska Leokadia
*18/11/1894
†14/12/1976
C‑III-12 (nr miej­sca C3-24)
Kar­czyń­ska Maria
*05/10/1910
†22/05/1982
H‑XIII‑5 (nr miej­sca H13‑7)
Kar­czyń­ski Antoni
*22/01/1908
†07/03/1995
H‑XIII‑6 (nr miej­sca H13‑8)
Kar­czyń­ski Edward
*12/08/1955
†16/08/2000
H‑XIII‑5 (nr miej­sca H13‑7)
Kar­czyń­ski Stefan
*30/05/1933
†24/09/2015
C‑III-12 (nr miej­sca C3-24)
Kar­czyń­ski Teofil
*04/08/1893
†27/01/1961
C‑III-12 (nr miej­sca C3-24)
Kar­dasz 
E‑X-1 (nr miej­sca E10‑1)
Kar­dasz Klara
* – / – /1888
† – / – /1968
E‑IX‑1 (nr miej­sca E9‑1)
Kar­dasz Stefan
*25/03/1911
†24/04/1991
E‑IX‑1 (nr miej­sca E9‑1)
Kar­ko­siń­ski Józef
O‑VII‑4 (nr miej­sca O7)
Kar­kosz­ka Krzysztof
*27/11/1961
†30/12/1995
R‑X-14 (nr miej­sca R8-19)
Kasic­ka Katarzyna
*06/11/1909
†03/09/1992
R‑IX‑3 (nr miej­sca R9‑3 – 4)
Kasic­ki Jerzy
*10/03/1940
†11/03/1999
R‑IX‑3 (nr miej­sca R9‑3 – 4)
Kasic­ki Paweł
*21/03/1912
†21/07/1970
R‑IX‑3 (nr miej­sca R9‑3 – 4)
Kaszu­bow­ska Anna
*17/08/1965
†23/12/1939
E‑IX-11 (nr miej­sca E9-13)
Kaszu­bow­ska Halina
*20/01/1919
†02/07/1989
P‑X-33 (nr miej­sca P4-42)
Kaszu­bow­ski Bogdan
*24/12/1950
†12/04/1982
A NC-II‑5 (nr miej­sca NC A2‑5)
Kaszu­bow­ski Jerzy
*22/11/1959
†13/12/1959
Dzie­ci-IX‑1 (nr miej­sca 5 – 35)
Kaszu­bow­ski Stanisław
*08/05/1911
†22/02/1992
P‑X-33 (nr miej­sca P4-42)
Kie­dro­wicz Benedykt
*09/03/1932
†24/07/1998
G‑IV‑5 (nr miej­sca G‑5)
Kie­drow­ska R.
C‑V-7
Kie­drow­ski Bronisław
*01/06/1907
†20/08/1977
C‑IV-22 (nr miej­sca C4‑8)
Kie­drow­ski F.
C‑V-7
Kie­drow­ski F.
C‑V-7
Kie­drow­ski Józef
*30/09/1930
†27/09/2002
O‑XII‑5
Kieł­ba­tow­ski Zygmunt
*10/07/1922
†20/10/1950
M‑VI-17 (nr miej­sca M6-25)
Kiersz­kow­ska Klara
*03/05/1955
†20/01/1974
H‑XI‑9 (nr miej­sca H11-10)
Kiżew­ski Jan
*30/07/1936
†01/11/2004
P‑I-22 (nr miej­sca P13-29 – 30)
Kim­la Jan
*26/04/1950
†19/ – /1608
M‑X-10 (nr miej­sca M11‑5)
Kitow­ska Aniela
*19/05/1897
†21/01/1987
O‑VIII‑6 (nr miej­sca O8‑9)
Kitow­ska Franciszka
*09/08/1900
†25/05/2002
J‑V-7 (nr miej­sca J5‑8)
Kitow­ska Helena
*02/05/1907
†27/01/1987
N‑VI-17 (nr miej­sca N6-21)
Kitow­ska Marta
*31/10/1904
†13/02/1983
R‑VII-21 (nr miej­sca R11-25 – 26)
Kitow­ska Marta
*21/11/1913
†31/01/1960
P‑V-1 (nr miej­sca P9‑1 – 2)
Kitow­ska Zefiryna
*16/08/1924
†27/07/2003
P‑III‑4 (nr miej­sca P11‑4)
Kitow­ski Alojzy
*08/03/1920
†27/02/1959
P‑III‑4 (nr miej­sca P11‑4)
Kitow­ski Franciszek
*27/04/1900
†15/03/1955
O‑VIII‑6 (nr miej­sca O8‑9)
Kitow­ski Franciszek
*03/10/1910
†25/10/1991
P‑V-1 (nr miej­sca P9‑1 – 2)
Kitow­ski Maksymilian
* – / – /1898
† – / – /1971
J‑V-7 (nr miej­sca J5‑8)
Kitow­ski Maksymilian
*01/02/1901
†17/12/1971
R‑VII-21 (nr miej­sca R11-25 – 26)
Kitow­ski Marceli
*31/01/1922
†21/02/1985
J‑VIII-25 (nr miej­sca J8-30)
Kłak Ste­fa­nia
*16/01/1921
†30/11/2023
R‑XIII‑2 (nr miej­sca R5‑2)
Kłak Walen­ty
*01/04/1917
†08/10/1974
R‑XIII‑2 (nr miej­sca R5‑2)
Kla­man Franciszek
H‑XIV‑4 (nr miej­sca H14‑5 – 6?)
Kla­man Wanda
H‑XIV‑4 (nr miej­sca H14‑5 – 6?)
Klap­czyń­ski Czesław
*15/07/1947
†18/03/2020
H‑X-7 (nr miej­sca h10‑7 – 8)
Kle­in­sch­midt Wiesław
*22/07/1960
†01/09/1960
Dzie­ci-IX‑7 (nr miej­sca 5 – 28)
Klicz­kow­ska Cecylia
*19/03/1893
†15/07/1984
P‑VIII‑8 (nr miej­sca P6-10)
Klicz­kow­ska Monika
*05/06/2000
†05/06/2000
Dzie­ci-XI-16 (nr miej­sca 3 – 15)
Klicz­kow­ska Wanda
*17/06/1909
†17/10/2002
T‑VI‑6 (nr miej­sca T4‑6)
Klicz­kow­ski Antoni
*31/08/1912
†24/04/1973
H‑XIV‑3 (nr miej­sca H14‑4)
Klicz­kow­ski Jerzy
*12/04/1935
†22/10/2002
B NC-VI‑9 (nr miej­sca NC B6-13)
Klicz­kow­ski Mateusz
*04/01/2001
†04/01/2001
Dzie­ci-XI-16 (nr miej­sca 3 – 15)
Kliń­scy 
E‑VII‑4 (nr miej­sca E7‑9 – 11)
Kli­no­wie 
E‑XI‑2 (nr miej­sca E11‑2 – 4)
Kło­dziń­ska Maria
*23/08/1897
†29/08/1984
G‑VI‑2 (nr miej­sca G6‑3 – 4)
Kło­dziń­ski Franciszek
*08/03/1900
†27/10/1983
G‑VI‑2 (nr miej­sca G6‑3 – 4)
Kło­dzin­ska Maria
*19/08/1993
†02/09/1993
Dzieci‑9 – 1 (nr miej­sca 9 – 1)
Kłom­ska Janina
*06/05/1931
†21/03/2000
N‑IX-16 (nr miej­sca N9-18)
Kło­poc­ki Ryszard
*06/06/1944
†06/10/1972
S‑VI‑1 (nr miej­sca S27‑1)
Kłos Ewa
*15/09/1956
†18/02/2002
B NC-V-12 (nr miej­sca NC B5‑9)
Klo­ska Jerzy
K‑IX-10 (nr miej­sca K9-10 – 11)
Klo­ska Leokadia
K‑IX-10 (nr miej­sca K9-10 – 11)
Klo­ska Władysław
K‑IX-10 (nr miej­sca K9-10 – 11)
Kło­sow­ska Krystyna
*28/05/1951
†12/04/2004
D‑V-30 (nr miej­sca D5‑5)
Klos­sow­ski Bernard
*15/08/1909
†01/06/1953
L‑VII-20 (nr miej­sca L7-28)
Klucz­ka Aleksander
*29/03/1997
†29/03/1997
Dzie­ci-14 – 35 (nr miej­sca 14 – 35)
Klug­man Adolf
*16/09/1910
†11/05/1916
M‑XI‑2
Klug­man Salomea
*17/11/1877
†15/11/1959
P‑VIII‑1 (nr miej­sca P6‑1 – 2)
Klug­mann Alojzy
* – / – /1903
† – / – /1977
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Klug­mann Franciszek
*21/12/1876
†19/06/19–
P‑VIII‑1 (nr miej­sca P6‑1 – 2)
Klug­mann Józef
* – / – /1901
† – / – /1962
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Klug­mann Janusz
*05/06/1940
†15/12/1991
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Klug­mann Leokadia
* – / – /1919
† – / – /1984
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Klug­mann Marta
* – / – /1911
† – / – /1962
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Klug­mann Władysław
* – / – /1901
† – / – /1962
G‑IX‑8 (nr miej­sca G9‑9)
Kluk­man Filomena
*07/02/1872
†10/11/1944
S‑XVII‑3 (nr miej­sca S16‑3)
Klun­der Józef
*04/03/1927
†06/08/1970
C‑I-2 (nr miej­sca C1-37)
Klun­der Melania
*28/04/1927
†09/06/2001
C‑I-2 (nr miej­sca C1-37)
Kmie­cik Teresa
N‑II-14 (nr miej­sca N2-21)
Kna­pi­ko­wie 
J‑VI‑6 (nr miej­sca J6‑7 – 9)
Knit­ter Józef
*17/03/1922
†16/01/1988
A NC-VIII‑6 (nr miej­sca NC A8‑6)
Knit­ter Jan
*19/07/1913
†06/12/1978
K‑IX-12 (nr miej­sca K9-13)
Knit­ter Leon
*28/06/1891
†03/07/1953
N‑V-9 (nr miej­sca N5-12)
Knit­ter Łukasz
*23/11/1998
†23/11/1998
Dzie­ci-12 – 32 (nr miej­sca 12 – 32)
Knit­ter Sebastian
*04/06/1948
†19/06/1998
Dzie­ci-X-17 (nr miej­sca 4 – 19)
Knit­ter Zofia
*19/05/1928
†15/01/1999
A NC-VIII‑6 (nr miej­sca NC A8‑6)
Knut Jadwi­ga
*01/02/1916
†08/03/1955
D‑VII-30 (nr miej­sca D7‑1)
Knut Jan
*31/01/1911
†31/12/1984
D‑VII-30 (nr miej­sca D7‑1)
Knut Marian­na
* – / – /1911
† – / – /2000
D‑II-20 (nr miej­sca D2‑4)
Knuth Feliks
*24/02/1908
†17/11/1956
G‑IX‑1 (nr miej­sca G9‑1)
Knuth Zofia
*17/10/1912
†01/06/1987
G‑IX‑1 (nr miej­sca G9‑1)
Knuth Zyg­munt
*20/09/1942
†01/07/1991
A‑XIII‑1 (nr miej­sca A13‑1)
Kobus Jadwi­ga
*06/07/1920
†03/04/1992
O‑IV‑7 (nr miej­sca O4-11 – 12)
Kobus Jan
*25/06/1910
†08/07/1989
O‑IV‑7 (nr miej­sca O4-11 – 12)
Kobus Tade­usz
*25/03/1947
†03/04/1947
Dzie­ci-14 – 29 (nr miej­sca 14 – 29)
Kochań­ska Gertruda
*23/09/1926
†16/06/1994
A‑XXIII‑2 (nr miej­sca A23-2i3)
Kochań­ski Higin
*04/08/1926
†08/02/1983
A‑XXIII‑2 (nr miej­sca A23-2i3)
Kocha­niec Gertruda
R‑IX-25 (nr miej­sca R9-38)
Kocha­niec Jan
R‑IX-25 (nr miej­sca R9-38)
Koer­ner Paweł
*07/01/1956
†07/04/1999
K‑IX‑5 (nr miej­sca K9‑6)
Kola­siń­ski Aleksander
*14/10/2000
†14/10/2000
L‑XI-10 (nr miej­sca L11-10)
Kola­siń­ski Piotr
*25/02/1991
†25/02/1991
L‑XI-10 (nr miej­sca L11-10)
Kołat­ka Andrzej
*17/04/1965
†22/04/1965
Dzie­ci-VIII-24 (nr miej­sca 6 – 9)
Kołat­ka Helena
*22/09/1904
†08/07/1979
D‑V-9 (nr miej­sca D5-33 – 34)
Kołat­ka Jan
*07/11/1894
†02/06/1960
D‑V-9 (nr miej­sca D5-33 – 34)
Kołat­ka Stanisław
*17/04/1965
†20/04/1965
Dzie­ci-VIII-24 (nr miej­sca 6 – 9)
Koliń­ski Albert
*23/04/1873
†05/07/1941
H‑III‑6 (nr miej­sca H3‑8)
Koło­dziej Bronisława
*21/10/1895
†22/09/1954
N‑I-1 (nr miej­sca N1‑1 – 2)
Koło­dziej Jan
*03/10/1886
†07/07/1969
N‑I-1 (nr miej­sca N1‑1 – 2)
Koło­dziej Tadeusz
*26/10/1923
†21/02/1961
N‑I-1 (nr miej­sca N1‑1 – 2)
Konef­ka Franciszek
*18/01/1886
†03/03/1974
D‑I-22 (nr miej­sca D1-10)
Kono­no­wicz Franciszek
J‑IX-29 (nr miej­sca J9-31)
Kono­no­wicz Henryk
*17/09/1936
†24/06/1982
P‑II‑1 (nr miej­sca P12‑1)
Kono­no­wicz Jadwiga
*27/05/1910
†22/03/1995
K‑VIII-16 (nr miej­sca K8-25)
Kono­no­wicz Jan
*26/04/1928
†07/08/2004
J‑IX-29 (nr miej­sca J9-31)
Kono­no­wicz Jan
*02/11/1981
†20/11/1982
Dzie­ci-VI-28 (nr miej­sca 8 – 5)
Kono­no­wicz Maksymilian
*29/04/1910
†16/02/1999
K‑VIII-16 (nr miej­sca K8-25)
Kono­no­wicz Rozalia
J‑IX-29 (nr miej­sca J9-31)
Kopa Mar­ta
*05/11/1920
†02/09/1971
R‑VI‑9 (nr miej­sca R12-12)
Kopa Michał
*28/09/1912
†14/07/1987
R‑VI‑9 (nr miej­sca R12-12)
Koprow­ski Edward
*12/04/1924
†11/07/1984
N‑VII-16 (nr miej­sca N7-19)
Kor­pow­ska Irena
*22/04/1928
†14/09/2002
O‑IX-12 (nr miej­sca O9-17)
Kor­tas Emilia
*26/10/1912
†10/11/1969
R‑I-18 (nr miej­sca R17-29 – 30)
Kor­tas Feliks
*31/12/1907
†29/09/1967
R‑I-18 (nr miej­sca R17-29 – 30)
Kosec­ka Antonina
*01/03/1893
†25/09/1973
D‑VII‑5 (nr miej­sca D7-33 – 35)
Kosec­ka Kazimiera
*10/09/1920
†01/04/1992
D‑VII‑5 (nr miej­sca D7-33 – 35)
Kosec­ka Leokadia
*22/03/1899
†03/02/1974
R‑VIII-21 (nr miej­sca R10-30 – 31)
Kosec­ka Władysława
*22/06/1883
†05/01/1974
R‑XVI-11 (nr miej­sca R2-16)
Kosec­ki Antoni
*18/12/1894
†16/02/1965
D‑VII‑5 (nr miej­sca D7-33 – 35)
Kosec­ki Edmund
*09/07/1926
D‑VII‑5 (nr miej­sca D7-33 – 35)
Kosec­ki Józef
*21/04/1897
†11/11/1978
R‑VIII-21 (nr miej­sca R10-30 – 31)
Kosec­ki Jan
*13/06/1965
†30/12/1991
P‑VI-10 (nr miej­sca P8-14 – 15)
Kosec­ki Stanisław
*29/09/1966
†13/12/1966
M‑XI‑6 (nr miej­sca M13‑2)
Kosi­dow­ska Leokadia
E‑IV‑3 (nr miej­sca E4‑5)
Kosi­dow­ski Wojciech
E‑IV‑3 (nr miej­sca E4‑5)
Kosie­dow­ska Julianna
*02/12/1867
†16/05/1940
H‑III-16 (nr miej­sca H3-18)
Kosie­dow­ska Monika
*09/03/1985
†11/03/1985
Dzie­ci-XI-28 (nr miej­sca 3 – 1)
Kosie­dow­ska Rozalia
*06/09/1897
†31/08/1980
D‑IV-32 (nr miej­sca D4‑4)
Kosie­dow­ski Jan
*20/08/1865
†23/01/1953
L‑V-19 (nr miej­sca L5-24)
Kosie­dow­ski Kazimierz
*03/12/1939
†24/08/2004
T‑IX-24 (nr miej­sca T7-24)
Kosie­dow­ski Krystian
*19/02/1996
†18/10/1998
Dzie­ci-III­‑7
Koso­buc­ka Regina
K‑VII-13 (nr miej­sca K7-13)
Koso­buc­ki Leon
K‑VII-13 (nr miej­sca K7-13)
Kotec­cy 
E‑VIII‑3 (nr miej­sca E8‑3 – 4)
Kotow­ska Genowefa
*13/11/1942
†16/06/1962
D‑II‑4 (nr miej­sca D2-25)
Kotow­ska Waleria
*07/07/1893
†31/12/1982
C‑IV-18 (nr miej­sca C4-12)
Kowa­lew­ska Helena
*16/11/1917
†26/09/1996
A NC-V-14 (nr miej­sca NC A5-17)
Kowa­lew­ski Grzegorz
*11/01/1974
†28/01/1974
Dzie­ci-VI-22 (nr miej­sca 8 – 12)
Kowa­lew­ski Łukasz
*05/05/1992
†12/10/1993
L‑XI-41 (nr miej­sca L11)
Kowa­lew­ski Mirosław
*12/07/1965
†08/04/1964
Dzie­ci-IX-23 (nr miej­sca 5 – 12)
Kowa­lew­ski Władysław
*04/02/1922
†31/05/1985
A NC-V-14 (nr miej­sca NC A5-17)
Kowal­ska Ludwika
O‑XIV‑6 (nr miej­sca O13‑8 – 9)
Kowal­ski Teodor
O‑XIV‑6 (nr miej­sca O13‑8 – 9)
Koza Edward
*22/11/1941
†10/08/1964
R‑XI‑2 (nr miej­sca R7‑2)
Kozłow­ska Franciszka
*12/04/1903
†18/09/1973
N‑XI‑3 (nr miej­sca N11‑3)
Kozłow­ski Marek
*22/03/1963
†19/07/1963
L‑XI-12 (nr miej­sca L11-13)
Kra­iń­ska Aniela
*06/11/1889
†25/10/1974
R‑XIV-28 (nr miej­sca R4-39)
Kra­iń­ska Jadwiga
*29/09/1908
†20/06/1969
B‑II‑5 (nr miej­sca B2-34 – 35)
Kra­iń­ski Alojzy
*06/04/1880
†08/07/1970
P‑VII-25 (nr miej­sca P7-30)
Kra­iń­ski Antoni
*26/06/1910
†21/01/1973
B‑II‑5 (nr miej­sca B2-34 – 35)
Kra­in­ski Edward
*08/10/1940
†29/03/1984
A NC-III-29 (nr miej­sca NC A3-31)
Kra­in­ski Sławomir
*24/04/1966
†22/11/1997
Dzie­ci-II-18 (nr miej­sca T14-12)
Kró­lak Stanisław
*13/05/1930
†12/05/2021
H‑VIII-14 (nr miej­sca H8-20)
Krów­ska Agata
N‑XII‑3 (nr miej­sca N12‑4)
Krę­ska Stefania
*23/11/1919
†20/07/1969
L‑VIII-25 (nr miej­sca L8-32)
Krau­se S. Merona
*30/07/1869
†24/07/1935
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Kreft Zofia
*17/10/1919
†12/10/1954
R‑XIII-34 (nr miej­sca R5-44 – 45)
Kren­ska A.
G‑IV‑7 (nr miej­sca G4‑9 – 10)
Kren­ska Anna
*01/11/1920
†28/05/1990
E‑IX‑3 (nr miej­sca E9‑4)
Kren­ska Jadwiga
*31/07/1918
†22/12/2004
N‑XII-20 (nr miej­sca N12-27)
Kren­ska Maria
*16/04/1882
†29/05/1942
P‑IX-25 (nr miej­sca P5-34 – 36)
Kren­ski Franciszek
*06/03/1904
†09/10/1962
D‑IV-33 (nr miej­sca D4‑3)
Kren­ski Józef
*17/07/1911
†15/06/1935
P‑IX-25 (nr miej­sca P5-34 – 36)
Kren­ski Józef
*13/10/1882
†22/02/1968
P‑IX-25 (nr miej­sca P5-34 – 36)
Kren­ski Jan
*20/02/1913
†10/12/1983
N‑XII-20 (nr miej­sca N12-27)
Kren­ski W.
