Groby nieopisaneGroby bez informacji o osobach pochowanych lub z nieczytelnymi nagrobkami

G‑IX-10
(nr miej­sca G9-11)
L‑XI-11
(nr miej­sca L11-12)
L‑XI-11
(nr miej­sca L11-12)