Odszukaj gróbProszę wpisać conajmniej nazwisko

Nazwi­sko:
Imię:

Rocznice na najbliższych 14 dni.

śp.
Zenon Resz­ka
†22/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Pobor­ca
†22/05/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Dommach
†22/05/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Labe
†22/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Szwil
†22/05/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Landowska
†22/05/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Kar­czyń­ska
†22/05/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Fierek
†22/05/1973
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Pliszka
†22/05/1973
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Skuczyńska
†22/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Łangowska
†22/05/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Rekowski
†22/05/1962
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kle­mens Fota
†22/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Spica
†22/05/1955
69 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Tomczak
†22/05/1952
72 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Lewandowski
†22/05/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Pozorska
†22/05/1981
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wacław Osow­ski
†22/05/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kry­stian Żabiński
†22/05/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Matylewicz
†22/05/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Piesik
†22/05/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Kape­ja
†22/05/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Narloch
†22/05/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Piór
†22/05/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Olszo­wy
†22/05/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gerard Wyczk
†23/05/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Matu­szew­ski
†23/05/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Janusz Szyn­wel­ski
†23/05/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mag­da­le­na Galikowska
†23/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Paweł Mili­wek
†23/05/1960
64 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Graban
†23/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Orłow­ska
†23/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Boże­na Lenz
†23/05/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Byczkowska
†23/05/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Vale­ska Roman
†23/05/1981
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Błociński
†23/05/1958
66 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Behling
†23/05/1969
55 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Hofman
†23/05/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Wróbel
†23/05/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Osowska
†23/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Gajdus
†23/05/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kan­jer­ski
†23/05/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kapiszka
†24/05/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Słomiński
†24/05/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alfons Rekow­ski
†24/05/1956
68 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Bannach
†24/05/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Matejuk
†24/05/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Nie­żu­raw­ska
†24/05/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­na­de­ta Pianowska
†24/05/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Żmich
†24/05/1953
71 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Piekarska
†24/05/1959
65 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Jezierski
†24/05/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Zięt­kow­ski
†24/05/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Lan­dow­ski
†24/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Mikul­ska
†24/05/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Teo­fil Look
†24/05/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Pruska
†24/05/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Łangowska
†24/05/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Oty­lia Ossowska
†24/05/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Paprocka
†25/05/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Ossowska
†25/05/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ste­fa­nia Reduchowska
†25/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Zabrocka
†25/05/1961
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Połom
†25/05/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Tuszyńska
†25/05/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Wró­bel
†25/05/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Pruski
†25/05/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kie­dro­wicz
†25/05/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Fierek
†25/05/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Kitowska
†25/05/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Galikowska
†25/05/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kuklin­ski
†25/05/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Gerard Jonak
†25/05/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Miro­sław Lipski
†25/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Noga
†25/05/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Pepliń­ska
†25/05/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lech Babiń­ski
†25/05/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Buza
†25/05/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Kolasa
†25/05/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Czapiewska
†25/05/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Stopa
†25/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Osow­ska
†25/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Babiński
†26/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Nie­sio­łow­ski
†26/05/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Beling
†26/05/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Janu­szew­ski
†26/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Bramorski
†26/05/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Osowska
†26/05/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Euge­nia Sójka
†26/05/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ana­sta­zja Fierek
†26/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leonard Osow­ski
†26/05/1963
61 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nar­dy­na Pruska
†26/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Ossowski
†26/05/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Miszewska
†26/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Pela­gia Cieminska
†26/05/1940
84 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Siekierski
†26/05/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Rekowski
†26/05/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Czer­niak
†26/05/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kle­mens Narloch
†26/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Kacprzak
†26/05/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Narloch
†26/05/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Krzoska
†27/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Szo­piń­ska
†27/05/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Błanek
†27/05/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Glaner