G‑IV‑7 (nr miej­sca G4‑9 – 10)
Kre­ska Maria
*07/08/1883
†05/01/1943
K‑IV-11 (nr miej­sca K4-13)
Krie­se Antoni
*12/10/1919
†08/04/1981
A NC-I-19 (nr miej­sca NC A1-19)
Kro­gel Marta
*06/07/1897
†17/02/1976
H‑XIII-16 (nr miej­sca H13-21)
Kro­gel Marta
*01/01/1927
†28/04/1946
H‑XIII-16 (nr miej­sca H13-21)
Krog­gel Karol
*09/06/1895
†16/03/1969
P‑XIII-25 (nr miej­sca P1-27 – 28)
Krog­gel Karol
*07/04/1924
†18/03/1967
P‑XIII-25 (nr miej­sca P1-27 – 28)
Kru­czyń­scy 
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kru­czyń­ska Katarzyna
* – / – /1854
† – / – /1922
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kru­czyń­ski Antoni
* – / – /1847
† – / – /1910
G‑X-14 (nr miej­sca G10-18 – 21)
Kru­eger Józef
*07/09/1934
†18/09/1982
L‑IV-22 (nr miej­sca L4-29)
Kry­czak Anna
*06/01/1914
†16/08/1985
A NC-V‑5 (nr miej­sca NC A5‑5)
Kry­ger Mariusz
*15/01/1962
†31/07/2004
A NC-VII-17 (nr miej­sca NC A7-19)
Kry­ger Piotr
*01/08/1980
†10/07/1984
Dzie­ci-IX-31 (nr miej­sca 5 – 3)
Kry­ger Stanisław
*07/05/1933
†18/04/1945
K‑VII-10 (nr miej­sca K7-10)
Krze­miń­ska Domicela
*15/03/1902
†09/11/1982
A NC-II-23 (nr miej­sca NC A2-23)
Krzo­ska Adam
*12/03/1948
†15/12/2004
R‑I-15 (nr miej­sca R17-23)
Krzo­ska Alojzy
*04/03/1914
†18/12/1997
N‑VIII-12 (nr miej­sca N8-15)
Krzo­ska Andrzej
*28/12/1953
†30/11/1975
N‑IV‑9 (nr miej­sca N4-11)
Krzo­ska Antoni
*23/04/1920
†26/11/1990
T‑VI-15 (nr miej­sca T4-15)
Krzo­ska Franciszka
*28/02/1905
†21/01/1983
R‑I-15 (nr miej­sca R17-23)
Krzo­ska Gertruda
*18/03/1924
†29/04/1993
N‑VII-12 (nr miej­sca N7-15)
Krzo­ska Józef
N‑VIII-12 (nr miej­sca N8-15)
Krzo­ska Józef
*08/04/1913
†21/08/1979
A‑XXI‑3 (nr miej­sca A21-5i6)
Krzo­ska Jan
*06/05/1905
†21/12/1995
T‑II-14 (nr miej­sca T11-14)
Krzo­ska Kazimierz
*01/01/1922
†02/04/1995
N‑VII-12 (nr miej­sca N7-15)
Krzo­ska Klara
*29/09/1917
†27/05/1993
A‑XXI‑3 (nr miej­sca A21-5i6)
Krzo­ska Marta
† – / – /1952
N‑VIII-12 (nr miej­sca N8-15)
Krzo­sko­wa Rozalia
*18/01/1882
†24/01/1917
B‑I-13 (nr miej­sca B1-19)
Krzyż­kow­ska Maria
Dzie­ci-VI-11 (nr miej­sca 8 – 25)
Krzyż­kow­ski Adam
Dzie­ci-VI-11 (nr miej­sca 8 – 25)
Krzyż­kow­ski Marian
Dzie­ci-VI-11 (nr miej­sca 8 – 25)
Kubi­szew­ska Helena
*20/04/1920
†27/08/1982
A NC-II-18 (nr miej­sca NC A2-18)
Kuchar­ska Józefa
*19/03/1907
†02/05/1991
A NC-VIII-30 (nr miej­sca NC A8-30)
Kuchar­ski Jan
*28/08/1902
†26/04/1987
A NC-VIII-30 (nr miej­sca NC A8-30)
Kuchen­bec­ker Leon
*03/11/1902
†06/11/1973
O‑XI‑9 (nr miej­sca O11-14)
Kuczyń­ski Henryk
*15/07/1953
†29/12/2019
K‑IV‑8 (nr miej­sca K4‑8)
Kuczyń­ski Konrad
*14/03/1953
†13/11/2004
L‑III‑8 (nr miej­sca L3-13)
Kujaw­ska Augusta
*18/10/1895
†17/10/1965
P‑I-3 (nr miej­sca P13‑3 – 3A)
Kujaw­ski Krzysztof
*02/06/1968
†23/06/1968
M‑XI-13 (nr miej­sca M12-16)
Kujaw­ski Władysław
*13/12/1893
†22/12/1983
P‑I-3 (nr miej­sca P13‑3 – 3A)
Kukliń­ska Bronisława
*01/07/1926
†12/07/2007
S‑XXVII‑1 (nr miej­sca S5‑1)
Kukliń­ski Brunon
*05/09/1922
†18/05/2012
S‑XXVII‑1 (nr miej­sca S5‑1)
Kukliń­ski Józef
*18/01/1911
†24/10/1983
P‑XII-22 (nr miej­sca P2-30)
Kuklin­ski Alfons
*01/09/1908
†04/05/1950
M‑II‑3 (nr miej­sca M2‑2 – 3)
Kulas Ana­sta­zja
*15/04/1921
†27/06/1996
C‑III-27 (nr miej­sca C3‑3)
Kulas Ber­na­de­ta
*13/06/1919
†05/09/1992
C‑III-27 (nr miej­sca C3‑3)
Kulas Fran­cisz­ka
*08/03/1915
†01/03/2002
L‑X-14 (nr miej­sca L10-18)
Kulas Fran­cisz­ka
*14/09/1867
†02/02/1956
D‑VII-28 (nr miej­sca D7‑3 – 4)
Kulas Hele­na
*22/12/1914
†10/04/1994
M‑VI‑5 (nr miej­sca M6‑9 – 10)
Kulas Hele­na
*05/03/1920
†27/06/2000
G‑IV-15 (nr miej­sca G4-20)
Kulas Jan
*15/03/1908
†06/02/1983
M‑VI‑5 (nr miej­sca M6‑9 – 10)
Kulas Jan
*01/09/1878
†22/08/1957
D‑VII-28 (nr miej­sca D7‑3 – 4)
Kulas Joan­na
*19/08/1917
†21/08/1995
D‑VII-28 (nr miej­sca D7‑3 – 4)
Kulas Zyg­munt
*12/04/1907
†03/06/1987
D‑VII-28 (nr miej­sca D7‑3 – 4)
Kule­sza Franciszka
*15/06/1907
†15/12/1990
T‑VI-12 (nr miej­sca T4-12)
Kur­czak Bronisław
*18/03/1927
†23/01/1994
A‑VI‑4 (nr miej­sca A6‑4)
Kur­czak Genowefa
*19/02/1930
†03/11/1988
A‑VI‑4 (nr miej­sca A6‑4)
Kur­kow­ska Wanda
*26/07/1892
†03/05/1961
R‑XVI‑7 (nr miej­sca R2‑9 – 10)
Kur­kow­ski Paweł
*18/10/1884
†20/12/1937
R‑XVI‑7 (nr miej­sca R2‑9 – 10)
Kur­pet Monika
*09/08/1977
†10/08/1977
Dzie­ci-XII-19 (nr miej­sca 2 – 12)
Kurzy­na Damian
*02/05/1985
†03/05/1985
Dzie­ci-X-34 (nr miej­sca 4 – 2)
Kwa­śniew­ska Marianna
*25/08/1895
†27/07/1984
O‑X-6 (nr miej­sca O10-10)
Kwa­śniew­ski Grzegorz
* – / – /1936
† – / – /1991
M‑IX-13 (nr miej­sca M9-16)
Kwa­śniew­ski Jarosław
* – / – /1969
† – / – /1969
M‑IX-13 (nr miej­sca M9-16)
Kwa­śniew­ski Michał
* – / – /1972
† – / – /1997
M‑IX-13 (nr miej­sca M9-16)
Kwa­śniew­ski Walenty
*11/08/1935
†11/11/2003
O‑XIV‑6 (nr miej­sca O13‑8 – 9)
Kwia­tek Marianna
*24/01/1911
†29/05/1996
D‑VII-29 (nr miej­sca D7‑2)
Kwiat­kow­ska Halina
*17/04/1924
†10/04/1957
P‑III‑9 (nr miej­sca P11-11)
Kwiat­kow­ska Rozalia
* – / – /1891
† – / – /1963
P‑VIII‑4 (nr miej­sca P6‑5 – 6)
Kwiat­kow­ski Maksymilian
* – / – /1893
† – / – /1973
P‑VIII‑4 (nr miej­sca P6‑5 – 6)
Kwie­ciń­ski Józef
*08/02/1924
†29/04/1946
H‑XIV-13 (nr miej­sca H14-19)
Łąc­cy 
G‑II-19 (nr miej­sca G2-25 – 26)
Łąc­ka Maria
*20/03/1901
†21/02/1945
K‑VI-10 (nr miej­sca K6-13 – 15)
Łąc­ki Henryk
*23/01/1928
†05/01/1982
A NC-I-32 (nr miej­sca NC A1-33)
Labe Rafa
*23/03/1977
†23/03/1977
Dzie­ci-XII-17 (nr miej­sca 2 – 14)
Łachwa Iza­be­la
*27/09/1970
†29/09/1971
Dzie­ci-XII-10 (nr miej­sca 2 – 22)
Łac­ki Bernard
*31/12/1932
†21/02/1945
K‑VI-10 (nr miej­sca K6-13 – 15)
Lac­kow­ska Leokadia
*25/09/1880
†01/02/1957
B‑II-28 (nr miej­sca B2‑5)
Lac­kow­ska Monika
*16/07/1912
†16/08/1990
T‑V-1 (nr miej­sca T3‑1)
Lac­kow­ski Augustyn
*25/07/1882
†16/01/1968
B‑II-27 (nr miej­sca B2‑6)
Lac­kow­ski Franciszek
*02/04/1906
†18/08/1939
T‑V-1 (nr miej­sca T3‑1)
Lad­kow­ski Franc
R‑XII-34 (nr miej­sca R6-46 – 48)
Lad­kow­ski Jan
* – / – /1920
†26/05/ — -
R‑XII-34 (nr miej­sca R6-46 – 48)
Lam­czyk Mirosław
*19/11/1980
†21/07/1986
Dzie­ci-IX-16
Lam­czyk Zuzanna
*20/01/1861
†15/10/1946
H‑XV‑1 (nr miej­sca H15‑1)
Lan­dow­ska Anastazja
*22/12/1883
†30/10/1919
D‑III-22 (nr miej­sca D3-12 – 13)
Lan­dow­ska Franciszka
*06/11/1896
†24/01/1980
K‑X-4 (nr miej­sca K10‑4)
Lan­dow­ska Luiza
*26/03/1909
†15/08/1997
R‑I-17 (nr miej­sca R17)
Lan­dow­ska Stefania
*05/06/1915
†22/02/1983
A NC-VI-12 (nr miej­sca NC A6-13)
Lan­dow­ski Bernard
*13/08/1925
†06/01/1981
A NC-I‑1 (nr miej­sca NC A1‑1)
Lan­dow­ski Bogdan
*25/01/1964
†20/09/1992
T‑IX‑5 (nr miej­sca T7‑5)
Lan­dow­ski Czesław
*11/09/1925
†05/07/1968
K‑X-5 (nr miej­sca K10‑5)
Lan­dow­ski Edwin
*08/11/1929
†06/12/1968
P‑VII‑7 (nr miej­sca P7‑8)
Lan­dow­ski Józef
*28/10/1907
†03/07/1999
R‑I-17 (nr miej­sca R17)
Lan­dow­ski Janusz
*20/03/1952
†09/04/1993
K‑X-5 (nr miej­sca K10‑5)
Lan­dow­ski Janusz
*04/08/1966
†17/08/1961
Dzie­ci-X‑5 (nr miej­sca 4 – 31)
Lan­dow­ski Leopold
* – / – /1869
†04/01/1950
D‑III-22 (nr miej­sca D3-12 – 13)
Lan­dow­ski Piotr
*18/01/1962
†24/05/1990
P‑VII‑7 (nr miej­sca P7‑8)
Lan­dow­ski Stanisław
*19/11/1901
†18/05/1986
A NC-VI-12 (nr miej­sca NC A6-13)
Lan­dow­ski Zbigniew
*02/04/1978
†25/10/1978
Dzie­ci-XI-21 (nr miej­sca 3 – 9)
Lang­dow­ska Anna
*04/05/1889
†02/05/1928
P‑I-2 (nr miej­sca P13)
Lang­dow­ski Alojzy
*05/12/1885
†17/12/1964
P‑I-2 (nr miej­sca P13)
Lan­gosz Anna
E‑IV‑3 (nr miej­sca E4‑5)
Łan­gow­ska Aniela
*22/04/1888
†22/08/1970
D‑IV-34 (nr miej­sca D4‑2)
Łan­gow­ska Anna
*20/09/1920
†20/06/1986
N‑II-14 (nr miej­sca N2-21)
Łan­gow­ska Apolonia
*09/02/1904
†05/02/1993
R‑X-2 (nr miej­sca R8‑2)
Łan­gow­ska Franciszka
*21/10/1887
†07/04/1969
K‑VIII-18 (nr miej­sca K8-27)
Łan­gow­ska Franciszka
*17/12/1898
†08/03/1983
K‑VI-19 (nr miej­sca K6-27)
Łan­gow­ska Franciszka
*25/07/1890
†10/05/1974
R‑XII-26 (nr miej­sca R6-34)
Łan­gow­ska Franciszka
*24/08/1901
†26/02/1982
N‑X-17 (nr miej­sca N10-24)
Łan­gow­ska Franciszka
*02/04/1890
†29/04/1969
O‑IV‑3 (nr miej­sca O4‑5)
Łan­gow­ska Halina
*19/08/1923
†13/12/1997
O‑IV‑3 (nr miej­sca O4‑5)
Łan­gow­ska Jadwiga
*18/09/1929
†11/09/1995
E‑V-4 (nr miej­sca E5‑7 – 9)
Lan­gow­ska Joanna
*31/08/1908
†10/05/1939
G‑IX‑4 (nr miej­sca G9‑4 – 5)
Łan­gow­ska Leokadia
*09/05/1900
†20/03/1989
M‑VIII‑5 (nr miej­sca M8‑8)
Łan­gow­ska Magdalena
*06/07/2004
†06/07/2004
Dzie­ci-V-14 (nr miej­sca 9 – 20)
Łan­gow­ska Małgorzata
*28/11/1916
†27/12/1996
L‑VII-20 (nr miej­sca L7-28)
Łan­gow­ska Maria
*10/12/1954
†11/07/1980
H‑XVI‑7 (nr miej­sca H16‑9)
Łan­gow­ska Waleria
*02/06/1896
†10/12/1974
L‑II-13 (nr miej­sca L2-13)
Lan­gow­ska Zofia
*06/08/1916
†21/05/1973
G‑VIII‑3 (nr miej­sca G8‑5)
Łan­gow­ski Alfons
*25/08/1927
†21/02/1951
N‑X-17 (nr miej­sca N10-24)
Łan­gow­ski Bronisław
*06/04/1908
†01/03/1965
R‑X-2 (nr miej­sca R8‑2)
Łan­gow­ski Bronisław
*03/02/1910
†25/01/1992
N‑II-14 (nr miej­sca N2-21)
Lan­gow­ski Józef
*25/ – / — -
G‑IX‑4 (nr miej­sca G9‑4 – 5)
Łan­gow­ski Jan
*16/07/1892
†05/01/1966
R‑IV-21 (nr miej­sca R14-28)
Lan­gow­ski Jan
*01/03/1943
†06/04/2004
C NC-I-19 (nr miej­sca NC C1‑2)
Łan­gow­ski Jan
*16/05/1902
†20/10/1981
M‑VIII‑5 (nr miej­sca M8‑8)
Łan­gow­ski Jan
*24/06/1896
†28/05/1962
D‑II‑5 (nr miej­sca D2-24)
Łan­gow­ski Kazimierz
*16/06/1926
†05/01/2001
E‑V-4 (nr miej­sca E5‑7 – 9)
Łan­gow­ski Konrad
*14/09/1918
†08/08/1954
N‑I-18 (nr miej­sca N1-26)
Łan­gow­ski Leon
*13/11/1911
†23/01/1990
L‑VII-20 (nr miej­sca L7-28)
Lan­gow­ski Tomasz
Dzie­ci-X-29 (nr miej­sca 4 – 7)
Łan­gow­ski Wincenty
*08/05/1973
†23/03/1944
G‑IX‑5 (nr miej­sca G9‑6)
Łan­gow­ski Zenon
*13/02/1966
†08/11/1996
G‑VI-19 (nr miej­sca G6-28)
Łanow­ski Jan
*27/09/1929
†03/08/1985
A NC-V-24 (nr miej­sca NC A5-27)
Lap­ke Jan
* – / – /1822
†28/06/1968
S‑XXVI‑2 (nr miej­sca S6‑2 – 3)
Lap­ke Maksymilian
*04/09/1959
†23/08/1902
S‑XXVI‑2 (nr miej­sca S6‑2 – 3)
Lap­ke Max
*12/05/1899
†27/10/1986
S‑XXVI‑2 (nr miej­sca S6‑2 – 3)
Laskow­ska Czesława
*10/01/1934
†16/12/1984
O‑I-15 (nr miej­sca O1-19 – 20)
Laskow­ska Maria
*02/12/1903
†28/06/1961
O‑I-15 (nr miej­sca O1-19 – 20)
Laskow­ski Józef
*01/03/1904
†20/02/1955
O‑I-15 (nr miej­sca O1-19 – 20)
Łazow­ska Genowefa
*10/02/1934
†21/08/2012
H‑IV‑3 (nr miej­sca H4‑5)
Łazow­ski Jerzy
*06/10/1930
†11/12/2004
H‑IV‑3 (nr miej­sca H4‑5)
Leśniak Jadwi­ga
* – / – /1921
† – / – /1992
A‑XVI‑5 (nr miej­sca A16‑5)
Leśniak Tomasz
*16/11/1916
†04/04/1973
A‑XVI‑5 (nr miej­sca A16‑5)
Lemań­czyk Agnieszka
*20/07/1989
†20/07/1989
Dzie­ci-XIII-10 (nr miej­sca 1 – 22)
Lemań­czyk Józef
*19/09/1902
†26/01/1989
A‑VIII‑5 (nr miej­sca A8‑5)
Leman­czyk Alojzy
*08/12/1932
†03/10/1993
R‑XIV-22 (nr miej­sca R4-31)
Lenc Hali­na
*26/09/1926
†19/01/1999
H‑II‑5 (nr miej­sca H2‑6 – 7)
Lenc Józef
*27/08/1925
†23/07/2002
H‑II‑5 (nr miej­sca H2‑6 – 7)
Len­ski Edmund
*10/10/1948
†28/03/1984
A NC-III-28 (nr miej­sca NC A3-30)
Lepak Kazi­mierz
*04/01/1953
†23/04/2004
H‑VII‑4 (nr miej­sca H7‑4)
Leper Bru­non
*15/02/1942
†20/05/2001
B NC-IV‑8 (nr miej­sca NC B4-11)
Leper Jadwi­ga
*18/02/1939
†23/11/2016
J‑VI-20 (nr miej­sca J6-27)
Leper Józef
*22/11/1939
†28/07/2012
J‑VI-20 (nr miej­sca J6-27)
Leper Miro­sław
*07/06/1959
†03/11/1959
Dzie­ci-VIII­‑2 (nr miej­sca 6 – 34)
Lesz­czyń­ski Adam
*04/03/1983
†04/03/1983
Dzie­ci-VI-29 (nr miej­sca 8 – 4)
Lesz­czyń­ski Adam
*24/12/1965
†26/01/1966
L‑XI‑8 (nr miej­sca L11‑8)
Lesz­czyń­ski Henryk
*18/03/1946
†10/08/2003
R‑II-19 (nr miej­sca R16-25)
Lesz­czyń­ski Ignacy
* – / – /1900
† – / – /1966
P‑X-22 (nr miej­sca P4-27)
Lesz­czyń­ski Marek
*04/03/1983
†04/03/1983
Dzie­ci-VI-29 (nr miej­sca 8 – 4)
Lesz­czyń­ski Roman
†08/12/1978
L‑XI‑6 (nr miej­sca L11‑6)
Lewan­dow­ska Małgorzata
*28/01/1907
†26/02/1993
D‑VI‑1 (nr miej­sca D6-39)
Lewan­dow­ska Marta
*03/10/1905
†02/12/1989
R‑IX-18 (nr miej­sca R9-27 – 28)
Lewan­dow­ski Franciszek
*16/12/1897
†17/07/1978
R‑IX-18 (nr miej­sca R9-27 – 28)
Lewan­dow­ski Jan
*01/05/1900
†30/06/1973
D‑VI‑1 (nr miej­sca D6-39)
Lewiń­ski Władysław
*24/08/1900
†18/10/1967
D‑IV-25 (nr miej­sca D4-12)
Libe­ra Augustyn
C‑I-8 (nr miej­sca C1-28 – 29)
Libe­ra Augustyna
*14/08/1896
†26/06/1971
A‑XI‑1 (nr miej­sca A11‑2)
Libe­ra Bernard
*19/08/1922
†12/08/1992
C‑I-8 (nr miej­sca C1-28 – 29)
Libe­ra Jadwiga
*24/08/1924
†22/07/2004
C‑I-8 (nr miej­sca C1-28 – 29)
Libe­ra Katarzyna
C‑I-8 (nr miej­sca C1-28 – 29)
Libe­ra Monika
*31/08/1967
†01/09/1967
M‑XI-16 (nr miej­sca M12-17)
Likos Roman
*14/12/1962
†11/12/1993
H‑II-11 (nr miej­sca H2-14)
Lil­la Maksymilian
*06/06/1909
†23/03/1971
R‑XIII-17 (nr miej­sca R5-26)
Lil­la Małgorzata
*04/08/1909
†16/11/2004
R‑XIII-17 (nr miej­sca R5-26)
Lil­lo­wie 
S‑XV‑3 (nr miej­sca S18‑3)
Lin­da Alfons
*31/12/1920
†30/04/1994
P‑III-19 (nr miej­sca P11-25 – 26)
Lin­da Anna
H‑IV-12 (nr miej­sca H4-17 – 19)
Lin­da Anna
*02/08/1898
†06/11/1964
P‑III-19 (nr miej­sca P11-25 – 26)
Lin­da Anna
*16/04/1933
†29/03/1996
S‑IX‑1 (nr miej­sca S24‑1)
Lin­da Antoni
*19/06/1933
†05/04/2004
S‑IX‑1 (nr miej­sca S24‑1)
Lin­da Antonina
*27/09/1985
†03/03/1989
R‑XIV-29 (nr miej­sca R4-40)
Lin­da Bronisława
*01/10/1903
†22/08/1986
M‑IX‑1 (nr miej­sca M9‑1)
Lin­da Józef
*25/09/1908
†13/01/1975
R‑XIV-29 (nr miej­sca R4-40)
Lin­da Krystyna
*23/01/1950
†19/04/2000
K‑I-10 (nr miej­sca K1-10)
Lin­da Maksymilian
*09/09/1894
†31/03/1963
R‑V-23 (nr miej­sca R13-33 – 34)
Lin­da Piotr
*18/05/1897
†24/01/1970
P‑III-19 (nr miej­sca P11-25 – 26)
Lin­da Rozalia
*23/08/1905
†21/11/1984
R‑V-23 (nr miej­sca R13-33 – 34)
Lin­da Władysław
*02/12/1901
†22/09/1989
M‑IX‑1 (nr miej­sca M9‑1)
Lind­berg Antoni
*20/10/1926
†13/06/2000
P‑X-26 (nr miej­sca P4-31 – 32)
Lind­berg Zofia
*29/10/1930
†24/03/1992
P‑X-26 (nr miej­sca P4-31 – 32)
Lin­do­wie 
S‑XIV‑1 (nr miej­sca S19‑1 – 3)
Lin­kier Matylda
*26/11/1902
†07/11/1990
D‑VII-20 (nr miej­sca D7-13)
Lin­kier Paweł
*16/11/1882
†27/10/1962
D‑VII-20 (nr miej­sca D7-13)
Lip­czyń­ska Anna
*31/11/1908
†18/11/1993
T‑X-11 (nr miej­sca T8-10)
Lipiń­scy 
E‑XI‑5 (nr miej­sca E11‑9 – 10)
Lipiń­ska Konstancja
*17/08/1913
†26/02/2001
G‑VII-20 (nr miej­sca G7-26 – 27)
Lipiń­ski Antoni
*20/12/1906
†21/02/1978
G‑VII-20 (nr miej­sca G7-26 – 27)
Lip­kow­ska Kazimiera
*01/10/1899
†23/10/1902
D‑III‑3 (nr miej­sca D3-37 – 38)
Lip­kow­ski Jan
*10/06/1970
†19/07/1971
D‑III‑3 (nr miej­sca D3-37 – 38)
Lip­pa Anastazy
*15/08/1886
†19/01/1972
R‑XI‑8 (nr miej­sca R7-10 – 11)
Lip­pa Franciszka
*04/04/1893
†04/04/1974
R‑XI‑8 (nr miej­sca R7-10 – 11)
Lip­ska Elżbieta
*15/11/1920
†13/10/1996
J‑VI-10 (nr miej­sca J6-14)
Lip­ska Elżbieta
*30/05/1910
†15/04/1971
J‑III‑6 (nr miej­sca J3‑8)
Lip­ska Wanda
D‑III-15 (nr miej­sca D3-20 – 21)
Lip­ski Antoni
D‑III-15 (nr miej­sca D3-20 – 21)
Lip­ski Benedykt
D‑III-15 (nr miej­sca D3-20 – 21)
Lip­ski Damian
*23/02/1989
†15/10/1996
L‑XI-25 (nr miej­sca L11-26)
Lip­ski Józef
*20/03/1925
†18/02/1945
K‑V-7 (nr miej­sca K5-11)
Lip­ski Jan
*21/09/1896
†09/10/1978
R‑XII-17 (nr miej­sca R6-23)
Lip­ski Romuald
*18/02/1944
†09/06/2004
J‑VI-25 (nr miej­sca J6-32)
Śledź Ber­nard
*02/05/1912
†22/08/1990
O‑VIII‑8 (nr miej­sca O8-11 – 12)
Śledź Hele­na
*04/03/1925
†16/02/1937
T‑II-11 (nr miej­sca T11-11)
Śledź Jan
*15/05/1936
†12/11/1935
T‑II-11 (nr miej­sca T11-11)
Śledź Mak­sy­mi­lian
*12/10/1884
†09/08/1958
O‑VIII‑8 (nr miej­sca O8-11 – 12)
Śledź Micha­li­na
*30/09/1886
†31/12/1956
O‑VIII‑8 (nr miej­sca O8-11 – 12)
Łoboc­ka Agnieszka
*14/11/1895
†21/03/1970
P‑XIII-21 (nr miej­sca P1-23)
Łoboc­ka Leokadia
*06/11/1900
†27/01/1983
R‑XI-24 (nr miej­sca R7-31)
Łoboc­ki Wincenty
*14/01/1895
†07/04/1977
P‑IX-14 (nr miej­sca P5-20)
Łoń­ska Anna
*03/09/1896
†30/01/1981
A NC-I‑3 (nr miej­sca NC A1‑3)
Łoń­ska Augusta
*17/11/1906
†06/10/1990
T‑VI‑6 (nr miej­sca T4‑6)
Łoń­ska Gertruda
*17/03/1899
†20/04/1968
P‑VIII-15 (nr miej­sca P6-19 – 20)
Łoń­ski Jan
*06/03/1897
†23/06/1975
P‑VIII-15 (nr miej­sca P6-19 – 20)
Łoń­ski Leon
*29/12/1938
†06/10/1976
H‑XIII-15 (nr miej­sca H13-20)
Łoń­ski Zbigniew
*06/04/1957
†06/04/1957
Dzie­ci-VI-17 (nr miej­sca 8 – 19)
Łonc­ka Aniela
*27/03/1936
†18/03/2004
B NC-I‑6 (nr miej­sca NC B1-12)
Łonc­ki Czesław
*02/04/1935
†29/08/1999
B NC-I‑6 (nr miej­sca NC B1-12)
Lon­ska Józefa
*09/07/1938
†30/07/2000
B NC-III-18 (nr miej­sca NC B3‑3)
Look Roza­lia
*04/07/1903
†26/02/1983
P‑XII-19 (nr miej­sca P2-26 – 27)
Look Teo­fil
*04/12/1906
†24/05/1988
P‑XII-19 (nr miej­sca P2-26 – 27)
Lor­biec­ka Ewa
*17/12/1991
†17/12/1991
Dzie­ci-VIII­‑1 (nr miej­sca 6 – 35)
Lorek Leon
*20/07/1910
†31/07/1980
A NC-II-15 (nr miej­sca NC A2-15)
Lorek Róża
*06/01/1944
†07/10/1948
M‑X-15 (nr miej­sca M11-14)
Śpi­ca Andrzej
*09/01/1951
†14/07/1991
P‑VI‑8 (nr miej­sca P8-11 – 12)
Śpicz­ka Helena
*18/08/1934
†28/08/2001
B NC-IV-13 (nr miej­sca NC B4‑7)
Żali­kow­ska Cecylia
*02/10/1914
†30/11/1980
A‑XIV‑3 (nr miej­sca A14‑3)
Żali­kow­ska Jadwiga
*29/11/1924
†02/06/1983
R‑II-18 (nr miej­sca R16-23 – 24)
Żali­kow­ski Aleksander
*02/01/1882
†23/01/1964
D‑V-26 (nr miej­sca D5-10)
Żali­kow­ski Aleksander
*06/09/1918
†26/02/1970
R‑II-18 (nr miej­sca R16-23 – 24)
Żmich Alfons
*19/02/1926
†24/08/1992
K‑VII-17 (nr miej­sca K7-18)
Żmich Andrzej
*14/09/1965
†15/09/1965
Dzie­ci-XI‑9 (nr miej­sca 3 – 22)
Żuraw­ska Anna
*23/07/1880
†14/11/1970
P‑IX‑7 (nr miej­sca P5-11)
Żywic­ka Joanna
*24/05/1890
†07/05/1971
H‑XIV-18 (nr miej­sca H14-24)
Żywic­ka Weronika
*03/02/1893
†29/07/1975
B‑V-20 (nr miej­sca B5-15 – 16)
Żywic­ki Ludwik
*28/08/1888
†01/04/1959
B‑V-20 (nr miej­sca B5-15 – 16)
Lubiń­ska Bolesława
*25/10/1903
†10/04/1992
T‑VIII-17 (nr miej­sca T6-17)
Lubiń­ska Henryka
* – / – /1935
† – / – /1987
A NC-VII‑9 (nr miej­sca NC A7-11)
Lubiń­ski Jan
*23/12/1903
†31/07/2003
T‑VIII-17 (nr miej­sca T6-17)
Lubiń­ski Piotr
*14/02/1971
†19/03/2002
B NC-V‑7 (nr miej­sca NC B5-14)
Ludt­ka Zygfryd
*26/05/1954
†04/10/1954
M‑X-25 (nr miej­sca M11-25)
Łuka­szew­ska Anna
L‑X-22 (nr miej­sca L10-27)
Łuka­szew­ska Barbara
*13/05/1945
†10/11/2001
L‑X-22 (nr miej­sca L10-27)
Łuka­szew­ska Stefania
L‑X-22 (nr miej­sca L10-27)
Łuka­szew­ski Edmund
L‑X-22 (nr miej­sca L10-27)
Łup­tow­ski Karol
*20/07/1990
†20/07/1990
Dzie­ci-XIII­‑3 (nr miej­sca 1 – 29)
Świą­tek Adela
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Świą­tek Bolesław
*29/10/1910
†26/04/1991
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Świą­tek Klara
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Świą­tek Mieczysław
*26/08/1994
†26/08/1994
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Świą­tek Piotr
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Świą­tek Wanda
*21/07/1921
†09/08/2003
C‑II-29 (nr miej­sca C2‑4 – 5)
Mądry Zbi­gniew
*30/09/1936
†26/10/1987
R‑IX-23 (nr miej­sca R9-35)
Macha­jew­ska Bronisława
*05/03/1914
†03/11/1992
T‑VII‑7 (nr miej­sca T5‑7)
Macha­jew­ski Konrad
*22/12/1911
†06/05/1991
T‑VII‑7 (nr miej­sca T5‑7)
Magul­ska Barbara
*17/01/1970
†01/03/1970
Dzie­ci-VIII­‑6 (nr miej­sca 6 – 30)
Magul­ski Zenon
*07/02/1959
†02/07/1959
Dzie­ci-VIII­‑6 (nr miej­sca 6 – 30)
Majer Sta­ni­sław
*07/05/1926
†06/04/1991
T‑VII‑2 (nr miej­sca T5‑2)
Majew­ski Waldemar
*04/10/1969
†23/12/1969
Dzie­ci-XII­‑8 (nr miej­sca 2 – 24)
Makow­ski Rajmund
*12/04/1954
†27/11/1997
Dzie­ci-II-17 (nr miej­sca T14-11)
Mali­now­ska Helena
*15/11/1907
†26/06/2000
R‑XII-10 (nr miej­sca R6-14)
Mał­kow­ska S. Beatrix
*08/05/1892
†13/11/1981
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Męży­dło Benedykt
*27/02/1915
†25/02/1975
H‑IV‑1 (nr miej­sca H4‑1 – 3)
Męży­dło Lidia
*02/05/1917
†05/06/1979
H‑IV‑1 (nr miej­sca H4‑1 – 3)
Mani­kow­ska Cecylia
*22/11/1892
†06/06/1932
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Mani­kow­ska Maria
*25/12/1896
†09/09/1918
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Mani­kow­ska Rozalia
*03/12/1867
†05/01/1946
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Mani­kow­ski Józef
*30/08/1906
†21/09/1967
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Mani­kow­ski Jan
*06/05/1864
†01/07/1926
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Mar­chlew­ska Agnieszka
D‑VII-18 (nr miej­sca D7-15)
Mar­chlew­ska Marta
D‑VII-18 (nr miej­sca D7-15)
Mar­mur­ko­wicz Jadwiga
*27/11/1922
†09/08/1985
H‑X-11 (nr miej­sca H10-13 – 14)
Mar­mur­ko­wicz Romualda
*04/03/1914
†09/11/1981
H‑X-11 (nr miej­sca H10-13 – 14)
Mar­mu­ro­wicz Emilia
M‑III‑7 (nr miej­sca M3‑8)
Mar­mu­ro­wicz Irena
*30/09/1920
†02/11/1993
M‑III‑7 (nr miej­sca M3‑8)
Masiak Alfons
*06/12/1930
†11/07/2014
M‑VII-11 (nr miej­sca M7-16)
Masiak Urszu­la
*20/11/1937
†22/09/2007
M‑VII-11 (nr miej­sca M7-16)
Mau­slof Lidia
*25/01/1910
†11/10/2001
A NC-III-10 (nr miej­sca NC A3-11 – 12)
Mau­slof Seweryn
*14/02/1902
†01/11/1983
A NC-III-10 (nr miej­sca NC A3-11 – 12)
Mazur Józef
*07/05/1909
†01/05/1945
P‑IX‑6 (nr miej­sca P5-10)
Mechlin­ski Zenon
*21/12/1938
†02/12/1983
A NC-III-14 (nr miej­sca NC A3-15)
Meder­ska Agnieszka
*15/10/1910
†10/01/1985
A NC-IV-31 (nr miej­sca NC A4-33)
Medock Józef
*04/04/1931
†09/11/1999
H‑IX‑5 (nr miej­sca H9‑7)
Meger Geno­we­fa
*21/02/1923
†14/07/1999
P‑VII‑4 (nr miej­sca P7‑5)
Meger Kazi­mierz
*03/03/1930
†17/02/1998
P‑VII‑4 (nr miej­sca P7‑5)
Meg­ger Aniela
*31/10/1912
†19/12/1993
O‑XIII-11 (nr miej­sca O12-16)
Meg­ger Franciszka
*09/10/1874
†06/08/1953
N‑VI-21 (nr miej­sca N6-26)
Mięt­ka Małgorzata
*14/02/1934
†20/03/1989
H‑VII-14 (nr miej­sca H7-17)
Mięt­ki Czesław
*18/09/1932
†05/10/1985
A NC-III-34 (nr miej­sca NC A3-37)
Mięt­ki Edmund
*21/02/1935
†25/08/1995
H‑VII-14 (nr miej­sca H7-17)
Mia­zgow­ska Genowefa
*06/01/1918
†15/07/1973
G‑V-4 (nr miej­sca G5‑5)
Mia­zgow­ski Bronisław
*04/08/1904
†10/12/1948
G‑V-4 (nr miej­sca G5‑5)
Micha­lew­ska Maria
*25/06/1959
†26/02/1960
Dzie­ci-VIII-14 (nr miej­sca 6 – 21)
Micha­lew­ska P.
R‑V-3 (nr miej­sca R13‑4)
Micha­lew­ski Franciszek
*02/03/1891
†23/09/1950
A‑XV‑6 (nr miej­sca A15‑6)
Michal­ska Franciszka
*21/02/1909
†18/08/1978
A‑XIII‑2 (nr miej­sca A13‑2)
Michal­ska Waleria
*20/02/1887
†27/01/1974
L‑VI‑9 (nr miej­sca L6-11)
Michal­ski Józef
*22/09/1902
†05/07/1997
T‑III-23 (nr miej­sca T1-26)
Michal­ski Łukasz
*17/11/1994
†27/02/20–
Dzie­ci-14 – 28 (nr miej­sca 14 – 28)
Michal­ski Zygmunt
*10/02/1945
†06/10/1988
T‑III-23 (nr miej­sca T1-26)
Mie­der Franciszek
H‑XVI-10 (nr miej­sca H16-12)
Miel­ke Bogusław
*13/03/1954
†17/06/1980
T‑II‑4 (nr miej­sca T11‑4)
Miel­ke Edmund
*07/12/1933
†11/08/1995
T‑II‑4 (nr miej­sca T11‑4)
Mient­ka Dorota
*21/07/1972
†09/05/1973
Dzie­ci-IX-27 (nr miej­sca 5 – 8)
Miko­łaj­czyk Czesław
*29/01/1942
†24/12/2000
B NC-III‑5 (nr miej­sca NC B3-16)
Mikul­ska Zofia
*14/11/1920
†24/05/1996
P‑IX‑3 (nr miej­sca P5‑6)
Milew­ska Janina
*07/12/1927
†25/09/2003
B NC-VII-13 (nr miej­sca NC B7‑9)
Mili­wek Paweł
*23/05/1960
†23/05/1960
Dzie­ci-IX‑6 (nr miej­sca 5 – 29)
Mil­kow­ski Dariusz
*02/08/1964
†15/03/1980
R‑XI-28 (nr miej­sca R7-38)
Miloch Anie­la
*07/12/1896
†10/02/1978
R‑V-6 (nr miej­sca R13‑7 – 8)
Miloch Bro­ni­sła­wa
* – / – /1912
† – / – /1989
M‑III‑2 (nr miej­sca M3‑2)
Miloch Domi­nik
*11/12/1903
†20/12/1976
R‑V-6 (nr miej­sca R13‑7 – 8)
Miloch Fran­ci­szek
*17/09/1873
†05/03/1946
M‑III‑2 (nr miej­sca M3‑2)
Miloch Józe­fa
*29/05/1927
†12/02/1991
C‑II-18 (nr miej­sca C2-19)
Miloch Jan
* – / – /1910
† – / – /1977
M‑III‑2 (nr miej­sca M3‑2)
Miloch Patry­cja
*12/08/1996
†12/08/1996
Dzie­ci-IX-33 (nr miej­sca 5 – 1)
Miloch Wik­to­ria
*22/12/1886
†23/10/1957
M‑III‑2 (nr miej­sca M3‑2)
Min­dak Anna
*12/02/1900
†16/01/1945
K‑IV‑4 (nr miej­sca K4‑4)
Min­sichn­ska Jadwiga
*25/12/1926
†18/03/1996
K‑V-3 (nr miej­sca K5‑4)
Miot­ke Bernadeta
*30/10/1921
†21/11/2003
P‑I-23 (nr miej­sca P13-31)
Miot­ke Zygfryd
*12/05/1932
†28/06/1998
P‑I-23 (nr miej­sca P13-31)
Mir­ska Bronisława
*03/09/1923
†16/02/1967
O‑XII‑7
Misiak Anto­ni­na
*19/04/1904
†16/01/1953
H‑XI-15 (nr miej­sca H11-17)
Miszew­ski Edwin
*26/01/1953
†18/12/1991
T‑VIII‑8 (nr miej­sca T6‑8)
Miszew­ski Józef
*19/03/1926
†22/02/1999
R‑II-16 (nr miej­sca R16-20)
Miszew­ski Jan
* – / – /1922
† – / – /1955
L‑X-14 (nr miej­sca L10-18)
Modrze­jew­ska Klara
*11/05/1909
†03/07/1972
O‑V-11 (nr miej­sca O5-13)
Modrze­jew­ska Salomea
* – / – /1894
† – / – /1993
H‑XX‑4 (nr miej­sca H20‑5)
Modrze­jew­ski Antoni
*12/04/1901
†16/04/1953
L‑VI-18
Modrze­jew­ski Augustyn
* – / – /1894
† – / – /1948
H‑XX‑4 (nr miej­sca H20‑5)
Moga Maria
*16/11/1894
†03/09/1984
A NC-IV‑9 (nr miej­sca NC A4-11)
Mon­dra Bronisława
*30/08/1918
†14/05/2004
B‑II‑3 (nr miej­sca B2-37 – 39)
Mone­ta Maria
*19/02/1899
†15/02/1968
A‑VIII‑1
Morzuch Anna
J‑VIII-10 (nr miej­sca J8-12)
Morzuch Anna
*09/03/1875
†18/09/1971
O‑XI‑1 (nr miej­sca O11‑1 – 2)
Morzuch Ber­nard
*02/02/1902
†21/12/1985
E‑XI‑6 (nr miej­sca E11-11)
Morzuch Bro­ni­sła­wa
D‑IV‑2 (nr miej­sca D4-38 – 39)
Morzuch Elż­bie­ta
D‑IV‑2 (nr miej­sca D4-38 – 39)
Morzuch Fran­cisz­ka
*09/04/1910
†16/06/1988
A‑XV‑4 (nr miej­sca A15‑5)
Morzuch Ger­tru­da
*10/07/1911
†12/03/1980
R‑VII-25 (nr miej­sca R11-31)
Morzuch Józef
*24/03/1873
†10/12/1953
O‑XI‑1 (nr miej­sca O11‑1 – 2)
Morzuch Maria
* – / – /1884
† – / – /1976
J‑VII‑9 (nr miej­sca J7-11 – 12)
Morzuch Matyl­da
* – / – /1890
† – / – /1967
J‑VII‑9 (nr miej­sca J7-11 – 12)
Morzuch Teo­fil
*27/12/1904
†12/11/1989
R‑VII-25 (nr miej­sca R11-31)
Morzuch Wła­dy­sław
D‑IV‑2 (nr miej­sca D4-38 – 39)
Moskal Jolan­ta
*01/08/1964
†24/10/1991
T‑VII-22 (nr miej­sca T5-22)
Mrocz­kow­ska Iwona
*27/05/1967
†21/08/1967
Dzie­ci-IX-21 (nr miej­sca 5 – 14)
Mrocz­kow­ski Piotr
*19/01/1964
†19/01/1964
Dzie­ci-IX-21 (nr miej­sca 5 – 14)
Mro­zew­ska Agnieszka
*01/02/1913
†05/11/1996
H‑X-10 (nr miej­sca H10-11 – 12)
Mro­zew­ski Leon
*09/02/1910
†27/10/1980
H‑X-10 (nr miej­sca H10-11 – 12)
Mucha Maria
* – / – /1893
† – / – /1970
Dzie­ci-II-21 (nr miej­sca T14-15)
Muchow­ska Sabina
*13/10/1914
†18/12/1989
K‑IX-11 (nr miej­sca K9-12)
Muchow­ski Jan
*27/08/1912
†17/12/1984
K‑IX-11 (nr miej­sca K9-12)
Muchow­ski Stanisław
*12/07/1945
†04/10/2000
H‑IV‑1 (nr miej­sca H4‑1 – 3)
Mul­ler Alojzy
*20/03/1908
†31/01/1958
B‑III-17 (nr miej­sca B3-19)
Mul­ler Marta
*13/04/1907
†12/04/1989
B‑III-17 (nr miej­sca B3-19)
Mumot S. Eudoksja
*11/01/1864
†25/08/1959
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Mur­kow­ska Marta
*07/09/1897
†08/09/1981
O‑XI‑5 (nr miej­sca O11‑7 – 8)
Mur­kow­ska Rozalia
*18/05/1903
†14/10/1990
G‑VII‑4
Mur­kow­ski Antoni
*18/01/1897
†17/06/1953
O‑XI‑5 (nr miej­sca O11‑7 – 8)
Mur­no­wicz Helena
N‑III-15 (nr miej­sca N3-20)
Musolf Fran­cisz­ka
* – / – /1893
† – / – /1972
N‑VIII‑5 (nr miej­sca N8‑7)
Musolf Józef
* – / – /1887
† – / – /1952
N‑VIII‑5 (nr miej­sca N8‑7)
Muzioł A.
R‑XII-10 (nr miej­sca R6-14)
Muzioł Hele­na
*25/05/1947
†08/03/1950
M‑XI-12 (nr miej­sca M11)
Muzioł J.
R‑XII-10 (nr miej­sca R6-14)
Muzio­ło­wie 
O‑V-4 (nr miej­sca O5‑4 – 5)
Naboż­ni 
* – / – /1927
† – / – /1986
O‑VIII-14 (nr miej­sca O8-19 – 20)
Nakiel­ska Marta
*03/03/1912
†13/10/1986
P‑X-19 (nr miej­sca P4-23)
Nakiel­ska Marta
*08/11/1900
†22/07/1980
L‑II‑8 (nr miej­sca L2‑8)
Nakiel­ski Józef
*30/05/1944
†04/04/2004
P‑X-19 (nr miej­sca P4-23)
Nakiel­ski Józef
*24/03/1902
†04/08/1967
P‑X-19 (nr miej­sca P4-23)
Narloch Aloj­zy
H‑XIII-12 (nr miej­sca H13-16)
Narloch Anto­ni
*20/06/1892
†18/08/197y
E‑IX‑4 (nr miej­sca E9‑5)
Narloch Bog­dan
*24/11/1924
†28/05/1988
T‑III-15 (nr miej­sca T1-18)
Narloch Bole­sław
*31/07/1903
†24/06/1945
R‑VIII‑3 (nr miej­sca R10‑4)
Narloch Bro­ni­sław
L‑IX-13 (nr miej­sca L9-21)
Narloch Fran­ci­szek
*08/10/1903
†09/01/1970
D‑VI-14 (nr miej­sca D6-20)
Narloch Fran­ci­szek
*11/10/1935
†18/06/1986
B‑I-12 (nr miej­sca B1-20)
Narloch Fran­ci­szek
*09/12/1936
†25/06/1995
L‑IX-13 (nr miej­sca L9-21)
Narloch Fran­cisz­ka
*01/01/1901
†07/10/1983
S‑XXIX‑1 (nr miej­sca S3‑1 – 2)
Narloch Fran­cisz­ka
*13/12/1935
†19/05/2001
A NC-VI‑7 (nr miej­sca NC A6‑7 – 8)
Narloch Ger­tru­da
*29/05/1904
†24/11/1978
O‑XIII-14 (nr miej­sca O12-19)
Narloch Jan
*29/04/1906
†03/02/1980
S‑XXIX‑1 (nr miej­sca S3‑1 – 2)
Narloch Jerzy
*09/12/1949
†06/03/2011
A NC-IV-11 (nr miej­sca NC A4-13)
Narloch Kon­rad
*11/12/1919
†10/12/1973
R‑XIV-14 (nr miej­sca R4-21)
Narloch Łukasz
*10/07/1989
†04/08/1989
Dzie­ci-XIII­‑9 (nr miej­sca 1 – 23)
Narloch Mag­da­le­na
*18/09/1904
†10/05/1983
A NC-III‑7 (nr miej­sca NC A3‑8)
Narloch Marian­na
*20/11/1905
†15/02/1968
R‑VIII‑3 (nr miej­sca R10‑4)
Narloch Wacław
*17/02/1963
†18/01/1986
A NC-VI‑7 (nr miej­sca NC A6‑7 – 8)
Narloch Wła­dy­sła­wa
*20/08/1928
†20/06/2001
R‑XIV-14 (nr miej­sca R4-21)
Narloch Zbi­gniew
*27/12/1936
†04/12/1986
A NC-VI‑7 (nr miej­sca NC A6‑7 – 8)
Narloch Zofia
*08/12/1935
†11/01/2001
B‑I-12 (nr miej­sca B1-20)
Nasie­niew­ski Edmund
*24/11/1940
†27/05/1971
R‑III-24 (nr miej­sca R15-31 – 32)
Nebo­row­ski Angelika
*11/11/1939
†08/07/1941
N‑XI-19
Nebo­row­ski Leon
*27/03/1907
†24/02/1955
S‑III‑3 (nr miej­sca S)
Neu­bau­er Lidia
*11/05/1930
†16/11/2022
B4 – 16 (nr miej­sca B4-16)
Neu­man Krystyna
*15/12/1963
†07/09/1964
Dzie­ci-XI‑3 (nr miej­sca 3 – 28)
Neu­man Ksaweria
*04/03/1917
†01/02/1997
A‑XVI‑1 (nr miej­sca A16‑1)
Neu­mann Augustyn
*02/09/1901
†09/02/1966
N‑XII‑5 (nr miej­sca N12‑6)
Neu­mann Edmund
*30/12/1931
†10/11/1984
H‑IV-12 (nr miej­sca H4-17 – 19)
Neu­mann Helena
*23/09/1934
†04/06/2020
H‑IV-12 (nr miej­sca H4-17 – 19)
Neu­mann Marta
*03/11/1901
†12/04/1984
N‑XII‑5 (nr miej­sca N12‑6)
Niem­czyk Erwin
*06/04/1944
†09/02/1984
A NC-III-25 (nr miej­sca NC A3-26)
Niem­czyk Marta
*04/11/1911
†17/02/1987
H‑XX‑3 (nr miej­sca H20‑4)
Nie­mo­jew­ska Maria
*08/11/1905
†11/12/1975
N‑XII‑4 (nr miej­sca N12‑5)
Nie­mo­jew­ski Bolesław
*24/10/1921
†24/10/ — -
P‑V-10 (nr miej­sca P9-15)
Nie­mo­jew­ski Józef
*12/09/1905
†13/10/1984
P‑V-9 (nr miej­sca P9-14)
Nie­rzwic­ka Erna
*14/07/1912
†27/12/1993
H‑XVI-15 (nr miej­sca H16-19)
Nie­sio­łow­ska Helena
*17/06/1918
†21/06/1962
P‑VIII-27 (nr miej­sca P6-37)
Niklasz Ewa
*10/08/1987
†11/03/1987
Dzie­ci-IX-29 (nr miej­sca 5 – 5)
Niklasz Justy­na
*25/08/1976
†26/08/1976
Dzie­ci-IX-29 (nr miej­sca 5 – 5)
Nirn­berg Alojzy
*07/01/1892
†18/09/1964
R‑I-26 (nr miej­sca R17-41 – 42)
Nirn­berg Amalia
*11/06/1907
†04/04/2004
R‑I-26 (nr miej­sca R17-41 – 42)
Nit­ka Helena
*17/10/1888
†29/09/1952
N‑VII‑1 (nr miej­sca N7‑1 – 2)
Nit­ka Leon
*03/03/1885
†06/10/1969
N‑VII‑1 (nr miej­sca N7‑1 – 2)
Nit­ka Piotr
*21/08/1919
†15/02/1978
R‑XII‑2 (nr miej­sca R6‑2)
Nit­ka Urszula
*04/02/1924
†04/06/1982
R‑XII‑1 (nr miej­sca R6‑1)
Nowak Roza­lia
*30/08/1895
†11/12/1979
P‑XIII-36 (nr miej­sca P1-42)
Nowic­ka Irena
*19/03/1921
†23/07/2003
M‑I-10 (nr miej­sca M1-16 – 17)
Nowic­ka Maria
*07/12/1929
†10/06/1985
A NC-V-15 (nr miej­sca NC A5-18)
Nowic­ki Edward
*03/02/1927
†30/08/1993
A NC-V-15 (nr miej­sca NC A5-18)
Odya Bole­sław
E‑XI‑8 (nr miej­sca E11-13)
Odya Zofia
E‑XI‑8 (nr miej­sca E11-13)
Ogiń­ski Tadeusz
*14/09/1974
†02/09/1999
L‑IX‑9 (nr miej­sca L9-15)
Oksen­to­wicz Antoni
*13/07/1900
†22/06/1983
A NC-III‑3 (nr miej­sca NC A3‑4)
Oksen­to­wicz Wacława
*07/09/1910
†08/09/1998
J‑I-13 (nr miej­sca J1-20)
Oku­niew­ska Agnieszka
*25/01/1913
†28/01/1983
O‑XII‑9
Oku­niew­ski Konrad
*22/02/1904
†06/10/1974
O‑XII‑9
Olsza Marian­na
N‑II-12 (nr miej­sca N2-18)
Olsza Wła­dy­sła­wa
N‑II-12 (nr miej­sca N2-18)
Olsza­wa Weronika
*31/05/1912
†12/01/1942
R‑XVII-17 (nr miej­sca R1-23)
Olszo­wy Paweł
*05/04/1906
†29/09/1982
N‑III‑7 (nr miej­sca N3-11)
Omy­ła Henryk
*19/06/1954
†15/11/2004
C NC-II-19 (nr miej­sca NC C2‑2)
Opie­low­ski Józef
*06/03/1934
†23/08/2001
B NC-IV-12 (nr miej­sca NC B4‑8)
Orczi­kow­ska Agnieszka
*18/04/1920
†28/02/2002
B NC-V-11 (nr miej­sca NC B5-10)
Orli­kow­ski Bernard
*03/09/1935
†19/09/1979
P‑V-1 (nr miej­sca P9‑1 – 2)
Oso­wic­ka Marta
T‑IV‑3 (nr miej­sca T2‑3)
Osow­ska Helena
*06/04/1903
†11/08/1976
H‑II-10 (nr miej­sca H2-12 – 13)
Osow­ska Maria
*27/03/1914
†21/12/1996
Dzie­ci-III-20 (nr miej­sca T13‑4)
Osow­ska Rozalia
*31/05/1911
†05/12/1994
M‑V-3 (nr miej­sca M5‑6)
Osow­ski Augustyn
*14/07/1907
†03/01/1977
R‑VI-20 (nr miej­sca R12-27)
Osow­ski Benedykt
*20/11/1927
†08/08/1982
A NC-II-17 (nr miej­sca NC A2-17)
Osow­ski Bernard
*11/07/1905
†16/12/1984
A NC-IV-28 (nr miej­sca NC A4-30)
Osow­ski Franciszek
*21/11/1903
†11/02/1971
R‑II‑3 (nr miej­sca R16‑4)
Osow­ski Józef
*14/01/1898
†06/01/1984
H‑II-10 (nr miej­sca H2-12 – 13)
Osow­ski Leonard
*19/11/1903
†26/05/1963
M‑V-3 (nr miej­sca M5‑6)
Osow­ski Marek
*26/10/1966
†25/01/1967
L‑X-11 (nr miej­sca L10)
Ossow­ska 
R‑IV-24 (nr miej­sca R14)
Ossow­ska Anna
*11/02/1895
†05/03/1993
A‑XXII‑3 (nr miej­sca A22‑3)
Ossow­ska Anna
*10/01/1922
†16/04/1983
A NC-II-35 (nr miej­sca NC A2-35)
Ossow­ska Ewa
*21/09/1977
†21/09/1977
Dzieci‑9 – 27 (nr miej­sca 9 – 27)
Ossow­ska F.
N‑IX-19 (nr miej­sca N9-21)
Ossow­ska F.