†27/05/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tomasz Czar­nec­ki
†27/05/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sła­wo­mir Goździk
†27/05/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Prze­my­sław Kołatka
†27/05/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­tło­miej Gromowski
†27/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­cin Rajfur
†27/05/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Szyrk
†27/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Derengowska
†27/05/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Jasnoch
†27/05/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Wons
†27/05/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Sprenga
†27/05/1962
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Bloch
†27/05/1981
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tomasz Waj­dzik
†27/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Janikowski
†27/05/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Gliniecki
†27/05/1976
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Nasie­niew­ski
†27/05/1971
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Remus
†27/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Synak
†27/05/1939
85 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian Misz­ker
†27/05/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Jaż­dzew­ska
†27/05/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Kochańska
†28/05/1965
59 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Szcze­pan Kononowicz
†28/05/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Łan­gow­ski
†28/05/1962
62 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Kulas
†28/05/1976
48 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jerzy Pru­ski
†28/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Adrian Tacha­siuk
†28/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Kren­ska
†28/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mela­nia Stopa
†28/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Kubiszewska
†28/05/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Jul­kow­ski
†28/05/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Cza­piew­ska
†28/05/1966
58 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Glaza
†28/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Witold Uszkie­wicz
†28/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Narloch
†28/05/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mie­czy­sław Rekowski
†28/05/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ryszard Guth
†28/05/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Żabińska
†29/05/1991
33 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Syl­we­ster Drewczynski
†29/05/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwi­ka Hata
†29/05/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Kwiatek
†29/05/1996
28 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Syl­we­ster Janowski
†29/05/1984
40 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Sękowski
†29/05/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Maniowski
†29/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Roga­la
†29/05/1940
84 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Piekarska
†29/05/1997
27 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Kry­szyn
†29/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Łoń­ska
†29/05/1961
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Pozorski
†29/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Che­rek
†29/05/1954
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Tylicka
†29/05/1954
70 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Narloch
†29/05/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Kren­ska
†29/05/1942
82 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wacław Sto­pa
†29/05/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Narloch
†29/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Ossowska
†30/05/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Raca
†30/05/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kazi­mierz Przybylski
†30/05/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kaczo­row­ski
†30/05/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Jakubowska
†30/05/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ludwik Wiśniew­ski
†30/05/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Czuba
†30/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Kiedrowicz
†30/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Ostrowska
†30/05/1947
77 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Rin­gwel­ski
†30/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wik­to­ria Sobiechowska
†30/05/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lech Łagnow­ski
†30/05/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ewa Będź­mie­row­ska
†30/05/1971
53 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Błocińska
†30/05/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Pru­ski
†30/05/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Schumacher
†30/05/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ligia Rogań­ska
†30/05/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tade­usz Wiśniewski
†30/05/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Aloj­zy Lipski
†30/05/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Landowska
†30/05/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Kitowski
†30/05/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sła­wa Kitowska
†30/05/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Hebel
†30/05/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Andre­ar­czyk
†30/05/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Metlicka
†30/05/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Ossowska
†30/05/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kowalewski
†31/05/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Śledź
†31/05/2011
13 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Tere­sa Pruska
†31/05/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Cie­śliń­ski
†31/05/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edward Kubi­szew­ski
†31/05/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Jażdżewski
†31/05/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Łońska
†31/05/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Dolna
†31/05/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wik­tor Lipski
†31/05/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Fierek
†31/05/1985
39 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Babiń­ska
†31/05/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Augu­sty­na Rumińska
†31/05/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józe­fa Czarnowska
†31/05/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Guth
†31/05/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Repiń­ski
†31/05/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Możuch
†31/05/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Kitowska
†31/05/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Ossowski
†31/05/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ire­na Ossowska
†31/05/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julia Klug­man
†01/06/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Jani­kow­ski
†01/06/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Żakow­ska
†01/06/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Ziel­ke
†01/06/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Urban
†01/06/1980