R‑VI-23 (nr miej­sca R12)
Ossow­ska Franciszka
R‑IX-19 (nr miej­sca R9-29 – 30)
Ossow­ska Franciszka
*14/09/1897
†27/02/1985
R‑XIV-11 (nr miej­sca R4-15 – 16)
Ossow­ska Gertruda
*06/06/1912
†08/10/1982
R‑XIII-26 (nr miej­sca R5-36)
Ossow­ska Gertruda
*21/09/1944
†16/03/1945
Dzie­ci-XII-13
Ossow­ska Helena
*02/03/1912
†09/03/2003
P‑I-16 (nr miej­sca P13-20 – 21)
Ossow­ska Janina
*18/11/1937
†18/12/1964
P‑I-16 (nr miej­sca P13-20 – 21)
Ossow­ska Klara
*20/10/1912
†13/12/1982
R‑IX-19 (nr miej­sca R9-29 – 30)
Ossow­ska Lidia
*02/02/1921
†25/12/1996
D‑IV‑7 (nr miej­sca D4-33)
Ossow­ska Maria
*19/08/1919
†01/01/2004
N‑IX‑8 (nr miej­sca N9‑9?)
Ossow­ska Maria
*20/10/1910
†02/01/1983
A NC-II-30 (nr miej­sca NC A2-30)
Ossow­ska Rozalia
H‑XIX‑7 (nr miej­sca H19-10)
Ossow­ska Wanda
*01/02/1932
†20/01/2002
K‑IV-18 (nr miej­sca K4-27)
Ossow­ska Władysława
*15/11/1908
†05/09/1993
A‑XXV‑2 (nr miejsca ?)
Ossow­ska Zofia
*16/05/1943
†18/08/1973
H‑XVIII‑8 (nr miej­sca H18‑8)
Ossow­ski Antoni
*08/10/1910
†27/12/1986
A NC-VII-17 (nr miej­sca NC A7-19)
Ossow­ski Bronisław
*09/06/1904
†05/07/1972
H‑XVI-12 (nr miej­sca H16-15)
Ossow­ski F.
N‑IX-19 (nr miej­sca N9-21)
Ossow­ski Franciszek
*20/02/1904
†21/03/1983
R‑IX-19 (nr miej­sca R9-29 – 30)
Ossow­ski Izydor
*22/01/1900
†28/08/1978
C‑II-15 (nr miej­sca C2-22)
Ossow­ski Józef
*28/06/1921
†12/06/1985
K‑IV-18 (nr miej­sca K4-27)
Ossow­ski Józef
*17/10/1919
†15/02/1968
D‑IV‑7 (nr miej­sca D4-33)
Ossow­ski Józef
*03/01/1911
†15/12/1979
P‑I-16 (nr miej­sca P13-20 – 21)
Ossow­ski Jan
R‑IX-19 (nr miej­sca R9-29 – 30)
Ossow­ski Jan
*17/05/1894
†13/10/1973
R‑XIV-11 (nr miej­sca R4-15 – 16)
Ossow­ski Karol
*30/09/1978
†30/09/1978
Dzie­ci-IX‑2 (nr miej­sca 5 – 34)
Ossow­ski Kazimierz
*13/08/1950
†03/12/2000
Dzie­ci-IV-22 (nr miej­sca T16)
Ossow­ski Klemens
*23/11/1939
†03/01/1993
T‑IX-10 (nr miej­sca T7-10)
Ossow­ski Piotr
*24/02/1893
†09/09/1966
C‑V-24 (nr miej­sca C5‑9)
Ossow­ski Piotr
*30/05/1961
†13/01/1958
Dzie­ci-XII­‑2
Ossow­ski Stanisław
*30/11/1927
†12/09/2004
N‑IX-19 (nr miej­sca N9-21)
Ossow­ski Zygmunt
*27/02/1912
†01/09/1939
R‑XIII-26 (nr miej­sca R5-36)
Ostrow­ska Marianna
*11/02/1875
†30/05/1947
H‑XVII‑6 (nr miej­sca H17‑8)
Ostrow­ska Marta
*29/10/1926
†29/07/2002
R‑V-3 (nr miej­sca R13‑4)
Ostrow­ski Ignacy
P‑I-26 (nr miej­sca P13-34)
Ostrow­ski Wiktor
*02/03/1921
†16/11/1986
G‑V-1 (nr miej­sca G5‑1)
Pacek Fran­ci­szek
*04/11/1900
†05/03/1932
S‑VII‑1 (nr miej­sca S26‑1)
Palacz Jani­na
*18/05/1937
†21/03/1996
T‑I-18 (nr miej­sca T12-20)
Pali­kow­ska Anna
*18/07/1879
†12/03/1960
C‑II-22 (nr miej­sca C2-15)
Pali­szew­ski Zbigniew
*16/11/1967
†12/01/1998
R‑XVII-16 (nr miej­sca R1-21)
Pał­kow­ska Helena
*09/05/1898
†08/10/1984
A NC-IV-14 (nr miej­sca NC A4-16)
Pału­bic­ka Febronia
*20/11/1906
†18/04/1982
A NC-I‑8 (nr miej­sca NC A1‑8)
Pału­bic­ki Józef
*02/01/1903
†14/03/1981
A NC-I‑8 (nr miej­sca NC A1‑8)
Papie­row­ska Joanna
*08/03/1900
†01/09/1991
R‑VIII‑5 (nr miej­sca R10)
Papie­row­ska Marianna
*25/08/1869
†06/06/1976
N‑XII‑8 (nr miej­sca N12-10)
Papie­row­ski Teodor
*04/09/1896
†16/05/1971
R‑VIII‑5 (nr miej­sca R10)
Papier­wow­ska Wioleta
*21/08/1969
†16/03/2002
B NC-V‑8 (nr miej­sca NC B5-13)
Paproc­ka Agnieszka
*08/01/1894
†22/10/1982
H‑XVI‑2 (nr miej­sca H16‑2)
Paproc­ka Gertruda
*24/12/1922
†25/05/1991
A NC-I-16 (nr miej­sca NC A1-16)
Paproc­ka Helena
*17/02/1920
†14/10/1991
H‑XIX‑8 (nr miej­sca H19-11)
Paproc­ka Małgorzata
*14/12/1919
†01/04/1989
N‑V-6 (nr miej­sca N5‑9)
Paproc­ka Zofia
H‑XIX‑8 (nr miej­sca H19-11)
Paproc­ki Franciszek
*12/09/1894
†01/02/1947
H‑XVI‑2 (nr miej­sca H16‑2)
Parol­ski Zygmunt
*14/05/1954
†04/04/2003
B‑II-15 (nr miej­sca B2-21)
Pastwa 
P‑VIII-11 (nr miej­sca P6-14 – 15)
Pastwa Agniesz­ka
*07/05/1921
†13/11/2004
P‑VIII-11 (nr miej­sca P6-14 – 15)
Pastwa Anna
P‑VIII-11 (nr miej­sca P6-14 – 15)
Pastwa Anto­ni
*24/12/1911
†20/02/2004
P‑VIII-11 (nr miej­sca P6-14 – 15)
Pastwa Cze­sła­wa
*05/05/1931
†09/07/1989
N‑V-18 (nr miej­sca N5-23)
Pastwa Fran­cisz­ka
*22/02/1883
†07/03/1943
A‑X-2 (nr miej­sca A10-3i4)
Pastwa Jan
*28/02/1906
†14/01/1983
S‑VII‑4 (nr miej­sca S26‑4)
Pastwa Jan
*08/01/1929
†26/04/1999
D‑IV-15 (nr miej­sca D4-24)
Pastwa Jerzy
*25/07/1944
†26/10/2004
C NC-I‑7 (nr miej­sca NC C1-14)
Pastwa Leoka­dia
*16/12/1905
†16/08/1987
R‑III-14 (nr miej­sca R15-18)
Pastwa Marian­na
*03/09/1910
†30/03/1976
H‑XVIII‑4 (nr miej­sca H18‑4)
Pastwa Michał
*05/10/1872
†31/12/1945
A‑X-2 (nr miej­sca A10-3i4)
Pastwa Ste­fa­nia
*08/08/1931
†11/09/1991
D‑IV-15 (nr miej­sca D4-24)
Paw­li­kow­ska Irena
*28/11/1944
†01/09/1994
T‑XI-18 (nr miej­sca T9-18)
Paw­li­kow­ski Tadeusz
*14/05/1939
†05/05/2000
T‑XI-18 (nr miej­sca T9-18)
Paw­łoc­ki Antoni
*12/09/1929
†05/01/1996
N‑IV‑7 (nr miej­sca N4‑9)
Paw­łow­ska Antonina
*27/04/1900
†01/07/1989
R‑VII-29 (nr miej­sca R11-36 – 37)
Paw­łow­ska Apolonia
*29/01/1892
†13/01/1938
R‑VII-29 (nr miej­sca R11-36 – 37)
Paw­łow­ski Ignacy
*29/07/1885
†24/03/1975
R‑VII-29 (nr miej­sca R11-36 – 37)
Paw­łow­ski Jan
*11/01/1924
†13/11/1995
B‑V-29 (nr miej­sca B5‑2 – 3)
Paw­łow­ski Stanisław
*02/12/1962
†25/12/1962
Dzie­ci-X-18 (nr miej­sca 4 – 18)
Paz­da Bernard
*03/10/1926
†02/08/1986
A NC-VI-31 (nr miej­sca NC A6-32)
Paz­da Bernard
*27/01/1901
†10/05/1991
B‑V-15 (nr miej­sca B5-22)
Paz­da Bronisław
*29/11/1929
†23/11/2004
L‑II-14 (nr miej­sca L2-14)
Paz­da Halina
*26/12/1926
†01/06/1975
L‑II-14 (nr miej­sca L2-14)
Paz­da Wanda
*02/05/1929
†17/04/2002
A NC-VI-31 (nr miej­sca NC A6-32)
Pega Ewa
*26/11/1986
†26/11/1986
Dzie­ci-XIII-26 (nr miej­sca 1 – 6)
Pel­ka Artur
*11/12/1935
†06/07/1996
T‑I-11 (nr miej­sca T12-12)
Peł­ka Halina
*07/03/1933
†17/02/1984
A NC-III-26 (nr miej­sca NC A3-27)
Pel­low­ska Apolonia
*12/02/1891
†20/12/1976
O‑III-10 (nr miej­sca O3-13)
Pepliń­ska Anna
* – / – /1911
† – / – /1984
K‑IV-16 (nr miej­sca K4-25)
Pepliń­ska Anna
*07/06/1886
†17/08/1973
D‑III-14 (nr miej­sca D3-22 – 23)
Pepliń­ska Małgorzata
*10/06/1898
†02/11/1970
R‑VII‑6 (nr miej­sca R11‑8)
Pepliń­ska Stefania
*27/06/1908
†20/06/1967
P‑VIII‑9 (nr miej­sca P6-12)
Pepliń­ski Andrzej
*11/08/1960
†04/04/1967
N‑XI-20 (nr miej­sca N11-29)
Pepliń­ski Franciszek
*05/02/1884
†02/08/1962
D‑III-14 (nr miej­sca D3-22 – 23)
Pepliń­ski Franciszek
*09/09/1901
†19/09/1981
R‑VII‑6 (nr miej­sca R11‑8)
Pepliń­ski Konrad
* – / – /1906
† – / – /1966
K‑IV-16 (nr miej­sca K4-25)
Pepliń­ski Mariusz
*07/06/1989
†19/06/1989
Dzie­ci-XIII-12 (nr miej­sca 1 – 20)
Pepliń­ski Zbigniew
*30/08/1952
†22/09/1984
A NC-IV-12 (nr miej­sca NC A4-14)
Pest­ka Irena
*11/06/1944
†07/10/1994
O‑III‑7 (nr miej­sca O3-10)
Pest­ka Jadwiga
*25/01/1938
†20/02/2004
H‑X-3 (nr miej­sca H10‑4)
Pest­ka Zygfryd
*13/04/1941
†31/12/1993
O‑III‑7 (nr miej­sca O3-10)
Pia­sec­ka Stefania
*10/05/1910
†21/01/1991
T‑VI-20 (nr miej­sca T4-20)
Pick Anna
*27/06/1900
†03/08/1991
L‑VIII-19 (nr miej­sca L8-26)
Pick Sta­ni­sław
*02/11/1984
†27/03/1955
L‑VIII-19 (nr miej­sca L8-26)
Piech­na Agnieszka
*24/10/1909
†19/08/1991
D‑VII-10 (nr miej­sca D7-25 – 26)
Pie­chow­scy 
N‑XII‑6 (nr miej­sca N12‑7)
Pie­chow­ski Zenon
*05/01/1939
†22/02/1978
H‑II-17 (nr miej­sca H2-21)
Pie­kar­ska Helena
*29/06/1911
†20/06/1988
T‑III-16 (nr miej­sca T1-19)
Pie­kar­ska Jadwiga
*27/12/1918
†13/09/2002
J‑I-18 (nr miej­sca J1-26)
Pie­kar­ska Józefa
*26/08/1919
†29/05/1997
G‑VII-23 (nr miej­sca G7-32)
Pie­kar­ska Rafaela
*25/09/2000
†25/09/2000
Dzie­ci-VII-23 (nr miej­sca 7 – 11)
Pie­kar­ska Władysława
*16/04/1910
†18/10/1997
R‑I-23 (nr miej­sca R17-36)
Pie­kar­ska Władysława
*16/06/1912
†24/05/1959
O‑V-8 (nr miej­sca O5-10)
Pie­kar­ski Adam
*24/04/2003
†24/04/2003
Dzie­ci-V-13 (nr miej­sca 9 – 21)
Pie­kar­ski Franciszek
*29/09/1906
†22/11/1988
R‑I-23 (nr miej­sca R17-36)
Pie­kar­ski Józef
*22/01/1910
†08/09/1970
G‑VII-23 (nr miej­sca G7-32)
Pie­kar­ski Jan
*20/12/1909
†16/07/1992
J‑I-18 (nr miej­sca J1-26)
Pie­pió­ra Feliks
*30/09/1918
†20/03/1978
R‑XI-19 (nr miej­sca R7-26)
Pie­pio­ra Władysław
*05/06/1925
†03/07/1982
E‑XIII‑1 (nr miej­sca E12‑6 – 7)
Pier­nic­ka Rozalia
* – / – /1882
†29/08/1976
R‑XV-13 (nr miej­sca R3-15 – 16)
Pier­nic­ki Franciszek
*29/10/1825
†13/01/1974
R‑XV-13 (nr miej­sca R3-15 – 16)
Pie­ro­wicz Józef
*05/03/1922
†24/02/1997
Dzie­ci-III-21 (nr miej­sca T13‑5)
Pie­ro­wicz Marta
*06/03/1928
†09/10/2003
Dzie­ci-III-21 (nr miej­sca T13‑5)
Pie­sik Anastazja
*03/11/1901
†08/04/1995
R‑XVI-26 (nr miej­sca R2-33)
Pie­sik Jan
*23/08/1876
†27/09/1961
R‑XV-34 (nr miej­sca R3-44)
Pie­sik Marta
*11/05/1909
†30/09/2000
R‑XVI-26 (nr miej­sca R2-33)
Pie­trak Agata
*09/08/1915
†22/01/1989
M‑III-13 (nr miej­sca M3)
Pisa­rek Szymon
*05/10/1873
†05/10/1953
N‑IV‑1 (nr miej­sca N4‑1)
Pla­ta Aleksander
*19/04/1905
†10/04/1963
M‑VII‑4 (nr miej­sca M7‑7 – 8)
Pla­ta Ferdynand
*13/10/1876
†25/07/1944
M‑VII‑4 (nr miej­sca M7‑7 – 8)
Pla­ta Franciszka
*06/08/1876
†26/01/1952
M‑VII‑4 (nr miej­sca M7‑7 – 8)
Pla­ta Klara
†29/12/1980
M‑VII‑4 (nr miej­sca M7‑7 – 8)
Pla­ta Zofia
†30/09/1988
M‑VII‑4 (nr miej­sca M7‑7 – 8)
Plet­zek Helena
*15/01/1913
†29/06/1986
R‑XVI-28 (nr miej­sca R2-35 – 36)
Plet­zek Henryk
*30/10/1914
†08/02/1988
R‑XVI-28 (nr miej­sca R2-35 – 36)
Plisz­ka Anna
*15/10/1919
†04/02/2003
R‑III‑7 (nr miej­sca R15‑8)
Plisz­ka Anna
*27/11/1900
†22/01/1987
J‑II‑3 (nr miej­sca J2‑4)
Plisz­ka Augustyn
*15/07/1911
†21/01/1964
D‑V-27 (nr miej­sca D5‑9)
Plisz­ka Bolesław
*26/09/1905
†14/06/1982
R‑X-17 (nr miej­sca R8-23)
Plisz­ka Bronisław
*25/11/1895
†15/01/1944
J‑II‑3 (nr miej­sca J2‑4)
Plisz­ka Elżbieta
*18/06/1957
†21/12/1957
Dzie­ci-VII­‑7 (nr miej­sca 7 – 31)
Plisz­ka Franciszek
E‑XII‑6 (nr miej­sca E12‑8 – 10)
Plisz­ka Franciszek
*07/02/1922
†16/12/1939
J‑IX-13 (nr miej­sca J9-13)
Plisz­ka Jadwiga
*16/01/1916
†09/02/1990
O‑XI‑1 (nr miej­sca O11‑1 – 2)
Plisz­ka Józef
*14/01/1939
†09/12/1999
H‑XVII‑4 (nr miej­sca H17‑5 – 6)
Plisz­ka Józefa
*03/02/1913
†23/06/1996
D‑V-27 (nr miej­sca D5‑9)
Plisz­ka Jan
*18/12/0195
†22/03/1972
R‑III‑7 (nr miej­sca R15‑8)
Plisz­ka Krystyna
*17/03/1988
†30/04/1988
Dzie­ci-XIII-20 (nr miej­sca 1 – 12)
Plisz­ka Stanisław
*04/08/1951
†19/07/1973
R‑XVI‑3 (nr miej­sca R2‑5)
Plisz­ka Teofil
*10/05/1914
†23/02/1990
O‑XI‑1 (nr miej­sca O11‑1 – 2)
Plisz­ka Wanda
*15/10/1921
†07/01/1994
L‑VIII‑2 (nr miej­sca L8‑3)
Plisz­ka Zofia
E‑XII‑6 (nr miej­sca E12‑8 – 10)
Plisz­ka Zygmunt
*27/10/1949
†22/05/1973
J‑IV-18 (nr miej­sca J4-26)
Plisz­ko­wie 
J‑III-23 (nr miej­sca J3-30 – 31)
Pobłoc­ki Piotr
*04/03/1990
†07/04/1990
Dzie­ci-VI‑8 (nr miej­sca 8 – 28)
Pola­kie­wicz Bolesław
*09/10/1924
†14/09/2003
G‑I-2 (nr miej­sca G1‑2 – 3)
Pola­szek Franciszek
*24/10/1935
†17/04/1984
R‑X-1 (nr miej­sca R8‑1)
Pola­szek Zofia
*13/08/1936
†13/06/2011
R‑X-1 (nr miej­sca R8‑1)
Połom Anna
*11/12/1989
†11/12/1989
Dzie­ci-XIII­‑5 (nr miej­sca 1 – 27)
Połom Bro­ni­sław
*27/05/1934
†21/05/2001
R‑X-29 (nr miej­sca R8-38)
Połom Iwo­na
*06/09/1995
†06/09/1995
Dzie­ci-XIII­‑5 (nr miej­sca 1 – 27)
Połom Sta­ni­sław
*25/08/1912
†11/02/1990
M‑II-11 (nr miej­sca M2-11 – 12)
Połom Tere­sa
*22/06/1953
†27/03/1954
Dzieci‑9 – 36 (nr miej­sca 9 – 36)
Połom Wan­da
*14/10/1917
†27/07/2001
M‑II-11 (nr miej­sca M2-11 – 12)
Popiel Ste­fan
*16/05/1924
†27/11/2019
A NC-IV‑3 (nr miej­sca NC A4‑3)
Popiel Wero­ni­ka
*28/01/1924
†06/06/1984
A NC-IV‑3 (nr miej­sca NC A4‑3)
Potu­ral­ska Krystyna
*24/07/1925
†21/02/1945
K‑VI-10 (nr miej­sca K6-13 – 15)
Pozor­ska Anna
*13/11/1914
†10/11/2003
C‑I-20 (nr miej­sca C1-15)
Pozor­ska Bronisława
*30/04/1916
†22/02/1997
A NC-V-10 (nr miej­sca NC A5-11)
Pozor­ska Franciszka
*10/11/1881
†22/08/1965
N‑IV-21 (nr miej­sca N4-25 – 26)
Pozor­ska Irena
*13/01/1936
†31/07/1993
C‑IV-19 (nr miej­sca C4-11)
Pozor­ska Jadwiga
*16/07/1929
†02/06/2003
P‑XI-19 (nr miej­sca P3-26)
Pozor­ska Jadwiga
*08/02/1918
†21/12/1998
L‑II-24 (nr miej­sca L2-26)
Pozor­ska Marta
*11/09/1890
†22/05/1981
P‑XI-20 (nr miej­sca P3-28 – 29)
Pozor­ska Teresa
*23/01/1948
†10/03/1952
Dzie­ci-10 – 30 (nr miej­sca 10 – 30)
Pozor­ska Wanda
*11/12/1920
†17/01/1999
N‑VIII-18 (nr miej­sca N8-21)
Pozor­ski Alojzy
*26/04/1890
†22/11/1957
P‑XI-20 (nr miej­sca P3-28 – 29)
Pozor­ski Antoni
N‑III-17 (nr miej­sca N3-22)
Pozor­ski Antoni
*18/06/1917
†17/09/1977
C‑I-20 (nr miej­sca C1-15)
Pozor­ski Franciszek
*05/04/1912
†08/11/1994
N‑IV-21 (nr miej­sca N4-25 – 26)
Pozor­ski Ignacy
*28/08/1873
†13/01/1954
N‑IV-21 (nr miej­sca N4-25 – 26)
Pozor­ski Józef
*24/12/1908
†05/02/2000
L‑II-24 (nr miej­sca L2-26)
Pozor­ski Jan
*23/07/1928
†17/09/1997
P‑XI-19 (nr miej­sca P3-26)
Pozor­ski Marianna
*25/11/1914
†26/08/1991
N‑VIII-18 (nr miej­sca N8-21)
Pozor­ski Marianna
*03/07/1928
†29/11/1992
C‑IV-19 (nr miej­sca C4-11)
Pozor­ski Władysław
*21/04/1910
†27/04/1985
A NC-V-10 (nr miej­sca NC A5-11)
Pron­dziń­ska Stefania
*27/12/1926
†15/08/2002
A NC-VII-10 (nr miej­sca NC A7-12)
Pron­dziń­ski Witold
*28/02/1926
†13/02/1987
A NC-VII-10 (nr miej­sca NC A7-12)
Pron­dzin­ska Weronika
*11/01/1906
†27/09/1989
R‑II-25 (nr miej­sca R16-34)
Pron­dzin­ski Aleksander
*13/11/1907
†11/03/1990
R‑II-25 (nr miej­sca R16-34)
Pron­dzin­ski Jan
*24/07/1917
†16/12/2017
C‑VI‑9 (nr miej­sca C6-27, 27A)
Pru­ska Agnieszka
*02/09/1906
†24/07/1998
B‑IV-13 (nr miej­sca B4-25)
Pru­ska Anna
*24/03/1912
R‑XII‑5 (nr miej­sca R6‑6 – 7)
Pru­ska Helena
*03/05/1917
†06/01/1993
G‑VIII‑9 (nr miej­sca G8-11 – 12)
Pru­ska Otylia
*25/05/1902
†23/02/1985
P‑X-11 (nr miej­sca P4-12)
Pru­ska Rozalia
*24/08/1880
†23/02/1956
G‑VI-12 (nr miej­sca G6-15 – 17)
Pru­ska Stefania
*30/10/1911
†27/11/1995
T‑II-13 (nr miej­sca T11-13)
Pru­ski Alojzy
*22/06/1906
†06/05/1988
B‑IV-13 (nr miej­sca B4-25)
Pru­ski Edward
*11/05/1900
†04/04/1967
P‑X-11 (nr miej­sca P4-12)
Pru­ski Franciszek
*11/05/1912
†14/09/1980
G‑VIII‑9 (nr miej­sca G8-11 – 12)
Pru­ski Henryk
*16/08/1946
†22/09/1991
P‑X-8 (nr miej­sca P4‑9)
Pru­ski Józef
†26/03/1976
R‑XII‑5 (nr miej­sca R6‑6 – 7)
Pru­ski Jan
*07/01/1883
†02/09/1965
G‑VI-12 (nr miej­sca G6-15 – 17)
Pru­ski Jan
*07/06/1941
†30/05/1999
O‑II-14 (nr miej­sca O2-16A)
Pru­ski Julian
*29/08/2018
†29/08/2018
Dzie­ci-V-10 (nr miej­sca 9 – 25)
Pru­ski Zbigniew
*17/05/1956
†25/05/2014
H‑IV‑1 (nr miej­sca H4‑1 – 3)
Pru­szak Antoni
D‑III‑9 (nr miej­sca D3-28)
Pru­szak Antoni
*22/06/1910
†18/08/1988
T‑III-19 (nr miej­sca T1-22)
Pru­szak Barbara
D‑III‑9 (nr miej­sca D3-28)
Pry­ba Ilona
*31/03/1952
†13/03/1964
D‑V-19 (nr miej­sca D5-19)
Prze­kop Stefania
*13/03/1955
†25/02/2002
H‑III-16 (nr miej­sca H3-18)
Prze­wor­ska Maria
*25/09/1933
†01/01/2023
E‑VIII‑3 (nr miej­sca E8‑3 – 4)
Prze­wo­scy 
E‑VIII‑3 (nr miej­sca E8‑3 – 4)
Prze­wo­ska Maria
*11/07/1891
†14/11/1982
H‑XIX-16 (nr miej­sca H19-21)
Przy­byl­ska Jadwiga
*23/07/1951
†18/09/1992
P‑III-11 (nr miej­sca P11-14 – 15)
Przy­byl­ska Lidia
*07/11/1954
†18/11/1955
L‑XI‑1 (nr miej­sca L11‑1)
Przy­byl­ska Łucja
*25/07/1923
†15/04/2000
A NC-V-13 (nr miej­sca NC A5-15 – 16)
Przy­byl­ski Alojzy
*09/09/1922
†15/06/1981
A NC-I-17 (nr miej­sca NC A1-17)
Przy­byl­ski Kazimierz
*25/02/1922
†30/05/1985
A NC-V-13 (nr miej­sca NC A5-15 – 16)
Przy­tar­ska Barbara
*01/11/1957
†17/01/2004
S‑XXVII‑2 (nr miej­sca S5‑2)
Przy­tar­ska Gertruda
*07/11/1918
†07/03/2003
B NC-VI‑7 (nr miej­sca NC B6-15)
Przy­tar­ska Monika
*16/11/1906
†12/11/1987
H‑XVI‑8 (nr miej­sca H16-10)
Przy­tu­ła Władysława
*31/12/1910
†25/01/2003
C‑VI-22 (nr miej­sca C6‑6)
Przy­wa­ra Izabella
*09/02/1920
†07/04/2003
O‑XIV‑8 (nr miej­sca O13-11 – 12)
Pstrąg Kata­rzy­na
E‑XII‑6 (nr miej­sca E12‑8 – 10)
Pucha­ła Grzegorz
*07/09/1993
†25/12/2002
Dzie­ci-XII-29 (nr miej­sca 2 – 2)
Puczyń­ska Maria
*09/04/1933
†14/05/1989
N‑II‑1 (nr miej­sca N2‑1 – 2)
Puczyń­ska Marta
*06/03/1897
†24/12/1970
N‑II‑1 (nr miej­sca N2‑1 – 2)
Puczyń­ski Franciszek
*20/04/1891
†07/06/1966
N‑II‑1 (nr miej­sca N2‑1 – 2)
Puczyń­ski Stefan
*05/02/1923
†20/12/1993
N‑II‑1 (nr miej­sca N2‑1 – 2)
Pup­pel Czesława
*12/09/1908
†22/02/1975
R‑XIII-25 (nr miej­sca R5-35)
Pup­pel Franciszek
*28/04/1909
†17/03/1979
R‑XVI-20 (nr miej­sca R2-26)
Raci­bo­row­ski Lech
*18/02/1929
†18/01/1969
T‑IV-17 (nr miej­sca T2-17)
Racz­kow­scy 
E‑VIII‑3 (nr miej­sca E8‑3 – 4)
Radom­ska Anna
*01/04/1905
†15/11/1993
C‑III‑7 (nr miej­sca C3-30 – 31)
Radom­ski Aleksander
*17/08/1905
†06/08/1984
C‑III‑7 (nr miej­sca C3-30 – 31)
Radzin­ski 
L‑XI-22 (nr miej­sca L11-23)
Rafiń­ska Franciszka
*28/02/1909
†06/06/1996
P‑XIII-33 (nr miej­sca P1-37 – 38)
Rafiń­ska Henryka
*17/04/1924
†08/11/2004
P‑I-13 (nr miej­sca P13-16)
Rafiń­ski Feliks
*29/05/1913
†21/07/1964
P‑I-13 (nr miej­sca P13-16)
Rafiń­ski Jan
*19/04/1902
†01/02/1965
P‑XIII-33 (nr miej­sca P1-37 – 38)
Raj­fur Marcin
*27/05/1987
†27/05/1987
Dzie­ci-XIII-24 (nr miej­sca 1 – 8)
Rękow­ska Marta
*08/06/1908
†07/01/1984
L‑V-13 (nr miej­sca L5-16)
Rawa — Gaw­roch Marta
* – / – /1873
† – / – /1965
N‑V-19 (nr miej­sca N5-24 – 25)
Rawa — Gaw­roch Stanisław
* – / – /1864
† – / – /1953
N‑V-19 (nr miej­sca N5-24 – 25)
Reding Moni­ka
*25/08/1984
†16/10/2004
T‑X-24 (nr miej­sca T8-23)
Red­mann Jadwiga
*25/11/1909
†11/07/1984
R‑XI-14 (nr miej­sca R7-20 – 21)
Red­mann Jan
*22/03/1908
†29/11/1973
R‑XI-14 (nr miej­sca R7-20 – 21)
Red­mann Walentyna
*19/02/1889
†31/07/1972
P‑X-3 (nr miej­sca P4‑3)
Redzim­ski Jerzy
*26/04/1949
†09/06/1994
B‑III-23 (nr miej­sca B3-12 – 13)
Rekow­ska Agnieszka
*20/04/1924
†13/03/1974
L‑IV‑7 (nr miej­sca L4‑7)
Rekow­ska Danuta
*29/12/1967
†25/04/1968
Dzie­ci-VII-24 (nr miej­sca 7 – 9)
Rekow­ska Klara
*06/02/1968
†06/03/1968
Dzie­ci-XII­‑3 (nr miej­sca 2 – 29)
Rekow­ska Maria
*27/12/1889
†04/01/1975
R‑XVI‑5 (nr miej­sca R2‑7)
Rekow­ska Rozalia
*17/09/1919
†23/01/2003
J‑II-18 (nr miej­sca J2-24)
Rekow­ski Tomasz
*14/08/1974
†23/04/1975
Dzie­ci-XII­‑1 (nr miej­sca 2 – 31)
Rekow­ski Władysław
*25/09/1905
†18/01/1973
J‑II-18 (nr miej­sca J2-24)
Rekow­ski Władysław
*19/04/1923
†22/05/1962
L‑IV‑7 (nr miej­sca L4‑7)
Remus Fran­cisz­ka
*02/08/1903
†27/05/1993
R‑X-15 (nr miej­sca R8-20)
Repiń­ska Bronisława
*06/10/1898
†11/07/1941
H‑III‑3 (nr miej­sca H3‑4)
Repiń­ska Franciszka
*07/03/1913
†07/04/1963
D‑VI-18 (nr miej­sca D6-14)
Repiń­ski Adam
*14/08/1970
†15/08/1970
Dzie­ci-VII-25
Repiń­ski Franciszek
*19/09/1891
†09/01/1976
H‑III‑3 (nr miej­sca H3‑4)
Repiń­ski Henryk
*09/06/1935
†13/02/1997
Dzie­ci-III-26 (nr miej­sca T13-10)
Resień Piotr
*12/02/1912
†27/01/1977
S‑VII‑3 (nr miej­sca S26‑3)
Resz­czyń­ska Alfreda
*13/06/1923
†19/02/1997
T‑VIII-21 (nr miej­sca T6-21)
Resz­czyń­ska Gertruda
*15/04/1915
†05/12/1978
D‑II‑9 (nr miej­sca D2-19)
Resz­czyń­ska Marianna
*31/01/1890
†30/10/1968
A‑XXI‑2 (nr miej­sca A21-4i5)
Resz­czyń­ska Teresa
*28/04/1929
†17/11/1959
P‑III-11 (nr miej­sca P11-14 – 15)
Resz­czyń­ski Aleksander
*13/05/1882
†13/03/1971
A‑XXI‑2 (nr miej­sca A21-4i5)
Resz­czyń­ski Alfons
*27/03/1916
†16/11/1982
D‑II‑9 (nr miej­sca D2-19)
Resz­czyń­ski Alfons
*08/08/1922
†22/06/1992
T‑VIII-21 (nr miej­sca T6-21)
Resz­czyń­ski Franciszek
*29/01/1908
†15/07/1983
H‑III‑9 (nr miej­sca H3-11)
Resz­czyń­ski Henryk
*20/02/1926
†03/08/1967
P‑III-11 (nr miej­sca P11-14 – 15)
Resz­czyń­ski Józef
*15/12/1934
†14/08/1991
R‑XIII-24 (nr miej­sca R5-34)
Resz­czyń­ski Józef
*11/11/1912
†23/06/1978
K‑VI-13 (nr miej­sca K6-19)
Resz­czyń­ski Leon
† – / – /1945
A‑XXI‑2 (nr miej­sca A21-4i5)
Rezer­wa­cja 
H5 – 18 (nr miej­sca H5-18)
Rezmer Fran­ci­szek
L‑II-25 (nr miej­sca L2-28)
Rezmer Tade­usz
*17/09/1947
†08/06/1984
O‑X-15 (nr miej­sca O10-22 – 23)
Rezmer — Fie­rek Anna
L‑II-25 (nr miej­sca L2-28)
Ric­kow­ska Cecylia
*14/01/1912
†13/08/2000
P‑V-18 (nr miej­sca P9-26)
Ric­kow­ski Jan
*25/05/1909
†10/05/1979
P‑V-18 (nr miej­sca P9-26)
Ric­kow­ski Jan
*09/01/1940
†15/04/2003
B NC-VII‑7 (nr miej­sca NC B7-15)
Rilin­ger Klara
*21/11/1889
†01/12/1973
D‑VII-24 (nr miej­sca D7‑9)
Rin­gwel­ska Irena
*05/10/1922
†07/09/2004
O‑III-11 (nr miej­sca O3-14 – 15)
Rin­gwel­ski Jan
*20/01/1953
†30/05/1998
H‑XVIII-14 (nr miej­sca H18-14)
Rink Maria
* – / – /1913
† – / – /1995
K‑VIII‑2 (nr miej­sca K8‑2)
Rocław­ska Marta
*27/10/1911
†11/03/1961
G‑II-15 (nr miej­sca G2-19)
Rogań­ska Anna
*10/11/1928
†04/10/2003
A NC-I-38 (nr miej­sca NC A1-40)
Rogal­ska Jadwiga
*24/02/1923
†19/06/1996
H‑XVIII-12 (nr miej­sca H18-12)
Rogań­ski Bazyli
*14/06/1928
†19/10/1985
A NC-I-38 (nr miej­sca NC A1-40)
Rogal­ski Florian
*14/03/1920
†20/11/1987
H‑XVIII-12 (nr miej­sca H18-12)
Roman Vale­ska
*29/01/1911
†23/05/1981
O‑III-11 (nr miej­sca O3-14 – 15)
Roma­now Alfons
*24/07/1930
†27/03/1986
K‑VII‑8 (nr miej­sca K7‑8)
Roma­now Helena
*06/10/1927
†31/01/1989
K‑VII‑8 (nr miej­sca K7‑8)
Roma­now­ska Rozalia
* – / – /1919
† – / – /1983
N‑VII-17 (nr miej­sca N7-20)
Rostan­kow­ski Marcin
*16/03/1979
†16/04/2004
P‑XI-15 (nr miej­sca P3-20)
Roz­ma­ry­no­wicz Antoni
*12/08/1912
†13/01/1994
R‑XV-20 (nr miej­sca R3-25)
Roz­ma­ry­no­wicz Leokadia
*24/10/1922
†28/11/1975
R‑XV-20 (nr miej­sca R3-25)
Rud­nik Halina
* – / – /1955
L‑III-14 (nr miej­sca L3-19)
Rumiń­ska Zofia
*31/08/1927
†23/11/2004
P‑I-25 (nr miej­sca P13-33)
Rumiń­ski Witold
*03/12/1925
†11/06/1994
P‑I-25 (nr miej­sca P13-33)
Rut­kow­ska Ludwika
*22/04/1926
†16/04/2001
E‑XII‑3 (nr miej­sca E12‑5)
Rut­kow­ski Józef
* – / – /1895
† – / – /1960
E‑XII‑3 (nr miej­sca E12‑5)
Rydz­kow­ska Elżbieta
*01/02/1861
†16/07/1838
S‑XXXI‑1 (nr miej­sca S1‑1)
Rydz­kow­ska Wanda
*10/05/1896
†06/03/1970
S‑XXXI‑1 (nr miej­sca S1‑1)
Rydzy­kow­ska Emma
*05/11/1910
†08/02/1985
P‑VII-26 (nr miej­sca P7-31)
Rydzy­kow­ski Henryk
*15/10/1905
†15/04/1905
P‑VII-26 (nr miej­sca P7-31)
Ryka­czew­ski Tadeusz
*20/09/1950
†07/01/1988
T‑III‑2 (nr miej­sca T1‑3)
Rymar­ski Jan
*15/06/1902
†28/11/1939
P‑VII-17 (nr miej­sca P7-19 – 20)
Ryn­gwel­ska Wanda
*14/03/1912
†29/04/1994
R‑III-27 (nr miej­sca R15-37 – 38)
Ryn­gwel­ski Wincenty
*22/01/1913
†05/07/1988
R‑III-27 (nr miej­sca R15-37 – 38)
Ryniar­ski Stanisław
*06/08/1966
†11/12/1966
Dzie­ci-XI-18 (nr miej­sca 3 – 12)
Rze­pin­ski Ryszard
*28/08/1940
†09/04/2002
B NC-V‑4 (nr miej­sca NC B5-17)
Saba­tow­ska Antonina
*15/06/1910
†17/03/1993
R‑VI-27 (nr miej­sca R12-36 – 37)
Saba­tow­ska Stefania
*17/09/1924
†16/01/1918
M‑IV‑2 (nr miej­sca M4‑2)
Saba­tow­ski Adolf
*21/03/1908
†28/07/1984
R‑VI-27 (nr miej­sca R12-36 – 37)
Saba­tow­ski Henryk
*09/11/1948
†22/07/1971
M‑IV‑3 (nr miej­sca M4‑3)
Saba­tow­ski Konrad
*04/05/1989
†09/09/1991
M‑IV‑2 (nr miej­sca M4‑2)
Sabi­nasz Marta
* – / – /1902
† – / – /1981
N‑X-4 (nr miej­sca N10‑5 – 6)
Sabi­nasz Witalis
* – / – /1894
† – / – /1983
N‑X-4 (nr miej­sca N10‑5 – 6)
Sabi­niarz Franciszek
M‑VII‑3 (nr miej­sca M7‑5 – 6)
Sabi­niarz Helena
M‑VII‑3 (nr miej­sca M7‑5 – 6)
Sabi­niarz Jan
M‑VII‑3 (nr miej­sca M7‑5 – 6)
Sabi­niarz Kazimierz
*11/01/1892
†03/09/1980
L‑III-21 (nr miej­sca L3-26)
Sabi­niarz Marta
M‑VII‑3 (nr miej­sca M7‑5 – 6)
Sabi­niarz Wacław
*23/03/1924
†16/03/1993
T‑IX-19 (nr miej­sca T7-19)
Sadow­ska Marianna
*22/05/1875
†23/04/1923
M‑VII-15 (nr miej­sca M7-23 – 24)
Sadow­ska Paulina
*08/02/1875
†02/05/1960
M‑III-10 (nr miej­sca M3-13)
Sadow­ski Franciszek
*30/11/1873
†24/04/1947
M‑VII-15 (nr miej­sca M7-23 – 24)
Sadow­ski Józef
*08/12/1863
†02/10/1945
M‑III-10 (nr miej­sca M3-13)
Sadow­ski Józef
*07/12/1901
†13/12/1965
M‑VII-15 (nr miej­sca M7-23 – 24)
Sadow­ski Piotr
*18/10/1878
†06/07/1951
A‑XIII‑4 (nr miej­sca A13‑4)
Safian Leoka­dia
*08/05/1922
†30/06/1988
P‑X-18 (nr miej­sca P4-21 – 22)
Safian Marian
*01/08/1917
†12/03/1987
P‑X-18 (nr miej­sca P4-21 – 22)
Sękow­ska Franciszka
*13/07/1890
†03/06/1964
R‑XIII-23 (nr miej­sca R5-33)
Sękow­ska Marta
*16/04/1894
†24/04/1961
E‑V-4 (nr miej­sca E5‑7 – 9)
Sękow­ski Aleksander
*22/02/1884
†31/07/1971
E‑V-4 (nr miej­sca E5‑7 – 9)
Sękow­ski Tadeusz
*11/05/1930
†24/02/1982
A NC-II‑1 (nr miej­sca NC A2‑1)
Sękow­ski Ks. Antoni
*25/08/1923
†13/04/1973
E‑V-4 (nr miej­sca E5‑7 – 9)
Sój­ka Franciszka
*22/07/1896
†02/01/1990
H‑VIII-15 (nr miej­sca H8-21 – 22)
Sój­ka Jan
*02/08/1890
†02/07/1982
H‑VIII-15 (nr miej­sca H8-21 – 22)
San­kow­ska Anna
*12/03/1916
†11/06/1999
J‑VII-19 (nr miej­sca J7-23)
Sar­nec­ka Helena
*15/06/1908
†12/11/1986
E‑V-3 (nr miej­sca E5‑5 – 6)
Sar­nec­ki Alfons
*23/10/1906
†05/04/1967
E‑V-3 (nr miej­sca E5‑5 – 6)
Sawic­ka Franciszka
*02/04/1903
†23/07/1998
Dzie­ci-II-12 (nr miej­sca T14‑6)
Sawic­ka Kamila
*01/06/1989
†09/06/1989
Dzie­ci-X-19 (nr miej­sca 4 – 17)
Saznow­ska Leokadia
*18/10/1948
†01/04/1978
N‑IX‑9 (nr miej­sca N9-10 – 11)
Saznow­ski Józef
*21/02/1884
†22/03/1951
N‑IX‑9 (nr miej­sca N9-10 – 11)
Schef­fler Anastazja
M‑VI‑4 (nr miej­sca M6‑6 – 7)
Schef­fler Jan
M‑VI‑4 (nr miej­sca M6‑6 – 7)
Scheffs Janusz
*18/12/1952
†25/06/1953
M‑X-21 (nr miej­sca M10-24)
Scheffs Urszu­la
*06/12/1923
†08/09/1979
E‑VIII‑4 (nr miej­sca E8‑5)
Schmidt Adam
*22/08/1994
†22/08/1994
Dzieci‑9 – 29 (nr miej­sca 9 – 29)
Schmidt J.
H‑IV‑3 (nr miej­sca H4‑5)
Schmidt Nata­lia
*03/07/1910
†02/12/1983
H‑XX‑5 (nr miej­sca H20‑6)
Schmidt Roman
* – / – /1955
† – / – /1955
Dzieci‑9 – 29 (nr miej­sca 9 – 29)
Schmidt Zenon
*14/02/1936
†14/04/2004
H‑XVII‑3 (nr miej­sca H17‑4)
Schne­ider Anna
R‑XV-28 (nr miej­sca R3-35)
Schon­feld Apolonia
O‑VII‑8 (nr miej­sca O7-12 – 13)
Schon­feld Bolesław
O‑VII‑8 (nr miej­sca O7-12 – 13)
Schre­iber Jan
*26/07/1920
†04/03/1984
O‑VII‑5 (nr miej­sca O7‑6)
Schu­ma­cher Anna
*16/09/1895
†03/08/1971
O‑VII‑7 (nr miej­sca O7-10 – 11)
Schu­ma­cher Czesław
*09/07/1933
†30/05/2002
O‑VII‑7 (nr miej­sca O7-10 – 11)
Schu­ma­cher Danuta
*08/07/1939
†12/02/1998
O‑VII‑7 (nr miej­sca O7-10 – 11)
Schu­ma­cher Franciszek
*29/10/1888
†01/05/1968
O‑VII‑7 (nr miej­sca O7-10 – 11)
Schu­ma­cher Marta
*26/06/1889
†06/12/1926
O‑VII‑7 (nr miej­sca O7-10 – 11)
Sen­dyk Helena
†11/06/1990
J‑VII-20 (nr miej­sca J7-24)
Sieg Anna
*08/04/1913
†04/06/1913
M‑X-9 (nr miej­sca M11)
Sie­pu­ra Waldemar
*28/03/1926
†03/08/1935
O‑VIII‑1 (nr miej­sca O8‑1)
Sie­rac­ka Helena
*11/08/1924
†15/09/1996
A NC-VIII‑7 (nr miej­sca NC A8‑7)
Sie­rac­ki Franciszek
*14/04/1912
†15/01/1988
A NC-VIII‑7 (nr miej­sca NC A8‑7)
Sie­rac­ki Witold
*13/04/1982
†02/04/1966
M‑VIII-18
Sie­wiert Bolesław
*10/03/1936
†12/11/2015
D‑IV‑8 (nr miej­sca D4-32)
Sie­wiert Czesława
*07/03/1939
†23/06/2004
D‑IV‑8 (nr miej­sca D4-32)
Sikor­ska B.
R‑V-8 (nr miej­sca R13-10 – 11)
Sikor­ska Cecylia
*21/02/1903
†28/03/1998
P‑XIII‑1 (nr miej­sca P1‑1)
Sikor­ska Marianna
A‑V-3 (nr miej­sca A5‑4)
Sikor­ski G.