44 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cecy­lia Bartnik
†01/06/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wal­de­mar Szulc
†01/06/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kie­drow­ski
†01/06/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zofia Knuth
†01/06/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Pazda
†01/06/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sła­wa Repińska
†01/06/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Klossowski
†01/06/1953
71 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Zabrocki
†01/06/2012
12 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Win­cen­ty Plata
†01/06/2010
14 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Wiśniewska
†01/06/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hali­na Adamiec
†01/06/2017
7 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kla­ra Chirek
†01/06/1938
86 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Andrzej Hudziak
†01/06/2016
8 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sła­wa Brzezińska
†02/06/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marze­na Skajewska
†02/06/2002
22 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Szma­gliń­ski
†02/06/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Kołat­ka
†02/06/1960
64 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kata­rzy­na Dobrowolska
†02/06/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Wichert
†02/06/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mak­sy­mi­lian Skuczyński
†02/06/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bog­dan Zabrocki
†02/06/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Euge­nia Włoch
†02/06/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Gromowska
†02/06/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Jażdżewska
†02/06/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Żmich
†02/06/1970
54 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Talaska
†02/06/1967
57 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ber­nard Pruski
†02/06/2007
17 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Alek­san­der Sękowski
†02/06/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Pozorska
†02/06/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Żalikowska
†02/06/1983
41 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mał­go­rza­ta Wryłka
†02/06/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bar­ba­ra Haftka
†02/06/2021
3 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Fritsch
†02/06/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Pastwa
†02/06/2023
1 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Jażdżewski
†03/06/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Artur Sta­wic­ki
†03/06/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Wycinka
†03/06/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­munt Kulas
†03/06/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kon­rad Kiedrowski
†03/06/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Mar­ta Ossowska
†03/06/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Grzella
†03/06/2019
5 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Maria Wrze­siń­ska
†03/06/1999
25 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Heinz Glin­ke
†03/06/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Zabrocki
†03/06/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Łangowska
†03/06/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Kosec­ki
†03/06/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ska Kosecka
†03/06/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Czapiewski
†03/06/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zbi­gniew Zieliński
†03/06/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Józef Wiśniew­ski
†03/06/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­cisz­ka Sękowska
†03/06/1964
60 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Kalinowski
†03/06/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hen­ryk Glaner
†04/06/1995
29 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Jaż­dżew­ski
†04/06/1993
31 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Miętka
†04/06/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zdzi­sław Bystryk
†04/06/2014
10 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Hele­na Neumann
†04/06/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Wró­bel
†04/06/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leon Ossow­ski
†04/06/1975
49 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Bło­ciń­ski
†04/06/1986
38 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bene­dykt Jastak
†04/06/2006
18 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wła­dy­sław Meger
†04/06/1994
30 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Pozorska
†04/06/1977
47 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anna Sieg
†04/06/1913
111 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wale­ria Grzonka
†04/06/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Piotr Rogań­ski
†04/06/1990
34 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Edmund Bła­nek
†04/06/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Wan­da Łącka
†04/06/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Sło­miń­ski
†04/06/1981
43 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Urszu­la Nitka
†04/06/1982
42 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Cze­sław Zirra
†04/06/2008
16 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Marian­na Barecka
†04/06/1939
85 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ery­ka Wróblewska
†04/06/2013
11 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Grubich
†05/06/2003
21 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Zyg­fryd Krueger
†05/06/2001
23 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Geno­we­fa Waśkiewicz
†05/06/2005
19 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jani­na Leszczyńska
†05/06/1998
26 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Roman Jaku­bow­ski
†05/06/1973
51 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Moni­ka Kliczkowska
†05/06/2000
24 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Lidia Męży­dło
†05/06/1979
45 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leoka­dia Pliszka
†05/06/2018
6 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Jul­kow­ski
†05/06/1987
37 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Fran­ci­szek Osowski
†05/06/1978
46 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Igna­cy Łangowski
†05/06/2009
15 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Leonard Mini­kow­ski
†05/06/1992
32 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jan Łąc­ki
†05/06/2015
9 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Kanut Kar­czyń­ski
†05/06/1912
112 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Agniesz­ka Miloch
†05/06/2004
20 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Julian­na Szczygłowska
†05/06/1951
73 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Ger­tru­da Rocławska
†05/06/1988
36 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Bro­ni­sła­wa Rekowska
†05/06/1961
63 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Łucja Pie­pio­ra
†05/06/1974
50 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Anto­ni Bucholc
†05/06/1989
35 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Jadwi­ga Czaja
†05/06/2020
4 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE
śp.
Sta­ni­sław Albrecht
†05/06/2022
2 rocz­ni­ca
JEZU, UFAM TOBIE