R‑V-8 (nr miej­sca R13-10 – 11)
Sikor­ski Wawrzyniec
* – / – /1900
† – / – /1979
P‑XIII‑1 (nr miej­sca P1‑1)
Skar­bek Edward
*12/10/1929
†24/10/1999
Dzie­ci-II-19 (nr miej­sca T14-13)
Skar­bek Iwona
*14/03/1972
†18/05/1972
Dzie­ci-12 – 33 (nr miej­sca 12 – 33)
Ski­bic­ka Marta
*24/05/1904
†04/11/2003
P‑VII-30 (nr miej­sca P7-36 – 37)
Ski­bic­ki Bolesław
*27/09/1894
†20/01/1956
P‑VII-30 (nr miej­sca P7-36 – 37)
Sko­czeń Roman
*30/10/1931
†27/11/1964
P‑V-8 (nr miej­sca P9-13)
Sko­la­siń­ski Zdzisław
*07/10/1942
†20/12/2001
B NC-V-15 (nr miej­sca NC B5‑6)
Skow­roń­ska Weronika
*12/01/1905
†25/03/1975
K‑VII-20 (nr miej­sca K7-22)
Skow­roń­ski Julian
*19/10/1904
†25/10/1990
T‑VI-10 (nr miej­sca T4-10)
Skow­roń­ski Marek
*20/12/1963
†25/12/1963
Dzie­ci-IX-20 (nr miej­sca 5 – 15)
Skrzyp­czak Mirosława
* – / – /1955
† – / – /2004
G‑IV-19 (nr miej­sca G4-26)
Sku­bic­ki Marian
S‑XVII‑4 (nr miej­sca S16‑4)
Sku­czyń­ska Barbara
*23/08/1903
†15/02/1986
A NC-VI-22 (nr miej­sca NC A6-23)
Sku­czyń­ski Franciszek
*12/05/1869
†06/01/1952
O‑X-15 (nr miej­sca O10-22 – 23)
Sku­czyń­ski Robert
*14/01/1992
†14/01/1992
Dzie­ci-XIII-23 (nr miej­sca 1 – 9)
Skwiercz Wero­ni­ka
*10/04/1897
†08/09/1978
A‑XXII‑2 (nr miej­sca A22‑2)
Sło­miń­ska Helena
*22/08/1898
†27/08/1981
H‑XX‑8 (nr miej­sca H20‑9 – 10)
Sło­miń­ska Maria
*05/02/1922
†23/06/1990
C‑VI‑6 (nr miej­sca C6-33 – 34)
Sło­miń­ska Waleria
*13/03/1909
†30/11/1990
N‑XI-10 (nr miej­sca N11-16)
Sło­miń­ski Alojzy
*10/08/1893
†30/03/1966
H‑XX‑8 (nr miej­sca H20‑9 – 10)
Sło­miń­ski Bronisław
*11/09/1912
†04/04/1997
N‑XI-10 (nr miej­sca N11-16)
Sło­miń­ski Zenon
*27/01/1952
†05/08/1975
D‑V-33 (nr miej­sca D5‑1)
Sło­miń­ski Zygmunt
*09/10/1948
†15/09/2004
D‑V-33 (nr miej­sca D5‑1)
Słom­ka Krystyna
*13/03/1951
†28/04/1952
M‑XI‑7 (nr miej­sca M12‑2)
Slo­sar­czyk Karolina
*09/03/1895
†03/04/1979
K‑IV-10 (nr miej­sca K4-11 – 12)
Slo­sar­czyk Stanisław
*15/05/1884
†04/01/1945
K‑IV-10 (nr miej­sca K4-11 – 12)
Sma­gliń­ska Anna
*16/06/1911
†01/09/1989
K‑I-15 (nr miej­sca K1-17 – 19)
Sma­gliń­ska Cecylia
*13/06/1918
†05/04/1989
P‑XIII-32 (nr miej­sca P1-36)
Sma­gliń­ska Marianna
*11/11/1874
†16/05/1968
K‑I-15 (nr miej­sca K1-17 – 19)
Sma­gliń­ski Andrzej
*13/02/1958
†03/03/1958
L‑XI-30 (nr miej­sca L11-31)
Sma­gliń­ski Feliks
*26/11/1873
†31/08/1915
K‑I-15 (nr miej­sca K1-17 – 19)
Sma­gliń­ski Ignacy
*01/03/1903
†24/01/1966
K‑I-15 (nr miej­sca K1-17 – 19)
Sma­gliń­ski Jan
*20/08/1914
†25/03/1987
P‑XIII-32 (nr miej­sca P1-36)
Smo­la­rek Waleria
*17/12/1906
†01/11/1991
B‑IV-28 (nr miej­sca B4‑6)
Smyk Felik­sa
*05/05/1899
†11/08/1989
P‑II-26 (nr miej­sca P12-37)
Smyk Fran­ci­szek
*16/11/1896
†20/06/1968
P‑II-26 (nr miej­sca P12-37)
Smyk Zyg­munt
*18/05/1923
†12/02/2000
B NC-II‑8 (nr miej­sca NC B2-12)
Soba­la Jadwiga
*28/12/1923
†09/04/2000
B‑II-31 (nr miej­sca B2‑1 – 2)
Soba­la Lucjan
*12/10/1933
†20/03/2001
B‑II-31 (nr miej­sca B2‑1 – 2)
Sobań­ski Henryk
*13/06/1933
†16/07/1985
A NC-V-21 (nr miej­sca NC A5-24)
Sob­czak Helena
*06/05/1902
†20/07/1972
H‑IX‑9 (nr miej­sca H9-12 – 13)
Sob­czak Ignacy
*18/12/1898
†12/05/1983
H‑IX‑9 (nr miej­sca H9-12 – 13)
Soj­ka Franciszek
*26/01/1911
†01/05/1969
H‑IV‑8 (nr miej­sca H4-12)
Soj­ka Franciszek
*29/10/1927
†20/02/1991
H‑VII-15 (nr miej­sca H7-18 – 19)
Soj­ka Maksymilian
*10/08/1913
†25/08/1993
J‑II-17 (nr miej­sca J2-23)
Soj­ka Maria
*14/12/1930
†21/03/1982
A NC-II‑3 (nr miej­sca NC A2‑3)
Soj­ka Marta
*01/01/1910
†13/09/1994
H‑IV‑8 (nr miej­sca H4-12)
Soj­ka Wanda
*03/08/1917
†19/12/1997
J‑II-17 (nr miej­sca J2-23)
Soj­ka Władysława
*14/11/1926
†28/02/1984
H‑VII-15 (nr miej­sca H7-18 – 19)
Soko­łow­ski Ryszard
*20/07/1943
†26/06/1986
A NC-VI-26 (nr miej­sca NC A6-27)
Soło­du­cha Mikołaj
*14/08/1889
†12/01/1958
P‑VIII-26 (nr miej­sca P6-36)
Son­tag Jan
*16/09/1942
†09/09/1992
O‑XVII-11 (nr miej­sca O16-16)
Spi­ca Franciszek
*07/05/1911
†15/05/1951
L‑III-24 (nr miej­sca L3-29)
Spi­ca Kazimierz
*28/01/1922
†21/11/1993
H‑XIV-12 (nr miej­sca H14-18)
Spi­ca Leokadia
*13/03/1904
†22/05/1955
L‑X-8 (nr miej­sca L10-11)
Spi­ca Maria
*26/03/1934
†19/10/1995
J‑V-25 (nr miej­sca J5-29)
Spi­ca Teresa
*16/02/1924
†04/12/1989
H‑XIV-12 (nr miej­sca H14-18)
Spi­ca Zenon
*08/09/1929
†18/01/1998
J‑V-25 (nr miej­sca J5-29)
Spren­ga Alfons
*11/02/1920
†24/06/1992
O‑XVII-12 (nr miej­sca O16-17 – 19)
Spren­ga Franciszek
*09/11/1856
†02/10/1922
C‑III-24 (nr miej­sca C3‑7)
Spren­ga Franciszek
*05/08/1895
†16/11/1956
O‑XIII-12 (nr miej­sca O12-17)
Spren­ga Jan
*07/04/1915
†01/09/1939
G‑I-19 (nr miej­sca G1-25)
Spren­ga Jan
*09/12/1899
†19/05/1988
L‑VIII-12 (nr miej­sca L8-16 – 17)
Spren­ga Klara
*17/11/1901
†29/11/1981
L‑VIII-12 (nr miej­sca L8-16 – 17)
Spren­ga Marianna
*06/11/1913
†05/08/2004
O‑XIII-12 (nr miej­sca O12-17)
Spren­ga Zofia
*23/06/1924
†15/04/1990
O‑XVII-12 (nr miej­sca O16-17 – 19)
Stach­ni­ko­wie 
S‑III‑4 (nr miej­sca S)
Stad­nic­ka Urszula
*07/06/1971
†18/10/1971
Dzie­ci-13 – 32 (nr miej­sca 13 – 32)
Stad­nic­ki Edward
*02/04/1953
†12/11/1976
R‑XVI‑2 (nr miej­sca R2‑4)
Sta­ni­sław­ska Genowefa
*23/09/1925
†03/03/2002
O‑XIV‑9 (nr miej­sca O13-12)
Stan­ke Małgorzata
M‑VI‑4 (nr miej­sca M6‑6 – 7)
Stan­ke Marceli
M‑VI‑4 (nr miej­sca M6‑6 – 7)
Sta­wic­ki Artur
*28/11/1972
†03/06/2001
B NC-IV‑9 (nr miej­sca NC B4-10)
Sta­wic­ki Bartosz
*20/10/1996
†20/01/1996
Dzie­ci-10 – 33 (nr miej­sca 10 – 33)
Stel­ma­szyk Zygmunt
*31/08/1935
†21/12/1956
O‑V-13 (nr miej­sca O5-15)
Sten­cel Marieta
*02/07/1982
†08/07/1989
Dzie­ci-XIII-11 (nr miej­sca 1 – 21)
Sto­pa Dariusz
*02/07/1971
†24/07/1971
Dzie­ci-X-26 (nr miej­sca 4 – 10)
Sto­pa Franciszek
*28/11/1888
†22/11/1946
H‑XV-10 (nr miej­sca H15-10)
Sto­pa Helena
*21/07/1901
R‑IV-30 (nr miej­sca R14-38 – 39)
Sto­pa Jan
*08/01/1894
R‑IV-30 (nr miej­sca R14-38 – 39)
Sto­pa Jan
*03/04/1894
†01/10/1949
G‑X-7 (nr miej­sca G10-10 – 11)
Sto­pa Justyna
R‑X-26 (nr miej­sca R8-34 – 35)
Sto­pa Leokadia
*21/12/1896
†10/08/1984
G‑X-7 (nr miej­sca G10-10 – 11)
Sto­pa Melania
*31/12/1904
†28/05/1989
H‑XVII‑1
Sto­pa Paweł
* – / – /1913
† – / – /1933
S‑XVI‑3 (nr miej­sca S17‑3 – 5)
Sto­pa Salomea
*16/09/1888
†24/02/1985
H‑XV-10 (nr miej­sca H15-10)
Sto­pa Stanisław
*06/01/1906
†28/01/1966
R‑X-25 (nr miej­sca R8-33)
Sto­pa Wincenty
R‑X-26 (nr miej­sca R8-34 – 35)
Sto­pa Władysław
*07/05/1896
†02/12/1974
R‑IX-22 (nr miej­sca R9-34)
Sto­pa Zbigniew
*15/11/1972
†17/11/1972
Dzie­ci-13 – 31 (nr miej­sca 13 – 31)
Stop­pa Antoni
*30/10/1911
†29/12/1989
T‑V-10 (nr miej­sca T3-10)
Stop­pa Wanda
*24/02/1912
†06/11/2001
T‑V-10 (nr miej­sca T3-10)
Stor­mow­ska Klara
*31/03/1920
†15/01/1988
P‑VIII‑3 (nr miej­sca P6‑4)
Stor­mow­ska Maria
*06/04/1894
†02/10/1954
N‑I-7 (nr miej­sca N1-11)
Stor­mow­ska Weronika
*18/09/1916
†24/10/2004
R‑VIII-15 (nr miej­sca R10-22)
Stor­mow­ski Józef
*28/10/1904
†24/10/1974
P‑VIII‑3 (nr miej­sca P6‑4)
Stor­mow­ski Jan
*17/12/1898
†16/05/1968
R‑VIII-15 (nr miej­sca R10-22)
Stor­mow­ski Kazimierz
*20/04/1931
†06/03/2004
N‑I-7 (nr miej­sca N1-11)
Stor­mow­ski Mieczysław
*13/01/1948
†18/01/2019
R‑VIII-15 (nr miej­sca R10-22)
Stor­mow­ski Zdzisław
*22/03/1952
†23/09/1995
R‑VIII-15 (nr miej­sca R10-22)
Sto­sik Teofil
*28/12/1903
†07/07/1981
R‑XV-21 (nr miej­sca R3-26)
Strom­ski Marian
A NC-V‑6 (nr miej­sca NC A5‑6)
Stru­czyń­ski Marian
*15/08/1933
†18/05/1985
R‑I-7 (nr miej­sca R17-12)
Styr­na Michalina
* – / – /1877
† – / – /1941
J‑IX‑4 (nr miej­sca J9‑5)
Suchom­ska Marta
*31/08/1910
†20/03/1998
N‑X-3 (nr miej­sca N10‑4)
Suchom­ska Teresa
*21/02/1936
†27/03/1951
N‑X-3 (nr miej­sca N10‑4)
Suchom­ski Jan
*03/05/1909
†05/08/1950
N‑X-3 (nr miej­sca N10‑4)
Sukien­nik Helena
*09/07/1924
†17/04/1982
T‑XI-21 (nr miej­sca T9-21)
Sukien­nik Stanisław
*30/04/1919
†16/10/1994
T‑XI-21 (nr miej­sca T9-21)
Sumiń­ska Teresa
*21/03/1935
†22/03/1969
H‑XIV-11 (nr miej­sca H14-17)
Sumion­ka Józef
*24/09/1940
†18/07/1994
T‑XI-12 (nr miej­sca T9-12)
Suszek Fran­cisz­ka
*17/08/1914
†07/08/1989
N‑III‑2 (nr miej­sca N3‑5)
Suszek Teo­dor
*24/10/1913
†14/09/1994
N‑III‑2 (nr miej­sca N3‑5)
Synak Józef
*15/03/1887
†24/01/1955
R‑XIII-34 (nr miej­sca R5-44 – 45)
Synak Mar­ta
*17/06/1888
†20/01/1983
R‑XIII-34 (nr miej­sca R5-44 – 45)
Sza­blew­ska Anna
*13/09/1894
†24/08/1993
J‑I-10 (nr miej­sca J1-15)
Sza­blew­ska Gertruda
*09/08/1906
†19/03/1982
H‑XIV‑1 (nr miej­sca H14‑1)
Sza­blew­ski Bogumił
*24/10/1933
†07/11/2004
J‑I-10 (nr miej­sca J1-15)
Sza­blew­ski Czesław
*27/03/1927
†08/12/1957
P‑III-14 (nr miej­sca P11-19)
Sza­blew­ski Jan
H‑XIV‑1 (nr miej­sca H14‑1)
Sza­blew­ski Jan
*05/05/1894
†21/05/1944
J‑I-10 (nr miej­sca J1-15)
Szach­ta Wiesław
*24/01/1956
†21/11/1984
A NC-IV-26 (nr miej­sca NC A4-28)
Sza­moc­ka Franciszka
† – / – /0199
K‑X-3 (nr miej­sca K10‑3)
Sza­moc­ki Edmund
†24/09/1944
K‑X-3 (nr miej­sca K10‑3)
Sza­moc­ki Jerzy
*25/06/1953
†22/04/1964
Dzie­ci-X-24 (nr miej­sca 4 – 12)
Szar­mach Józef
*17/07/1890
†22/01/1945
N‑XII‑2 (nr miej­sca N12‑2)
Szczę­sna Sabina
*30/10/1996
†30/10/1996
Dzie­ci-15 – 33 (nr miej­sca 15 – 33)
Szcze­pań­ska S. Barnaba
*21/11/1901
†04/07/1982
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Szcze­pań­ski Alojzy
*20/06/1899
†01/09/1939
G‑I-20 (nr miej­sca G1-26)
Szcze­pań­ski Andrzej
*10/07/1957
†26/12/1997
J‑VIII-20 (nr miej­sca J8-24)
Szczo­drow­ska Bronisława
*13/08/1907
†14/08/1984
O‑II‑8 (nr miej­sca O2-10)
Szczo­drow­ski Piotr
* – / – /1988
† – / – /1988
Dzie­ci-XIII-17 (nr miej­sca 1 – 18)
Szczo­drow­ski Władysław
*04/12/1895
†20/01/1972
O‑II‑8 (nr miej­sca O2-10)
Szczu­kow­ski Feliks
*21/11/1935
†28/12/2004
C NC-I‑5 (nr miej­sca NC C1-16)
Sze­fler Wiesław
*25/12/1956
†14/09/2004
C NC-I-10 (nr miej­sca NC C1-11)
Szka­tu­ła Aldona
*01/04/1936
†27/04/1952
L‑XI-18 (nr miej­sca L11-18)
Szka­tu­ła Aleksander
*10/07/1929
†23/04/2000
B‑III-26 (nr miej­sca B3‑8)
Szka­tu­ła Andrzej
*12/04/1960
†01/01/1987
A NC-VII-16 (nr miej­sca NC A7-18)
Szka­tu­ła Andrzej
*24/02/1989
†20/04/1989
Dzie­ci-XIII-14 (nr miej­sca 1 – 17a)
Szlach­ci­kow­scy 
N‑VII-14 (nr miej­sca N7-17)
Szlach­ci­kow­ska Franciszka
*14/08/1909
†18/11/1983
A NC-III-13 (nr miej­sca NC A3-14)
Szlach­ci­kow­ska Weronika
*18/12/1904
†15/08/1984
D‑IV-17 (nr miej­sca D4-22)
Szma­gliń­ska Józefina
*08/01/1937
†22/02/1957
M‑VII‑8 (nr miej­sca M7-13)
Szma­gliń­ski Franciszek
*18/09/1923
†14/06/1945
H‑XIV-15 (nr miej­sca H14-21)
Szma­glin­ska Marta
*04/05/1899
†18/12/1978
M‑V-13 (nr miej­sca M5-22 – 23)
Szma­glin­ski Franciszek
*17/02/1888
†11/03/1949
M‑V-13 (nr miej­sca M5-22 – 23)
Szmidt Fran­cisz­ka
*01/09/1905
†11/06/1947
H‑XVIII‑2 (nr miej­sca H18‑2)
Sznaj­der Jadwiga
*01/09/1919
†02/10/1971
D‑V-4 (nr miej­sca D5-39)
Szon­szor Leon
*13/08/1913
†11/05/2003
B NC-I‑9 (nr miej­sca NC B1‑9)
Szon­szor Maria
*23/04/1920
†27/07/1999
B NC-I‑9 (nr miej­sca NC B1‑9)
Szo­piń­ska Irena
O‑VII‑8 (nr miej­sca O7-12 – 13)
Szo­piń­ska Stanisława
*08/05/1908
†09/05/1998
N‑X-12 (nr miej­sca N10-18)
Szo­piń­ska Wanda
*23/01/1921
†15/03/2004
B NC-VIII-14 (nr miej­sca NC B8‑7)
Szo­piń­ski Bernard
*10/12/1909
†08/09/1978
R‑XI-22 (nr miej­sca R7-29)
Szo­piń­ski Józef
O‑VII‑8 (nr miej­sca O7-12 – 13)
Szprę­ga Anna
G‑I-18 (nr miej­sca G1-24 – 25)
Szprę­ga Bolesław
*17/09/1916
†21/02/2003
B NC-VII‑3 (nr miej­sca NC B7-19)
Szprę­ga Grzegorz
*04/01/1958
†07/04/1958
L‑XI-31 (nr miej­sca L11-32)
Szprę­ga Jan
G‑I-18 (nr miej­sca G1-24 – 25)
Szprę­ga Maria
*09/08/1892
†10/11/1977
G‑VI-21 (nr miej­sca G6-31 – 32)
Szprę­ga Teofil
*30/04/1892
†26/04/1978
G‑VI-21 (nr miej­sca G6-31 – 32)
Szram­ka Franciszka
*26/01/1898
†30/08/1981
A NC-I-20 (nr miej­sca NC A1-20)
Szram­ka Magdalena
*30/03/1984
†31/03/1984
Dzie­ci-12 – 34 (nr miej­sca 12 – 34)
Szre­der Arkadiusz
*16/03/1981
†18/03/1981
Dzie­ci-IV‑9 (nr miej­sca 10)
Szre­der Waleska
*29/02/1911
†05/03/1994
R‑XV‑5 (nr miej­sca R3‑5)
Sztor­mow­ski Zenon
*11/10/1951
†12/02/2004
B NC-VIII-12 (nr miej­sca NC B8‑9)
Szu­fel­be­in Jerzy
*25/10/1956
†25/12/1957
Dzie­ci-VII­‑8 (nr miej­sca 7 – 30)
Szulc Alfons
* – / – /1908
† – / – /1959
B‑II-31 (nr miej­sca B2‑1 – 2)
Szulc Alfons
*27/09/1908
†30/06/1995
T‑XII-18 (nr miej­sca T10-18)
Szulc Aloj­zy
*31/10/1908
†31/11/1991
R‑XIV-35 (nr miej­sca R4-49 – 50)
Szulc Ana­sta­zja
*29/03/1900
†17/06/1981
R‑XIV-35 (nr miej­sca R4-49 – 50)
Szulc Anna
*19/04/1873
†27/02/1956
P‑XIII-18 (nr miej­sca P1-20)
Szulc Edward
*01/08/1915
†29/07/1991
K‑VI‑8 (nr miej­sca K6-10)
Szulc Fran­cisz­ka
*02/08/1904
†02/07/1941
R‑XIV-35 (nr miej­sca R4-49 – 50)
Szulc Fran­cisz­ka
*24/02/1883
†17/11/1967
B‑II-31 (nr miej­sca B2‑1 – 2)
Szulc Hen­ryk
A NC-III‑5 (nr miej­sca NC A3‑6)
Szulc Józef
P‑X-2 (nr miej­sca P4‑2)
Szulc Ludwi­ka
* – / – /1870
† – / – /1932
E‑XII‑3 (nr miej­sca E12‑5)
Szulc Maria
*23/04/1914
†04/05/1992
K‑VI‑8 (nr miej­sca K6-10)
Szulc Roza­lia
*04/07/195-
†26/02/1999
R‑II-11 (nr miej­sca R16-15)
Szulc Ryszard
*04/10/1949
†13/01/1952
M‑X-8 (nr miej­sca M11‑3)
Szułc Sła­wo­mir
*06/12/1962
†24/10/2000
Dzie­ci-IV-21 (nr miej­sca T16)
Szulc Wal­de­mar
*26/01/1953
†01/06/2001
E‑XIII‑1 (nr miej­sca E12‑6 – 7)
Szulc Walen­ty
*09/11/1879
†26/09/1956
B‑II-31 (nr miej­sca B2‑1 – 2)
Szulc Wan­da
*27/05/1939
†13/02/1999
Dzie­ci-II‑3
Szulc Zuzan­na
* – / – /1871
† – / – /1954
E‑XII‑3 (nr miej­sca E12‑5)
Szwil Anna
*17/10/1978
†22/05/1979
Dzie­ci-VIII-29 (nr miej­sca 6 – 4)
Szwoch Cze­sła­wa
*23/12/1933
†14/07/1984
H‑XIV‑4 (nr miej­sca H14‑5 – 6?)
Szwoch Zyg­munt
*28/04/1932
†15/09/1977
H‑XIV‑4 (nr miej­sca H14‑5 – 6?)
Szyn­gwel­ska Władysława
*20/02/1905
†22/02/1989
K‑X-16 (nr miej­sca K10-20 – 21)
Szyn­gwel­ski Władysław
*24/08/1902
†11/06/1980
K‑X-16 (nr miej­sca K10-20 – 21)
Szyn­wel­ski Alojzy
*15/04/1914
†17/10/1991
R‑I-6 (nr miej­sca R17-10 – 11)
Tacha­siuk Adrian
*28/05/1993
†28/05/1993
Dzie­ci-11 – 3 (nr miej­sca 11 – 3)
Tala­ska Elżbieta
*22/09/1911
†11/07/1980
P‑I-30 (nr miej­sca P13-39 – 40)
Tala­ska Zofia
*15/12/1906
†28/10/1992
P‑I-30 (nr miej­sca P13-39 – 40)
Talew­ska Barbara
*22/04/1909
†24/02/1938
G‑VI-12 (nr miej­sca G6-15 – 17)
Talew­ska Joanna
*06/10/1912
†23/12/1986
G‑IV-18 (nr miej­sca G4-25)
Talew­ski Anastazy
*17/01/1904
†10/05/1991
G‑IV-18 (nr miej­sca G4-25)
Talew­ski Czesław
*13/05/1934
†25/03/1956
G‑VI-12 (nr miej­sca G6-15 – 17)
Tar­go­szew­ski Edmund
*10/11/1924
†03/02/1994
R‑XVI-31 (nr miej­sca R2-38)
Tchórz Józe­fa
*15/02/1886
†29/08/1962
D‑III-12 (nr miej­sca D3-25)
Tchurz Fran­ci­szek
*30/09/1879
†14/06/1956
N‑VII-22 (nr miej­sca N7-26)
Tchurz Wik­to­ria
*24/02/1926
†05/10/1992
N‑VII-22 (nr miej­sca N7-26)
Thie­de Anna
*28/08/1916
†19/04/1992
L‑VI‑6 (nr miej­sca L6‑8)
Thie­de Antonina
*06/02/1925
†01/05/2001
P‑III-19 (nr miej­sca P11-25 – 26)
Thie­de Cecylia
*30/07/1913
†09/03/1972
O‑XVII‑9 (nr miej­sca O16-14)
Thie­de Franciszek
*03/10/1902
†28/02/1969
R‑III‑5 (nr miej­sca R15‑6)
Thie­de Kazimierz
*26/08/1941
†16/09/2004
R‑XII-31 (nr miej­sca R6-40 – 42)
Thie­de Konrad
*13/10/1918
†23/08/1996
P‑III-19 (nr miej­sca P11-25 – 26)
Thie­de Ksawery
* – / – /1885
† – / – /1957
O‑XIII‑3 (nr miej­sca O12‑4 – 5)
Thie­de Leon
*24/02/1913
†01/01/1958
L‑VI‑6 (nr miej­sca L6‑8)
Thie­de Maksymilian
* – / – /1921
† – / – /1984
O‑XIII‑3 (nr miej­sca O12‑4 – 5)
Thie­de Urszula
* – / – /1929
† – / – /1984
O‑XIII‑3 (nr miej­sca O12‑4 – 5)
Thie­de Zuzanna
* – / – /1883
† – / – /1956
O‑XIII‑3 (nr miej­sca O12‑4 – 5)
Toczek Augu­styn
*19/08/1880
†16/01/1946
P‑I-10 (nr miej­sca P13-12 – 13)
Toczek Fran­ci­szek
*15/08/1911
†18/05/1925
P‑I-10 (nr miej­sca P13-12 – 13)
Toczek Zofia
*04/05/1878
†02/02/1954
P‑I-10 (nr miej­sca P13-12 – 13)
Tom­czak Maria
*15/03/1912
†23/09/1995
T‑IX‑6 (nr miej­sca T7‑6)
Tom­czak Marianna
*11/05/1939
†22/05/1952
N‑VIII‑6 (nr miej­sca N8‑8)
Tom­czak Stanisław
*26/06/1909
†21/09/1992
T‑IX‑6 (nr miej­sca T7‑6)
Trie­do­wa Franciszka
*28/05/1895
†02/09/1932
G‑VIII-10 (nr miej­sca G8-13)
Tru­dzik Lucyna
*21/01/1916
†19/05/2002
T‑XI-11 (nr miej­sca T9-11)
Tru­dzik Tadeusz
*20/08/1911
†13/07/1994
T‑XI-11 (nr miej­sca T9-11)
Try­puz Leon
*25/04/1940
†10/06/2004
B NC-III-10 (nr miej­sca NC B3-11)
Try­puz Małgorzata
*23/09/1940
†02/10/2000
B NC-III-10 (nr miej­sca NC B3-11)
Trze­bia­tow­ska Edyta
*16/04/1957
†11/06/1962
L‑XI‑5 (nr miej­sca L11‑5)
Trze­bia­tow­ska Renata
*20/07/1943
†19/07/2002
B NC-VI-18 (nr miej­sca NC B6‑4)
Tumiń­ska Helena
K‑III‑3 (nr miej­sca K3‑3)
Turzyń­ski Andrzej
*13/12/1954
†19/09/2004
K‑X-13 (nr miej­sca K10-17)
Turzyń­ski Jan
*28/05/1925
†13/09/1992
L‑VIII-17 (nr miej­sca L8-23 – 24)
Tusz­ka Zygmunt
*10/08/1934
†22/07/1960
R‑III-24 (nr miej­sca R15-31 – 32)
Tusz­kow­ska Ewa
*30/09/1972
†22/02/1973
Dzie­ci-IX-26 (nr miej­sca 5 – 9)
Tylic­ka Antonina
*14/06/1885
†21/02/1939
R‑XV-18 (nr miej­sca R3-22)
Tylic­ka Maria
*20/08/1885
†14/06/1971
R‑II-10 (nr miej­sca R16-14)
Tylic­ka Pelagia
*06/12/1902
†04/04/1984
A‑XX‑5 (nr miej­sca A20‑5)
Tylic­ka Rozalia
*02/09/1892
†06/03/1977
P‑IX‑2 (nr miej­sca P5‑4 – 5)
Tylic­ki Antoni
*25/12/1895
†25/07/1960
P‑IX‑2 (nr miej­sca P5‑4 – 5)
Tylic­ki Józef
*12/09/1862
†21/12/1941
H‑II‑3 (nr miej­sca H2‑4)
Tylic­ki Janusz
*25/01/1956
†09/05/1956
Dzie­ci-VI‑8 (nr miej­sca 8 – 28)
Tylic­ki Teofil
*01/01/1916
†05/02/1999
H‑II‑3 (nr miej­sca H2‑4)
Tylic­ki Wojciech
*15/09/1968
†13/11/1958
Dzie­ci-XII­‑5 (nr miej­sca 2 – 27)
Ufnow­ska Julianna
*03/11/1871
†20/03/1950
H‑IX-12 (nr miej­sca H9-17)
Ufnow­ski Roman
*07/06/1956
†14/02/1957
L‑XI-23 (nr miej­sca L11-24)
Urbań­ska Weronika
K‑VII-23 (nr miej­sca K7-26)
Urbań­ski Stefan
*06/06/1920
†16/03/1987
K‑VII-23 (nr miej­sca K7-26)
Urban Wale­ria
*16/06/1898
†01/06/1980
D‑IV-16 (nr miej­sca D4-23)
W. J.
M‑III-13 (nr miej­sca M3)
Wąsi­kow­ska Klara
*15/08/1892
†17/06/1967
O‑XII‑3
Waj­dzik Bogumił
*24/09/1945
†17/03/2001
A‑II‑4 (nr miej­sca A2‑6?)
Waj­dzik Edward
*17/11/1971
†17/11/1971
Dzie­ci-XI-22 (nr miej­sca 3 – 8)
Waj­dzik Jan
*24/08/1942
†04/08/1963
D‑I-30 (nr miej­sca D1‑1)
Waj­dzik Klara
*08/01/1909
†02/12/1985
A‑XIV‑5 (nr miej­sca A14‑6)
Waj­dzik Michał
*02/03/1908
†01/01/1987
D‑I-30 (nr miej­sca D1‑1)
Wala­so­wie 
S‑III‑4 (nr miej­sca S)
Walen­czak Łukasz
*20/11/1985
†20/11/1985
Dzie­ci-XIII-29 (nr miej­sca 1 – 3)
Waliń­ska Jadwiga
*21/05/1908
†07/10/1988
K‑III‑4 (nr miej­sca K3‑4)
Waliń­ski Andrzej
*06/05/1951
†21/03/2004
K‑III‑3 (nr miej­sca K3‑3)
Waliń­ski Jerzy
*17/08/1914
†04/07/1997
K‑III‑4 (nr miej­sca K3‑4)
Wal­kow­ska Franciszka
*15/02/1906
†27/09/1969
R‑IV‑4 (nr miej­sca R14‑6)
Waś­kow­ska Maria
L‑IX‑7 (nr miej­sca L9-13)
Waś­kow­ski Bernard
*07/04/1929
†04/04/1970
L‑VIII-10 (nr miej­sca L8-13 – 14)
Wal­kow­ski Edmund
*31/07/1912
†07/10/1999
R‑IV‑4 (nr miej­sca R14‑6)
Wal­kow­ski Edward
*17/06/1962
†30/08/1962
Dzie­ci-X-14 (nr miej­sca 4 – 22)
Wal­kusz Edmund
*14/10/1938
†26/10/1986
A NC-VII-27 (nr miej­sca NC A7-29)
Wal­kusz Elżbieta
*22/07/1934
†11/01/2017
A NC-VII-27 (nr miej­sca NC A7-29)
Wan­ta Marcin
*24/05/1989
†15/03/1992
Dzieci‑9 – 2 (nr miej­sca 9 – 2)
War­choł Bronisław
*20/01/1933
†10/11/1989
T‑V-5 (nr miej­sca T3‑5)
War­czak Anna
*02/10/1967
†06/05/1996
O‑IX-10 (nr miej­sca O9-14)
War­czak Władysław
*02/07/1914
†02/11/1906
O‑IX-10 (nr miej­sca O9-14)
War­dyn Leszek
*09/02/1960
†18/08/2004
C NC-I-15 (nr miej­sca NC C1‑6)
Warn­ke Piotr
*18/09/1979
† – /10/1979
Dzie­ci-VII­‑5 (nr miej­sca 7 – 33)
War­siń­ska Jadwiga
*10/06/1919
†10/12/2001
A‑XIX‑1 (nr miej­sca A19‑1)
War­siń­ski Franciszek
*07/10/1911
†18/03/1990
A‑XIX‑1 (nr miej­sca A19‑1)
War­szyń­ska Bronisława
*10/12/1913
†11/10/2004
M‑IX‑5 (nr miej­sca M9‑6)
War­szyń­ski Jan
*21/10/1907
†18/02/1998
M‑IX‑5 (nr miej­sca M9‑6)
Węsier­ska Helena
*04/11/1894
†14/07/1973
P‑VII-11 (nr miej­sca P7-12 – 13)
Węsier­ski Ignacy
*01/02/1890
†11/12/1966
P‑VII-11 (nr miej­sca P7-12 – 13)
Wasiń­ska Gertruda
*13/06/1912
†13/12/1988
E‑X-1 (nr miej­sca E10‑1)
Wasi­niew­ska Bożena
*30/05/1953
†23/02/1954
M‑XI‑8 (nr miej­sca M12‑3)
Wasi­niew­ska Ewa
*03/03/1905
†01/09/1938
R‑XI-25 (nr miej­sca R7-32)
Wasz­ke Anna
*02/05/1911
†23/04/1998
Dzie­ci-II‑7 (nr miej­sca T14‑1)
Weber Sta­ni­sła­wa
*30/04/1904
†25/02/1960
R‑III‑4 (nr miej­sca R15‑5)
Wegner Kazi­mierz
*03/07/1923
†28/10/1991
N‑II-18 (nr miej­sca N2-26)
Wegner Łucja
*12/12/1896
†30/03/1954
N‑II-18 (nr miej­sca N2-26)
Weilandt Aloj­zy
*21/12/1897
†18/01/1980
E‑VI‑1 (nr miej­sca E6‑1 – 2)
Weilandt Anna
*22/05/1914
†15/02/1946
H‑XII-12 (nr miej­sca H12-18)
Weilandt Hele­na
*08/03/1895
†02/03/1963
D‑VII-10 (nr miej­sca D7-25 – 26)
Weilandt Jan
*25/06/1913
†29/11/1982
H‑XII-12 (nr miej­sca H12-18)
Weilandt Maria
*08/09/1901
†05/08/1978
E‑VI‑1 (nr miej­sca E6‑1 – 2)
Weilandt Paweł
*15/10/1885
†08/04/1955
D‑VII-10 (nr miej­sca D7-25 – 26)
Weltrow­ska Wanda
*24/11/1916
†07/06/1969
J‑VIII‑9 (nr miej­sca J8-11)
Weltrow­ski Damazy
J‑VIII‑7 (nr miej­sca J8‑9)
Weltrow­ski Franciszek
*22/04/1903
†14/10/1991
J‑VII‑7 (nr miej­sca J7‑8)
Weltrow­ski Jacek
*03/12/1994
†25/01/1995
Dzie­ci-VIII-32 (nr miej­sca 6 – 1)
Weltrow­ski Paweł
*09/02/1909
†21/08/1995
J‑VIII‑9 (nr miej­sca J8-11)
Were­ski Zbigniew
*01/10/1961
†30/03/1962
Dzie­ci-X-11 (nr miej­sca 4 – 25)
Weso­łow­ska Emilia
*20/04/1903
†07/09/1999
O‑VIII‑9 (nr miej­sca O8-13)
Weso­łow­ska Franciszka
*24/11/1910
†06/06/1995
K‑V-2 (nr miej­sca K5‑2)
Weso­łow­ski Franciszek
*02/11/1907
†20/05/1992
K‑V-2 (nr miej­sca K5‑2)
Weso­łow­ski Jan
*02/04/1906
†04/01/1977
O‑VIII‑9 (nr miej­sca O8-13)
Wichert M.
H‑III-10 (nr miej­sca H3-11 – 12)
Wichert Mar­ta
*29/12/1907
†02/06/1999
H‑III-10 (nr miej­sca H3-11 – 12)
Wicza­now­ska Anna
*05/06/1908
†14/01/1991
N‑XI-15 (nr miej­sca N11-23?)
Wicza­now­ska Bernadeta
*22/06/1922
†04/12/1991
A NC-V‑7 (nr miej­sca NC A5‑7 – 8)
Wicza­now­ska Marianna
*15/09/1885
†22/09/1964
C‑III-25 (nr miej­sca C3‑6)
Wicza­now­ska Wanda
* – / – /1918
† – / – /1945
H‑XII‑7 (nr miej­sca H12-10 – 11)
Wicza­now­ski Eryk
*05/08/1941
†21/04/1975
J‑VIII-16 (nr miej­sca J8-19)
Wicza­now­ski Wilhelm
*23/03/1912
†12/03/1985
A NC-V‑7 (nr miej­sca NC A5‑7 – 8)
Wie­le­wic­ka Marta
* – / – /1904
† – / – /1984
N‑III-20 (nr miej­sca N3-26 – 27)
Wie­le­wic­ka Waleria
*15/10/1898
†08/09/1965
D‑VII-25 (nr miej­sca D7‑8)
Wie­le­wic­ki Józef
* – / – /1903
† – / – /1978
N‑III-20 (nr miej­sca N3-26 – 27)
Wie­le­wic­ki Tadeusz
*17/01/1925
†06/08/1977
D‑III-19 (nr miej­sca D3-16)
Wiel­gosz Tadeusz
*31/05/1951
†31/12/1996
B‑III-30 (nr miej­sca B3‑4)
Wika Leon
*11/06/1904
†18/03/1955
M‑XI-18 (nr miej­sca M13-20)
Wil­czek S. Romualda
*26/03/1863
†16/08/1933
E‑I-6 (nr miej­sca E1,E2,E15‑7 – 8,11 – 12)
Wil­czew­ska Stefania
*03/05/1911
†24/04/1965
P‑XIII‑6 (nr miej­sca P1‑6)
Wil­kow­ska Zofia
*10/11/1950
†03/01/2002
B NC-V-13 (nr miej­sca NC B5‑8)
Wiśniew­ska Anna
*07/04/1914
†24/11/1983
P‑VII-24 (nr miej­sca P7-28 – 29)
Wiśniew­ska Helena
*27/03/1923
†01/06/1998
P‑XIII-25 (nr miej­sca P1-27 – 28)
Wiśniew­ska Helena
*02/09/1925
†12/11/2004
R‑IV-13 (nr miej­sca R14-17)
Wiśniew­ski Edmund
*03/07/1916
†09/01/2003
H‑XIX-11 (nr miej­sca H19-15)
Wiśniew­ski Gerard
R‑XIV-31 (nr miej­sca R4-42)
Wiśniew­ski Józef
*19/08/1920
†03/06/1990
P‑XIII-25 (nr miej­sca P1-27 – 28)
Wiśniew­ski Kazimierz
* – / – /1933
† – / – /2000
B NC-III‑6 (nr miej­sca NC B3-15)
Wiśniew­ski Wincenty
*02/05/1917
†15/06/1974
R‑IV-13 (nr miej­sca R14-17)
Win­czew­ska Marta
*16/01/1916
†16/12/1985
R‑XIII-10 (nr miej­sca R5)
Winiec­ka Marta
* – / – /1888
† – / – /1965
O‑XIII‑5 (nr miej­sca O12‑7 – 8)
Winiec­ka Stefania
*29/11/1927
†01/11/2003
O‑XIII‑5 (nr miej­sca O12‑7 – 8)
Winiec­ki Władysław
* – / – /1885
† – / – /1963
O‑XIII‑5 (nr miej­sca O12‑7 – 8)
Winiec­ki Władysław
*12/05/1921
†09/01/1993
O‑XIII‑5 (nr miej­sca O12‑7 – 8)
Wit­kow­ska Agnieszka
*29/01/1930
†07/03/1976
R‑XV‑4 (nr miej­sca R3‑4)
Wit­kow­ski Józef
*28/12/1926
†07/06/1995
R‑XV‑4 (nr miej­sca R3‑4)
Wituc­ka Helena
*26/02/1907
†07/06/1994
L‑VI-11 (nr miej­sca L6-13 – 14)
Wituc­ki Hieronim
*26/09/1980
†29/01/1995
L‑VI-11 (nr miej­sca L6-13 – 14)
Włoch Edward
*09/03/1944
†19/12/1945
M‑X-24
Włoch Hali­na
*11/10/1918
†26/03/1993
J‑VII-24 (nr miej­sca J7-28 – 29)
Włoch Hen­ryk
*28/11/1939
†20/11/1945
M‑X-24
Włoch Maria
* – / – /1886
† – / – /1938
R‑XI-20 (nr miej­sca R7-27)
Włoch Teo­fil
*04/05/1924
†22/06/1983
A NC-III‑4 (nr miej­sca NC A3‑5)
Włoch Wła­dy­sław
*16/10/1912
†20/01/1980
J‑VII-24 (nr miej­sca J7-28 – 29)
Wnia Ber­nard
* – / – /1940
† – / – /1946
M‑XI-17 (nr miej­sca M13-18)
Wojak Józef
*17/12/1903
†07/07/1980
H‑XIII‑4 (nr miej­sca H13‑6)
Wojt­czak Magdalena
*14/03/1991
†02/12/1991
Dzie­ci-X-23 (nr miej­sca 4 – 13)
Wolf Zyg­munt
*18/10/1906
†03/03/1987
P‑VII-24 (nr miej­sca P7-28 – 29)
Wol­ne 
N‑IX‑5 (nr miej­sca N9‑6?)
Woź­niak Jolanta
* – / – /1963
†08/09/2018
T‑VII-25 (nr miej­sca T5-25)
Wons Anto­ni­na
*17/06/1901
†14/05/1984
K‑X-1 (nr miej­sca K10‑1)
Wons Jan
*12/03/1928
†27/05/1987
J‑IX-25 (nr miej­sca J9-27)
Wons Marian­na
*09/09/1905
†23/12/1991
T‑VIII-10 (nr miej­sca T6-10)
Wons Miro­sław
*03/08/1956
†05/05/2003
B NC-VII‑9 (nr miej­sca NC B7-13)
Wons Sta­ni­sław
*14/06/1896
†27/09/1953
K‑X-1 (nr miej­sca K10‑1)
Wotrych Anna
*26/07/1911
†28/07/1982
C‑V-8 (nr miej­sca C5-31 – 32)
Wotrych Leon
*28/06/1909
†27/11/1995
C‑V-8 (nr miej­sca C5-31 – 32)
Woziń­ska Felicja
*28/04/1931
†18/12/1999
L‑IV-22 (nr miej­sca L4-29)
Wró­bel Edmund
*09/05/1955
†16/01/2003
Dzie­ci-IV-18 (nr miej­sca T16)
Wró­bel Helena
*04/01/1921
†24/10/1994
T‑XI-22 (nr miej­sca T9-22)
Wró­bel Helena
*07/09/1909
†28/01/1984
O‑XV-10 (nr miej­sca O14-15)
Wró­bel Jan
*16/09/1905
†04/06/1994
H‑XV‑4 (nr miej­sca H15‑4)
Wró­blew­ska Halina
*05/09/1930
†06/12/1996
R‑IV-19 (nr miej­sca R14-24 – 25)
Wró­blew­ski Adam
*20/12/1974
†20/04/2023
R‑XIII-31 (nr miej­sca R5-41)
Wró­blew­ski Zygmunt
*26/06/1925
†11/10/1986
R‑IV-19 (nr miej­sca R14-24 – 25)
Wru­cza Jan
*27/09/1876
†28/07/1944
H‑V-11 (nr miej­sca H5-14)
Wrycz — Rekow­ski Zygmunt
*24/09/1937
†07/07/1993
T‑IX-22 (nr miej­sca T7-22)
Wrze­siń­ska Marta
*17/11/1911
†14/04/1994
P‑I-22 (nr miej­sca P13-29 – 30)
Wrze­siń­ski Jan
*12/01/1915
†31/12/1967
P‑I-22 (nr miej­sca P13-29 – 30)
Wrzo­sko­wie 
R‑XIV-32 (nr miej­sca R4)
Wutrych Mar­ta
* – / – /1903
† – / – /1969
R‑IV-23 (nr miej­sca R14-30 – 31)
Wutrych Wła­dy­sław
* – / – /1902
† – / – /1975
R‑IV-23 (nr miej­sca R14-30 – 31)
Wybrań­ski Stefan
*13/09/1936
†20/08/1982
L‑VIII‑4 (nr miej­sca L8‑5)
Wyro­wiń­scy 
O‑VI-13 (nr miej­sca O6-21 – 23)
Wysoc­ka Anna
*26/11/1906
†25/10/1987
R‑VI-18 (nr miej­sca R12-24)
Wysoc­ka Rozalia
*05/01/1898
†01/12/1968
E‑XV‑2 (nr miej­sca E15‑2 – 5)
Zabroc­ka Maria
*27/09/1922
†31/10/2001
B NC-V-21 (nr miej­sca NC B5‑1)
Zabroc­ka Salomea
*22/04/1907
†19/05/1991
A NC-VIII-28 (nr miej­sca NC A8-28)
Zabroc­ki Bronisław
*10/08/1910
†11/05/1987
A NC-VIII-28 (nr miej­sca NC A8-28)
Zabroc­ki Jan
*11/03/1940
†07/05/1957
M‑VII‑7 (nr miej­sca M7-12)
Zabroc­ki Zbigniew
*05/09/1935
†03/06/1974
M‑VII‑7 (nr miej­sca M7-12)
Zalew­ska Stefania
*23/10/1909
†05/05/1992
O‑XII‑2 (nr miej­sca O)
Zalew­ski Roman
*06/02/1905
†16/12/1979
O‑XII‑2 (nr miej­sca O)
Zan­der Anna
*07/02/1915
†18/08/1973
R‑XIV-10 (nr miej­sca R4)
Zan­der Franciszek
*22/09/1909
†02/03/1974
R‑XIV-10 (nr miej­sca R4)
Zarem­ba Brygida
*14/11/1969
†19/04/1970
Dzie­ci-XI-20 (nr miej­sca 3 – 10)
Zarem­ba Małgorzata
*19/12/1965
†19/01/1967
Dzie­ci-XI-19
Zawac­ka Klara
*29/04/1894
†06/06/1966
A‑XXVI‑1 (nr miej­sca A26‑1 – 2)
Zawac­ki Norbert
* – / – /1929
† – / – /1990
A‑XXVI‑1 (nr miej­sca A26‑1 – 2)
Zawac­ki Stanisław
*13/02/1887
†22/01/1964
A‑XXVI‑1 (nr miej­sca A26‑1 – 2)
Zdro­jew­ska Marta
*06/11/1890
†25/11/1977
K‑IX‑8 (nr miej­sca K9‑9)
Zdro­jew­ski Piotr
*28/06/1889
†23/08/1945
K‑IX‑8 (nr miej­sca K9‑9)
Zdu­nek Jan
*14/08/1909
†11/03/1982
P‑I-8 (nr miej­sca P13-10)
Zemke 
* – / – /1893
† – / – /1951
E‑XV‑3 (nr miej­sca E15‑6 – 11)
Zemke Fran­cisz­ka
*22/04/1889
†15/01/1987
R‑XVII‑2 (nr miej­sca R1‑5)
Zemke Hele­na
*14/04/1910
†15/04/1988
T‑III-11 (nr miej­sca T1-14)
Zemke Jadwi­ga
*20/03/1920
†05/04/1939
R‑XVII‑2 (nr miej­sca R1‑5)
Zemke Jan
*03/06/1914
†23/02/2001
T‑III-11 (nr miej­sca T1-14)
Zgu­biń­ski Stanisław
*26/10/1934
†14/01/1991
T‑VI-18 (nr miej­sca T4-18)
Ziół­kow­ski Józef
*14/10/1895
†21/12/1976
P‑XIII-26 (nr miej­sca P1-29)
Ziół­kow­ski Roman
*18/06/1926
†11/10/1998
J‑IX-25 (nr miej­sca J9-27)
Zięt­kow­ski Andrzej
*26/11/1892
†24/05/1977
P‑V-20 (nr miej­sca P9-28)
Zie­liń­ska Anna
*18/12/1933
†15/12/2000
C‑V-22 (nr miej­sca C5-11)
Zie­liń­ska Łucja
*26/10/1919
†07/11/1999
M‑IV‑6 (nr miej­sca M4‑7)
Zie­liń­ska Stefania
* – / – /1922
† – / – /1998
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Zie­liń­ski Franciszek
*30/11/1903
†19/05/1975
M‑IV‑6 (nr miej­sca M4‑7)
Zie­liń­ski Jan
* – / – /1922
† – / – /2002
E‑X-4 (nr miej­sca E10‑8 – 9)
Zie­liń­ski Stanisław
*13/11/1932
†29/10/1994
C‑V-22 (nr miej­sca C5-11)
Ziel­ke Magdalena
*13/05/1982
†13/05/1982
Dzie­ci-10 – 14 (nr miej­sca 10 – 14)
Ziel­ke Zofia
*16/09/1981
†01/06/2002
B NC-VI-20 (nr miej­sca NC B6‑2)
Zie­man Irena
*08/09/1980
†28/11/1951
T‑VIII‑6 (nr miej­sca T6‑6)
Zie­man Jan
*31/08/1887
†01/03/1972
K‑II-16 (nr miej­sca K2-20)
Zie­man Marta
*10/01/1983
†24/03/1951
L‑III‑9 (nr miej­sca L3-14)
Zie­man Wacław
*29/04/1916
†15/07/1996
T‑VIII‑6 (nr miej­sca T6‑6)
Zie­mann Henryk
*02/12/1954
†28/09/1957
L‑XI-28 (nr miej­sca L11-29)
Zie­ting Józef
*02/02/1908
†19/11/1977
P‑VII-17 (nr miej­sca P7-19 – 20)
Zie­ting Marianna
*03/08/1908
†19/03/1995
P‑VII-17 (nr miej­sca P7-19 – 20)
Zioł­kow­ski Franciszek
*24/10/1934
†21/12/1996
Dzie­ci-III-22 (nr miej­sca T13‑6)
Zir­ra Anna
C‑VI‑7 (nr miej­sca C6-31 – 32)
Zir­ra Henryk
*15/12/1943
†04/01/1971
C‑V-25 (nr miej­sca C5‑7)
Zir­ra Leon
C‑VI‑7 (nr miej­sca C6-31 – 32)
Zir­ra Stefania
*24/02/1929
†26/09/1994
T‑XI-19 (nr miej­sca T9-19)
Zyg­mań­ski Henryk
*14/06/1931
†24/02/2000
N‑IX-13 (nr miej­sca N9-15)
wol­ne miejsce
A‑I-4
wol­ne miejsce
A‑II‑1
wol­ne miejsce
A‑IV‑3 (nr miej­sca A4‑3)
wol­ne miejsce
A‑IV‑5 (nr miej­sca A4‑5 – 6)
wol­ne miejsce
A‑IX‑4 (nr miej­sca A9‑4)
wol­ne miejsce
A‑VII‑4 (nr miej­sca A7‑4)
wol­ne miejsce
A‑VIII‑2
wol­ne miejsce
A‑XIX‑3 (nr miej­sca A19‑3)
wol­ne miejsce
A‑XIX‑4 (nr miej­sca A19‑4)
wol­ne miejsce
A‑XVI‑4 (nr miej­sca A16‑4)
wol­ne miejsce
A‑XVII‑2 (nr miej­sca A)
wol­ne miejsce
A‑XVII‑4 (nr miej­sca A17‑4)
wol­ne miejsce
A‑XVIII‑5 (nr miej­sca A18‑5)
wol­ne miejsce
A‑XXII‑4 (nr miej­sca A22‑4)
wol­ne miejsce
A‑XXIII‑3 (nr miej­sca A23‑4)
wol­ne miejsce
A‑XXIV‑1 (nr miej­sca A24‑4)
wol­ne miejsce
A‑XXV‑4 (nr miej­sca A25‑4)
wol­ne miejsce
A NC-I-10 (nr miej­sca NC A1-10)
wol­ne miejsce
A NC-I-34 (nr miej­sca NC A1)
wol­ne miejsce
A NC-I-35 (nr miej­sca NC A1)
wol­ne miejsce
A NC-I-36 (nr miej­sca NC A1)
wol­ne miejsce
A NC-II-19 (nr miej­sca NC A2-19)
wol­ne miejsce
A NC-II-33 (nr miej­sca NC A2-33)
wol­ne miejsce
A NC-II-36 (nr miej­sca NC A2-36)
wol­ne miejsce
A NC-III-31 (nr miej­sca NC A3-33)
wol­ne miejsce
A NC-III-33 (nr miej­sca NC A3-36)
wol­ne miejsce
A NC-IV-15 (nr miej­sca NC A4-17)
wol­ne miejsce
A NC-IV-24 (nr miej­sca NC A4-26)
wol­ne miejsce
A NC-IV-37 (nr miej­sca NC A4-42)
wol­ne miejsce
A NC-VII-31 (nr miej­sca NC A7)
wol­ne miejsce
B‑I-1
wol­ne miejsce
B‑I-15 (nr miej­sca B1-16)
wol­ne miejsce
B‑I-22 (nr miej­sca B1‑9)
wol­ne miejsce
B‑I-23 (nr miej­sca B1‑8)
wol­ne miejsce
B‑I-26 (nr miej­sca B1‑5)
wol­ne miejsce
B‑I-5 (nr miej­sca B1-30 – 31)
wol­ne miejsce
B‑II‑1
wol­ne miejsce
B‑II-11 (nr miej­sca B2-25 – 26)
wol­ne miejsce
B‑II-13 (nr miej­sca B2-23)
wol­ne miejsce
B‑II-23 (nr miej­sca B2-10)
wol­ne miejsce
B‑III-11 (nr miej­sca B3-27)
wol­ne miejsce
B‑III-13 (nr miej­sca B)
wol­ne miejsce
B‑III-16 (nr miej­sca B3-20)
wol­ne miejsce
B‑III-21 (nr miej­sca B3-15)
wol­ne miejsce
B‑III-25
wol­ne miejsce
B‑III-28
wol­ne miejsce
B‑IV‑1 (nr miej­sca B4-40)
wol­ne miejsce
B‑IV-24 (nr miej­sca B4)
wol­ne miejsce
B‑IV-27 (nr miej­sca B4‑7 – 8)
wol­ne miejsce
B‑IV-29 (nr miej­sca B4)
wol­ne miejsce
B‑IV-30 (nr miej­sca B4)
wol­ne miejsce
B‑V-3 (nr miej­sca B5-38)
wol­ne miejsce
B NC-I-18
wol­ne miejsce
B NC-VI-11 (nr miej­sca NC B6-11)
wol­ne miejsce
B NC-VIII-17 (nr miej­sca NC B8‑1 – 4)
wol­ne miejsce
B NC-VIII-18 (nr miej­sca NC B8‑1 – 4)
wol­ne miejsce
B NC-VIII-19 (nr miej­sca NC B8‑1 – 4)
wol­ne miejsce
C‑I-1
wol­ne miejsce
C‑I-11
wol­ne miejsce
C‑I-17
wol­ne miejsce
C‑I-19
wol­ne miejsce
C‑I-21
wol­ne miejsce
C‑II‑1
wol­ne miejsce
C‑II-19
wol­ne miejsce
C‑III-18
wol­ne miejsce
C‑IV-11
wol­ne miejsce
C‑IV‑3
wol­ne miejsce
C‑IV‑6
wol­ne miejsce
C NC-I-17 (nr miej­sca NC C1‑4)
wol­ne miejsce
C NC-VII-16 (nr miej­sca NC C7‑5)
wol­ne miejsce
D‑I-16 (nr miej­sca D1-19)
wol­ne miejsce
D‑I-2
wol­ne miejsce
D‑I-27 (nr miej­sca D1‑4)
wol­ne miejsce
D‑I-28 (nr miej­sca D1‑3)
wol­ne miejsce
D‑I-4
wol­ne miejsce
D‑I-5
wol­ne miejsce
D‑II-13 (nr miej­sca D2-14)
wol­ne miejsce
D‑II‑8 (nr miej­sca D2-20)
wol­ne miejsce
D‑III‑2 (nr miej­sca D3-39)
wol­ne miejsce
D‑III-30 (nr miej­sca D3‑1)
wol­ne miejsce
D‑III‑8 (nr miej­sca D3-29)
wol­ne miejsce
D‑IV‑1
wol­ne miejsce
D‑IV-10
wol­ne miejsce
D‑IV-13
wol­ne miejsce
D‑V-16 (nr miej­sca D5-23)
wol­ne miejsce
D‑V-2 (nr miej­sca D5-41)
wol­ne miejsce
D‑V-32 (nr miej­sca D5‑2)
wol­ne miejsce
D‑V-7
wol­ne miejsce
D‑VI-11 (nr miej­sca D6-24)
wol­ne miejsce
D‑VI-15 (nr miej­sca D6-18 – 19)
wol­ne miejsce
D‑VI‑6 (nr miej­sca D6-30?)
wol­ne miejsce
D‑VI‑7 (nr miej­sca D6-29?)
wol­ne miejsce
D‑VI‑8 (nr miej­sca D6-28?)
wol­ne miejsce
D‑VII-15 (nr miej­sca D7-18 – 19?)
wol­ne miejsce
D‑VII-16 (nr miej­sca D7-16)
wol­ne miejsce
Dzie­ci-11 – 1 (nr miej­sca 11 – 1)
wol­ne miejsce
Dzie­ci-I-27
wol­ne miejsce
Dzie­ci-II‑2
wol­ne miejsce
Dzie­ci-II‑6
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-11
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-14
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-18
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-32
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-35
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-36
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III-38
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III­‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-III­‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-11
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-14
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-16
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-19 (nr miej­sca T16‑7)
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV-24
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV‑3
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV‑6
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV‑7
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IV‑8
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-11
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-14
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-15
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-17
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-18
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-19
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-22
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-24
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX-30
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-IX‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V-16
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V-17
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V-18
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V‑3
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-V‑7
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-15
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-16
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI‑2
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-20
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-21
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-24
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-26
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI-27
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI‑3
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI‑7
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VI‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-11
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-14
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-15
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-16
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-17
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-18
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-19
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-20
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII-28
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII­‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VII­‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-11
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-15
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-19
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-20
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-21
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-25
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-26
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-28
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII-30
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII­‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII­‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII­‑8
wol­ne miejsce
Dzie­ci-VIII­‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-15
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-16
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-20
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-21
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-22
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X‑3
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X-32
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X‑4
wol­ne miejsce
Dzie­ci-X‑7
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-10
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-13
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-14
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-17
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-23
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-24
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-26
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI-32 (nr miej­sca T19‑3)
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI‑5
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI‑6
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XI‑7
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-12
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-20
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-22
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-24
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-26
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII-30
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XII­‑9
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XIII-18
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XIII-27 (nr miej­sca 1 – 5)
wol­ne miejsce
Dzie­ci-XIII-28 (nr miej­sca 1 – 4)
wol­ne miejsce
E‑I-5
wol­ne miejsce
E‑II‑2
wol­ne miejsce
E‑II‑3
wol­ne miejsce
E‑II‑4
wol­ne miejsce
E‑II‑7
wol­ne miejsce
E‑II‑8
wol­ne miejsce
E‑V-2 (nr miej­sca E5‑4)
wol­ne miejsce
E‑X-6
wol­ne miejsce
E‑X-7
wol­ne miejsce
E‑XII‑4
wol­ne miejsce
E‑XIV‑3
wol­ne miejsce
G‑I-14
wol­ne miejsce
G‑II‑1
wol­ne miejsce
G‑III-17 (nr miej­sca G3-26)
wol­ne miejsce
G‑III-20 (nr miej­sca G3-29 – 30)
wol­ne miejsce
G‑III-21 (nr miej­sca G3-31)
wol­ne miejsce
G‑III‑6
wol­ne miejsce
G‑IV-12
wol­ne miejsce
G‑VI‑3
wol­ne miejsce
G‑VIII-11
wol­ne miejsce
G‑VIII-20
wol­ne miejsce
G‑X-16
wol­ne miejsce
H‑I-5
wol­ne miejsce
H‑II‑2 (nr miej­sca H2‑3)
wol­ne miejsce
H‑IV-15 (nr miej­sca H4-22)
wol­ne miejsce
H‑IX‑1 (nr miej­sca H9‑1)
wol­ne miejsce
H‑IX-14 (nr miej­sca H9-19)
wol­ne miejsce
H‑IX‑7 (nr miej­sca H9-10)
wol­ne miejsce
H‑V-3 (nr miej­sca H5‑3)
wol­ne miejsce
H‑V-9 (nr miej­sca H5-11 – 12)
wol­ne miejsce
H‑VI‑1
wol­ne miejsce
H‑VI-12
wol­ne miejsce
H‑VII‑1
wol­ne miejsce
H‑VIII-13 (nr miej­sca H8-19)
wol­ne miejsce
H‑X-4
wol­ne miejsce
H‑X-9
wol­ne miejsce
H‑XI‑4 (nr miej­sca H11‑4?)
wol­ne miejsce
H‑XII‑6 (nr miej­sca H12‑9?)
wol­ne miejsce
H‑XIII-10 (nr miej­sca H13-14)
wol­ne miejsce
H‑XIII-18 (nr miej­sca H13-23)
wol­ne miejsce
H‑XIV-17 (nr miej­sca H14-23)
wol­ne miejsce
H‑XIV‑7 (nr miej­sca H14-12)
wol­ne miejsce
H‑XIX‑3 (nr miej­sca H19‑4)
wol­ne miejsce
H‑XIX‑6 (nr miej­sca H19‑9)
wol­ne miejsce
H‑XIX‑9 (nr miej­sca H19-12)
wol­ne miejsce
H‑XV‑2 (nr miej­sca H15‑2)
wol­ne miejsce
H‑XV-20 (nr miej­sca H15-19)
wol­ne miejsce
H‑XV‑3 (nr miej­sca H15‑3)
wol­ne miejsce
H‑XV‑5 (nr miej­sca H15‑5?)
wol­ne miejsce
H‑XV‑7 (nr miej­sca H15‑7)
wol­ne miejsce
H‑XVI-18 (nr miej­sca H16-23)
wol­ne miejsce
H‑XVII-15
wol­ne miejsce
H‑XVII‑7 (nr miej­sca H17‑9)
wol­ne miejsce
H‑XVIII‑1
wol­ne miejsce
J‑II-16
wol­ne miejsce
J‑III-16
wol­ne miejsce
J‑IV‑4 (nr miej­sca J4‑4 – 5)
wol­ne miejsce
J‑IX‑1 (nr miej­sca J9‑1)
wol­ne miejsce
J‑IX-11 (nr miej­sca J9-11)
wol­ne miejsce
J‑V-1
wol­ne miejsce
J‑V-26 (nr miej­sca J5-30?)
wol­ne miejsce
J‑VII-14 (nr miej­sca J7-18)
wol­ne miejsce
J‑VIII-14 (nr miej­sca J8-17)
wol­ne miejsce
J‑VIII‑3 (nr miej­sca J8‑5)
wol­ne miejsce
J‑VIII‑4 (nr miej­sca J8‑6)
wol­ne miejsce
J‑VIII‑8 (nr miej­sca J8-10)
wol­ne miejsce
K‑I-16 (nr miej­sca K1-21 – 22)
wol­ne miejsce
K‑I-5 (nr miej­sca K1‑5)
wol­ne miejsce
K‑II‑8 (nr miej­sca K2)
wol­ne miejsce
K‑III-13 (nr miej­sca K3-15)
wol­ne miejsce
K‑III-14 (nr miej­sca K3-16)
wol­ne miejsce
K‑IX-19 (nr miej­sca K9-23 – 24)
wol­ne miejsce
K‑V-9 (nr miej­sca K5)
wol­ne miejsce
K‑VI-15 (nr miej­sca K6-21)
wol­ne miejsce
K‑VI‑2 (nr miej­sca K6‑2)
wol­ne miejsce
K‑VIII‑4 (nr miej­sca K8‑4 – 5)
wol­ne miejsce
K‑X-17 (nr miej­sca K10-23)
wol­ne miejsce
L‑I-10 (nr miej­sca L1)
wol­ne miejsce
L‑I-15
wol­ne miejsce
L‑I-17
wol­ne miejsce
L‑I-18
wol­ne miejsce
L‑I-19
wol­ne miejsce
L‑I-20
wol­ne miejsce
L‑I-21
wol­ne miejsce
L‑I-22
wol­ne miejsce
L‑II-23 (nr miej­sca L2-25)
wol­ne miejsce
L‑III-18 (nr miej­sca L3-23)
wol­ne miejsce
L‑III-22 (nr miej­sca L3-27)
wol­ne miejsce
L‑III-23 (nr miej­sca L3-28)
wol­ne miejsce
L‑IV‑1
wol­ne miejsce
L‑IX‑8 (nr miej­sca L9-14)
wol­ne miejsce
L‑VI-19
wol­ne miejsce
L‑VI‑5 (nr miej­sca L6‑7)
wol­ne miejsce
L‑VI‑8 (nr miej­sca L6-10)
wol­ne miejsce
L‑VII-11 (nr miej­sca L7-15 – 17)
wol­ne miejsce
L‑VII-17 (nr miej­sca L7-25)
wol­ne miejsce
L‑VII-22 (nr miej­sca DZIECI‑1 – 8)
wol­ne miejsce
L‑VII-23 (nr miej­sca DZIECI‑1 – 8)
wol­ne miejsce
L‑VII-24 (nr miej­sca DZIECI‑1 – 8)
wol­ne miejsce
L‑VIII‑7 (nr miej­sca L8‑9)
wol­ne miejsce
L‑X-16 (nr miej­sca L10)
wol­ne miejsce
L‑X-3 (nr miej­sca L10)
wol­ne miejsce
L‑X-5 (nr miej­sca L10)
wol­ne miejsce
L‑XI-19 (nr miej­sca L11-20)
wol­ne miejsce
L‑XI-20 (nr miej­sca L11-21)
wol­ne miejsce
L‑XI-26 (nr miej­sca L11-27)
wol­ne miejsce
L‑XI-27 (nr miej­sca L11-28)
wol­ne miejsce
L‑XI‑3 (nr miej­sca L11‑3)
wol­ne miejsce
L‑XI-32 (nr miej­sca L11-33)
wol­ne miejsce
L‑XI-36 (nr miej­sca L11-37)
wol­ne miejsce
L‑XI-37 (nr miej­sca L11-38)
wol­ne miejsce
M‑I-15 (nr miej­sca M1-24)
wol­ne miejsce
M‑I-17 (nr miej­sca M1-26)
wol­ne miejsce
M‑II‑2
wol­ne miejsce
M‑III-15 (nr miej­sca M3-21)
wol­ne miejsce
M‑III-17 (nr miej­sca M3-23)
wol­ne miejsce
M‑IV-10
wol­ne miejsce
M‑IV-12 (nr miej­sca M4-14?)
wol­ne miejsce
M‑IV‑7
wol­ne miejsce
M‑IX-16
wol­ne miejsce
M‑VI‑6
wol­ne miejsce
M‑VIII-14 (nr miej­sca M8)
wol­ne miejsce
M‑VIII-19
wol­ne miejsce
M‑X-13
wol­ne miejsce
M‑X-17
wol­ne miejsce
M‑X-22
wol­ne miejsce
M‑X-26
wol­ne miejsce
M‑X-3 (nr miej­sca M10)
wol­ne miejsce
M‑X-4 (nr miej­sca M10)
wol­ne miejsce
M‑X-7 (nr miej­sca M10)
wol­ne miejsce
M‑XI‑1
wol­ne miejsce
M‑XI-14 (nr miej­sca M12-14)
wol­ne miejsce
M‑XI-15
wol­ne miejsce
M‑XI‑3
wol­ne miejsce
M‑XI‑4
wol­ne miejsce
M8-VIII-17 (nr miej­sca M8)
wol­ne miejsce
N‑II‑2 (nr miej­sca N2‑2)
wol­ne miejsce
N‑II-20 (nr miej­sca N2-28)
wol­ne miejsce
N‑III-14 (nr miej­sca N3-19)
wol­ne miejsce
N‑IV-18 (nr miej­sca N4-21)
wol­ne miejsce
N‑IX-18 (nr miej­sca N9-20)
wol­ne miejsce
N‑V-3
wol­ne miejsce
N‑VI-13 (nr miej­sca N6-16)
wol­ne miejsce
N‑VI‑5 (nr miej­sca N6‑6)
wol­ne miejsce
N‑VII-20
wol­ne miejsce
N‑VIII-16
wol­ne miejsce
N‑XI‑5
wol­ne miejsce
N‑XII-15 (nr miej­sca N12-18)
wol­ne miejsce
O‑I-13 (nr miej­sca O1-17)
wol­ne miejsce
O‑I-14 (nr miej­sca O1-18)
wol­ne miejsce
O‑III‑6 (nr miej­sca O3‑9)
wol­ne miejsce
O‑IV-11 (nr miej­sca O4)
wol­ne miejsce
O‑IV-15 (nr miej­sca O4)
wol­ne miejsce
O‑IX‑5 (nr miej­sca O9‑5)
wol­ne miejsce
O‑V-7 (nr miej­sca O5‑8 – 9)
wol­ne miejsce
O‑V-9 (nr miej­sca O5-11)
wol­ne miejsce
O‑VI-10 (nr miej­sca O6)
wol­ne miejsce
O‑VI-12 (nr miej­sca O6)
wol­ne miejsce
O‑VI‑6 (nr miej­sca O6-10)
wol­ne miejsce
O‑VI‑7 (nr miej­sca O6-11)
wol­ne miejsce
O‑VII‑3 (nr miej­sca O7)
wol­ne miejsce
O‑X-16 (nr miej­sca O10)
wol­ne miejsce
O‑XI-10 (nr miej­sca O11-15)
wol­ne miejsce
O‑XIII-13 (nr miej­sca O12-18)
wol­ne miejsce
O‑XIII-15 (nr miej­sca O12-20)
wol­ne miejsce
O‑XIV-10 (nr miej­sca O13)
wol­ne miejsce
O‑XIV‑2 (nr miej­sca O13‑2)
wol­ne miejsce
O‑XV‑9 (nr miej­sca O14-12)
wol­ne miejsce
O‑XVI‑5 (nr miej­sca O15‑7)
wol­ne miejsce
O‑XVI‑6 (nr miej­sca O15‑8)
wol­ne miejsce
P‑I-29 (nr miej­sca P13-37 – 38)
wol­ne miejsce
P‑III-24 (nr miej­sca P11)
wol­ne miejsce
P‑IV-14 (nr miej­sca P10-21)
wol­ne miejsce
P‑IX-15 (nr miej­sca P5-21)
wol­ne miejsce
P‑IX-21 (nr miej­sca P5-29)
wol­ne miejsce
P‑IX-22 (nr miej­sca P5-30)
wol­ne miejsce
P‑IX-26 (nr miej­sca P5-37)
wol­ne miejsce
P‑IX‑8 (nr miej­sca P5-12)
wol­ne miejsce
P‑V-11 (nr miej­sca P9-16)
wol­ne miejsce
P‑V-5 (nr miej­sca P9‑6)
wol­ne miejsce
P‑VI-18 (nr miej­sca P8-27)
wol­ne miejsce
P‑VI-22 (nr miej­sca P8)
wol­ne miejsce
P‑VI‑9 (nr miej­sca P8-13)
wol­ne miejsce
P‑VII-10 (nr miej­sca P7-11)
wol­ne miejsce
P‑VII-13 (nr miej­sca P7-15)
wol­ne miejsce
P‑VII-14 (nr miej­sca P7)
wol­ne miejsce
P‑VII-15 (nr miej­sca P7-17)
wol­ne miejsce
P‑VII-22 (nr miej­sca P7-26)
wol­ne miejsce
P‑VII‑8 (nr miej­sca P7‑9)
wol­ne miejsce
P‑VII‑9 (nr miej­sca P7-10)
wol­ne miejsce
P‑VIII-12 (nr miej­sca P6-16)
wol­ne miejsce
P‑VIII-14 (nr miej­sca P6-18)
wol­ne miejsce
P‑VIII-18 (nr miej­sca P6-24)
wol­ne miejsce
P‑VIII-28 (nr miej­sca P6-38)
wol­ne miejsce
P‑VIII‑5 (nr miej­sca P6‑7)
wol­ne miejsce
P‑VIII‑6 (nr miej­sca P6‑8)
wol­ne miejsce
P‑VIII‑7 (nr miej­sca P6‑9)
wol­ne miejsce
P‑X-10 (nr miej­sca P4-11)
wol­ne miejsce
P‑X-15 (nr miej­sca P4-18)
wol­ne miejsce
P‑X-6 (nr miej­sca P4‑6)
wol­ne miejsce
P‑XI‑1 (nr miej­sca P3‑1)
wol­ne miejsce
P‑XI-14 (nr miej­sca P3-17)
wol­ne miejsce
P‑XI‑5 (nr miej­sca P3‑5)
wol­ne miejsce
P‑XII-10 (nr miej­sca P2‑3)
wol­ne miejsce
P‑XII-24 (nr miej­sca P2-33)
wol­ne miejsce
P‑XII-31 (nr miej­sca P2)
wol­ne miejsce
P‑XIII-15 (nr miej­sca P1-16)
wol­ne miejsce
P‑XIII‑2 (nr miej­sca P1‑2)
wol­ne miejsce
P‑XIII-27 (nr miej­sca P1-30)
wol­ne miejsce
P‑XIII-30 (nr miej­sca P1-34)
wol­ne miejsce
P‑XIII-31 (nr miej­sca P1-35)
wol­ne miejsce
R‑I-25 (nr miej­sca R17)
wol­ne miejsce
R‑II-14 (nr miej­sca R16-18)
wol­ne miejsce
R‑IV-11 (nr miej­sca R14-15)
wol­ne miejsce
R‑IV-15 (nr miej­sca R14-19)
wol­ne miejsce
R‑IX-13 (nr miej­sca R9)
wol­ne miejsce
R‑IX-16 (nr miej­sca R9)
wol­ne miejsce
R‑IX-21 (nr miej­sca R9-33)
wol­ne miejsce
R‑IX-28 (nr miej­sca R9-42)
wol­ne miejsce
R‑IX‑6 (nr miej­sca R9-10)
wol­ne miejsce
R‑IX‑8 (nr miej­sca R9-13)
wol­ne miejsce
R‑V-14 (nr miej­sca R13-19)
wol­ne miejsce
R‑V-16 (nr miej­sca R13)
wol­ne miejsce
R‑V-4 (nr miej­sca R13‑5)
wol­ne miejsce
R‑VI-25 (nr miej­sca R12)
wol­ne miejsce
R‑VII-10 (nr miej­sca R11)
wol­ne miejsce
R‑VII-11 (nr miej­sca R11)
wol­ne miejsce
R‑VII-15 (nr miej­sca R11-19)
wol­ne miejsce
R‑VII-18 (nr miej­sca R11-22)
wol­ne miejsce
R‑VII-20 (nr miej­sca R11-24)
wol­ne miejsce
R‑VII-26 (nr miej­sca R11)
wol­ne miejsce
R‑VII-28 (nr miej­sca R11)
wol­ne miejsce
R‑VII-30 (nr miej­sca R11-38)
wol­ne miejsce
R‑VII‑8 (nr miej­sca R11)
wol­ne miejsce
R‑VIII‑1 (nr miej­sca R10)
wol­ne miejsce
R‑VIII-11 (nr miej­sca R10)
wol­ne miejsce
R‑VIII-18 (nr miej­sca R10-26)
wol­ne miejsce
R‑VIII-23 (nr miej­sca R10-34)
wol­ne miejsce
R‑X-20 (nr miej­sca R8-27)
wol­ne miejsce
R‑X-22 (nr miej­sca R8)
wol­ne miejsce
R‑X-23 (nr miej­sca R8)
wol­ne miejsce
R‑X-24 (nr miej­sca R8)
wol­ne miejsce
R‑X-5 (nr miej­sca R8‑6 – 7)
wol­ne miejsce
R‑XI-23 (nr miej­sca R7-30)
wol­ne miejsce
R‑XI‑7 (nr miej­sca R7)
wol­ne miejsce
R‑XII-11 (nr miej­sca R6-16)
wol­ne miejsce
R‑XII-14 (nr miej­sca R6-20)
wol­ne miejsce
R‑XII-16 (nr miej­sca R6-22)
wol­ne miejsce
R‑XII-23 (nr miej­sca R6-29 – 30)
wol­ne miejsce
R‑XII-24 (nr miej­sca R6-31)
wol­ne miejsce
R‑XII-25 (nr miej­sca R6-32 – 33)
wol­ne miejsce
R‑XII-29 (nr miej­sca R6-37)
wol­ne miejsce
R‑XII‑3 (nr miej­sca R6‑3)
wol­ne miejsce
R‑XII-33 (nr miej­sca R6-45)
wol­ne miejsce
R‑XII-35 (nr miej­sca R6-48)
wol­ne miejsce
R‑XII‑6 (nr miej­sca R6)
wol­ne miejsce
R‑XIII‑1 (nr miej­sca R5‑1)
wol­ne miejsce
R‑XIII-12 (nr miej­sca R5-19)
wol­ne miejsce
R‑XIII-15 (nr miej­sca R5)
wol­ne miejsce
R‑XIII-19 (nr miej­sca R5)
wol­ne miejsce
R‑XIII-21 (nr miej­sca R5)
wol­ne miejsce
R‑XIII-28 (nr miej­sca R5)
wol­ne miejsce
R‑XIII‑4 (nr miej­sca R5‑4)
wol­ne miejsce
R‑XIII‑7 (nr miej­sca R5-12)
wol­ne miejsce
R‑XIV-16 (nr miej­sca R4-25)
wol­ne miejsce
R‑XIV-19 (nr miej­sca R4-28)
wol­ne miejsce
R‑XIV-24 (nr miej­sca R4-34)
wol­ne miejsce
R‑XIV-27 (nr miej­sca R4-38)
wol­ne miejsce
R‑XIV-30 (nr miej­sca R4-41)
wol­ne miejsce
R‑XV-12 (nr miej­sca R3-14)
wol­ne miejsce
R‑XV-23 (nr miej­sca R3-28)
wol­ne miejsce
R‑XV-24 (nr miej­sca R3-29)
wol­ne miejsce
R‑XV-27 (nr miej­sca R3)
wol­ne miejsce
R‑XV-30 (nr miej­sca R3)
wol­ne miejsce
R‑XV-35 (nr miej­sca R3)
wol­ne miejsce
R‑XV‑8 (nr miej­sca R3‑8)
wol­ne miejsce
R‑XVI-12 (nr miej­sca R2-17)
wol­ne miejsce
R‑XVI-14 (nr miej­sca R2-19)
wol­ne miejsce
R‑XVI-23 (nr miej­sca R2-29)
wol­ne miejsce
R‑XVI-27 (nr miej­sca R2-34)
wol­ne miejsce
R‑XVI-29 (nr miej­sca R2)
wol­ne miejsce
R‑XVI‑8 (nr miej­sca R2-11 – 12)
wol­ne miejsce
R‑XVII-10 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII-12 (nr miej­sca R1-16)
wol­ne miejsce
R‑XVII-14 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII-18 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII-19 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII-20 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII-22 (nr miej­sca R1-29)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑3 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑4 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑5 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑6 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑7 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
R‑XVII‑9 (nr miej­sca R1)
wol­ne miejsce
S‑V-3 (nr miej­sca S28)
wol­ne miejsce
S‑VIII‑2 (nr miej­sca S25‑2)
wol­ne miejsce
S‑XIII‑3 (nr miej­sca S20‑6)
wol­ne miejsce
S‑XVII‑5 (nr miej­sca S16‑5)
wol­ne miejsce
S‑XVIII‑4 (nr miej­sca S15)
wol­ne miejsce
S‑XX‑3 (nr miej­sca S13‑5)
wol­ne miejsce
S‑XXII‑2 (nr miej­sca S10‑2)
wol­ne miejsce
S‑XXIII‑3 (nr miej­sca S9‑3)
wol­ne miejsce
S‑XXIII‑4 (nr miej­sca S9)
wol­ne miejsce
S‑XXIX‑4 (nr miej­sca S3‑5)
wol­ne miejsce
S‑XXV‑4 (nr miej­sca S7‑5)
wol­ne miejsce
S‑XXVI‑1 (nr miej­sca S6‑1)
wol­ne miejsce
S‑XXXI‑4 (nr miej­sca S1‑4)
wol­ne miejsce
T‑III-13 (nr miej­sca T1-16)
wol­ne miejsce
T‑IV-24 (nr miej­sca T2)
wol­ne miejsce
T‑IX-25 (nr miej­sca T7)
wol­ne miejsce
T‑IX‑9 (nr miej­sca T7‑9)
wol­ne miejsce
T‑V-27 (nr miej­sca T3)
wol­ne miejsce
T‑VII-24 (nr miej­sca T5-24)
wol­ne miejsce
T‑X-4 (nr miej­sca T8)
wol­ne miejsce
T‑XII-24 (nr miej­sca T10)
wol­ne miejsce
T‑XII-25 (nr miej­sca T10)
wol­ne miejsce
T‑XII-26 (nr miej­sca T10)
wol­ne miejsce
TA-I-27 (nr miej­sca TA1-25)
wol­ne miejsce
TA-I-28 (nr miej­sca TA1-26)